آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
 • استاندار سيستان و بلوچستان بر ضرورت بازنگري شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد

 • اخبار

 • اخبار

 • مرمت بخشي از ديواره هاي برج و باروي سلجوقي کاشان

 • سربازان وظيفه اردوگاه حرفه‌آموزي از نمايشگاه تخصصي موادمخدر بازديد کردند

 • زيرساخت هاي مخابراتي منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان با مشارکت مخابرات اجرا مي شود

 • کارکنان بايد در صدد انجام فعاليت هاي ماندگار و اثرگذار باشند

 • آخرين وضعيت 14 پروژه سدسازي در گيلان

 • وزير بهداشت: بايد در سياست‌هاي داخلي و خارجي تجديدنظر کنيم

 • اين چه سياستگذاري است که مهم‌ترين شهر تجاري شمال کشور را ناديده مي گيرد

 • در مسير رسيدن به هدف مراقب انحراف و زاويه پيدا کردن باشيم

 • ايجاد دبيرخانه دائم براي جشنواره ملي کباب بناب

 • شهردار اردبيل: 200 پروژه متنوع در شهر اردبيل در حال اجراست

 • تکميل و افتتاح طرح‌هاي عمراني نيمه تمام کهگيلويه و بويراحمد اولويت مهم تيم مديريتي استان است