آرشیو
انتخاب نشریه


چيستي و كيستي ناآرامي ها

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
اين روزها هر كس به ناآرامي‌ها در برخي ازشهرها از جمله تهران مي نگرد،
از چيستي و كيستي آن سوال مي كند.
توئيت هشتگ تظاهرات سراسري براي حضور ساختارشكنانه 27 درصد از عربستان، 7 درصد از انگليس، 5 درصد از فرانسه، 5 درصد از آلمان و 4 درصد از امارات بوده است. مابقي هشتگ‌ها از رژيم صهيونيستي، كانادا، سوئيس، هلند،  سوئد و... توئيت كرده اند.
آخرين بررسي نشان مي دهد 74 درصد توئيت‌ها از خارج و تنها 26 درصد از داخل بوده است. 72200 توئيت فقط از رياض منتشر شده است. آيا ايرانيان مقيم كشورهاي ياد شده از گراني و بيكاري رنج مي برند؟
آیا آنها جزء مالباختگان مؤسسات اعتباری هستند؟ آيا اصلاً كساني كه هشتگ تظاهرات سراسري را راه انداخته‌اند ايراني هستند؟ يا ما درگير يك نبرد نرم سومي هستيم كه بايد فكري براي آن كرد؟
گراني، تورم، بيكاري و عدم رسيدگي به مطالبات معيشتي مردم و نيز مشكل مالباختگان در مؤسسات اعتباري واقعيت دارد. اما راه حل آن آتش زدن سطل آشغال و تظاهرات ساختارشكنانه است؟!
حساب اين جنس از معترضان با حساب منافقين و اشرار، جداست. گونه‌شناسي شعارها نشان مي دهد منافقين، باند جاسوسي بهائيت، تكفيري ها،سرويس‌هاي اطلاعاتي موساد، سيا و«ام آي 6»با همكاري برخي سفارتخانه‌هايي كه نبودن سفارت آمريكا در تهران را نمايندگي مي كنند، پشت قضيه هستند.
نوع سازماندهي آشوب‌هاي شنبه نشان داد منافقين زيرساخت اصلي اين تحركات و سرويس‌هاي امنيتي موساد، سيا و«ام آي 6»همكار و دستيار آنها هستند. سرّ اينكه فرانسوي‌ها هنوز در پاريس به منافقين سرويس مي دهند را مي شود در كاركرد اخیر منافقين در ناآرامي‌ها دريافت. 
جنس اغتشاش از نوع ناآرامي‌هاي سال 88 است. ‌آن روز بهانه «تقلب» بود، امروز بهانه «گراني» و «تورم»!
اصلاح‌طلبان «بدخيم» خارج كشور همپيمان با منافقين در اين ناآرامي‌ها نقش دارند. اصلاح طلبان «خوش‌خيم» متحد با دولت براي فقط حیثیت‌شان بايد فاصله خود را با اين تبهكاري‌ها و تبري جدي از آن، صريح اعلام نمايند. اگر مرزبندي سريع و شفاف و صحيح انجام شود اين بساط زود جمع مي شود.
حمايت صريح ترامپ و وزارت خارجه آمریکا از اين جماعت اجنبي پرست
هم امر پنهاني نيست. آيا قارون‌هاي رياض و سرمايه‌داران و سرمايه‌سالاران آمريكا و انگليس و فرانسه و اشرار صهيونيسم از گراني و تورم در ايران خوشحالند يا ناراحت؟!
دولت يازدهم با شعار تعامل سازنده با جهان رفت سراغ مذاكرات برجام و نيت آن بازكردن گره هاي مشكلات اقتصادي و روان‌سازي امر حكومت در اقتصاد كشور بود. در باغ سبزي دیده شد و امتيازات زيادي به دشمنان اسلام كه معيشت مردم را هدف قرار داده بودند، هم داده شد. قرار بود مشكلات كشور به گونه اي حل شود كه حتي مردم 
گوشه چشمي به يارانه ها نداشته باشند. اما با نقض عهد و بدعهدي آمريكا همه چيز بر باد رفت. نه تنها گشايشي صورت نگرفت بلكه تحريم ها
تشديد و تهديدها افزايش يافت. پس بنابراين هر آدم كودني مي فهمد كه مسئول مستقيم مشكلات اقتصادي كشور، آمريكا و اذناب آن در اروپا و قارون‌هاي منطقه به ويژه حكام رياض هستند. قاعدتاً اگر شعاري در تهران و شهرستان‌ها به عنوان تظاهرات سراسري بايد شكل گيرد، در رأس فريادهاي معترضين بايد شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس باشد. همچنين واكنش دولت نسبت به موضوع برجام بايد تأييد نقدهاي مشفقانه مردم و رهبري و پوزش از آنان به خاطر داوري‌هاي ناصحيح و اتخاذ موضع صريح‌تر و روشن‌تر عليه آمريكا و تبهكاري‌هاي ديپلماتيك آن باشد. اما متأسفانه رئيس جمهور و معاون اول او هم درك درستي از چنين اوضاعي ندارند و در وادي حيرت دچار بيراهه‌گويي شده اند.
برخي در دولت بايد از قيافه اپوزيسيون خارج شوند و قدري هم چهره پوزيسيون به خود بگيرند. حرف هايي که رئيس دولت در نشست حقوق شهروندي زد، خوب نبود. حرف هاي آقاي جهانگيري هم در سفر به خراسان و آدرس غلط دادن در مورد نارضايتي ها نوعي جفا بود.
نمي شود ترامپ و اعضاي باند اشرار در كاخ سفيد و كاخ اليزه و كاخ ملكه انگليس و نيز كاخ نشينان و قارون‌هاي رياض منشأ فشار اقتصادي باشند و همان ها هم كه به اين ملت رحم نكردند و همه اصول اخلاقي و ديپلماتيك و نيز حقوق بشر را زير پا گذاشتند و زدند زير تعهدات خود، حالا طلبکار اوضاع باشند و دعوت به  تظاهرات ساختارشكنانه كنند! سازماندهي تظاهرات و بعد اغتشاشات نشان داد مردمي كه از گراني و تورم رنج مي برند در اين تظاهرات ساختارشكنانه نيستند. اين مردم از آمريكا و اذنابش به خاطر همين اوضاع کينه دارند  و نمي توانند با ترامپ همصدا باشند!
البته تظاهرات ساختارشکن، ناني براي کساني که مطالبات برحق معيشتي دارند، نمي شود. اما براي بي بي سي و راديو آمريکا خوراک مي شود و آنها از اين لقمه ها و خوراک هاي حرام مي خورند و روزگار مي گذرانند و سلطه خود را شارژ مي کنند.
مقامات قضائي و امنيتي براي روشنگري اين پديده بايد شماري از دستگيرشدگان را به قاب سيما بياورند و پايگاه اجتماعي و اقتصادي آنها را براي مردم فاش كنند.
واكنش مردم مشهد در سالروز قيام 9 دي نسبت به اين ناآرامي‌ها كه از اين شهر شروع شد، واقعاً ديدني و حماسي بود. اين واكنش ممكن است در شهرهاي ديگر از جمله تهران تكرار شود و طومار منافقين و اجنبي‌پرستان و پيروان ترامپ ديوانه را به باد دهد.
مردم هوشيار ايران به ويژه كساني كه مطالبات جدي معيشتي از دولت دارند اجازه نمي دهند دشمن با وارونه‌نمايي و نعل وارونه‌زدن، جاي «جلاد» و «شهيد»، «متهم» و «شاکي» را عوض كنند. آمريكايي‌ها، منافقين و ضد انقلاب سر جنازه‌اي داد و قال و گريه‌زاري راه انداخته‌اند كه خود كشته اند. بزرگنمايي تجمعات پراكنده و توئيت پراكني و چند برابر نشان دادن آن در فضاي مجازي 
نمي تواند جنايت غرب در تشديد تحريم ها و خيانت بدعهدي را بپوشاند. مردم و به ويژه اصولگرايان در دفاع از نظام تا پاي جان ايستاده‌اند، البته دولت بخشي از نظام است، و علي رغم بي‌مهري‌هاي رئيس جمهور از وي دفاع مي کنند و اجازه نمي دهند مشتي اراذل و اوباش وابسته به آمريكا مسير براندازي را به بهانه برخي مشكلات اقتصادي طي كنند. ترديدي نيست منتقدين دولت در صف اول حمايت از دولت در برابر اشرار آمريكايي ايستاده‌اند. اي كاش برخي اين واقعيت و حقيقت را انكار نمي كردند.
دولت تا دير نشده سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كند تا از تعبير خوابي كه آمريكايي‌ها براي اقتصاد كشور ديده‌اند رهايي يابد. دولت بايد در صف اول مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس ظاهر شود و با مردمي كه با همه وجود پاي انقلاب و اسلام ايستاده اند همراهي كند. دولت بايد نقشه‌هاي شوم آمريكا در نقض حقوق اقتصادي ملت را كه در حقيقت‌ همان  نقض حقوق شهروندي است فاش نموده و بر دشمنان انقلاب و اسلام لعنت بفرستد. بهترين تعامل با جهان همان ستيز هوشمندانه و مدبرانه با آمريكاست. اين منطق امام، رهبري و مردم ماست. دولت بايد جلوي نفوذ اجانب در بدنه اجرايي را بگيرد تا آنها در تصميمات غلط اقتصادي اوضاع را به سمت ناآرامي سوزن‌باني نكنند. امروز منافقين و آمريكا در فضاي مجازي علناً دعوت به براندازي و مبارزه مسلحانه مي كنند. وقتي فقط حرف فيلتركردن برخي كانال‌هاي معلوم الحال ضد انقلاب زده مي شود، چرا صداي برخي خودي‌ها در مي آيد؟! مردم دارند خود را براي مقابله با نبرد نرم سوم آمريكايي‌ها آماده مي كنند. همه قوا به ويژه دولت بايددر كنار مردم باشند تا حساب آنها را در كف دست شان بگذارند. كف خيابان جاي شوخي با نظام نيست! اين حقيقت را قيام مردم در 23 تير 78 و قيام تاريخي 9 دي 88 در تاريخ ثبت كرده است. اگر فتنه‌گران اين پيام را دريافت نكنند 19 دي همين امسال در سالگرد قيام مردم قم شهر خون و قيام، پاسخ سختي از ملت دريافت خواهند كرد.
مردم ايران در گراميداشت روز حماسي 9 دي و اعلام ‌آمادگي براي حضور در صحنه نبرد نرم عليه آمريكا خوش درخشيدند و با حضور ميليوني خود نوعي آماده باش خودجوش را اعلام كردند. اينكه تتمه فتنه 88 چند سطل آشغال را در حاشيه يك خيابان به آتش بكشند تا دل ترامپ را تشفي بدهند، نمي تواند عظمت اين حضور را مخدوش كند. بگذاريم ترامپ دلش به همين جماعت خائن خوش باشد. ما پاسخ اين شرارت را توسط فرزندان غيور ملت در آن سوي مديترانه و در پشت مرزهاي رژيم صهيونيستي و باب المندب به زودي خواهيم داد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9119/1/6321/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha