آرشیو
انتخاب نشریه


محمدمهدي اسماعيلي در گفت‌وگو با رسالت:
دولت مي خواست با چماق برجام مخالفين را سرجاي خود بنشاند

عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: دولت از برجام براي پياده سازي مقاصد خود بهره برداري سياسي کرده است. 
محمدمهدي اسماعيلي با اشاره به دستاوردهاي برجام اظهار کرد: اتفاقاتي که در سال‌هاي اخير رخ داد، حاکي از آن بود که تعجيل و اشتياق دولت يازدهم براي اين مسئله، بي فايده بوده است. به نظر مي رسد آنها نسبت به برجام داراي نگرش مصرف داخلي بوده اند و حتي مي توان از اين امر تحت عنوان پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد ياد کرد. 
وي ادامه داد: اين نوع نگرش در مقاطع مختلف مورد بهره برداري سياسي قرار گرفت. در واقع دولت براي اينکه به مردم موفقيت خود را نشان دهد، با چماق برجام، مخالفين را سرجاي خود نشاند اما وقتي از جريان انتخابات گذشت و نوبت به ارائه کارنامه رسيد، ديديم که اتفاقي نيفتاده و ما فقط هزينه کرده ايم و تعهدات خود را انجام داده ايم و طرف مقابل هم بدعهدي کرده است.
وي با بيان اينکه در دولت قبلي و فعلي آمريکا و سلوک و رفتار اروپايي ها بدعهدي موج مي زند، گفت: در جريان انتخابات، آنان که مي خواستند از اين مسئله بهره برداري سياسي کنند، موضوع را به صورت شفاف و روشن با مردم در ميان نگذاشتند و اکنون که در آمريکا دولتي با صراحت لهجه بيشتري بر سرکار آمده و در کشور هم دوره استفاده مقطعي از برجام به پايان خودش نزديک شده، شاهد شکل گيري جدي اين سوال در افکار عمومي هستيم که ما اين همه مذاکره کرديم چه شد؟ و چرا هيچ اتفاقي نيفتاد؟
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران با ابراز تاسف تاکيد کرد: سيستم اجرايي کشور و دستگاه ديپلماسي پاسخ روشني به اين مسئله ندارد و در حال حاضر با گذشت 6 يا 7 ماه از اتمام زمان خروج آمريکا و تهديدها و زمان بندي اوليه که دولت براي اروپايي ها 
تعيين کرده، شاهد هستيم که ما با اروپا هم نتوانستيم به 
جمع بندي روشني برسيم. بنابراين ادامه اين وضعيت شرايط مناسبي را براي کشورمان در پي نخواهد داشت.
اسماعيلي افزود: با اتفاقاتي که طي ماه هاي اخير افتاده، مقداري توقع از دستگاه ديپلماسي و نهادهاي تصميم گير افزايش يافته و تصورم اين است که دستگاه ديپلماسي بايد بتواند با صراحت و برنامه منطقي، مطالبات را محقق کند. اين امر مي تواند در فضاي عمومي کشور تاثير مثبت داشته باشد. مجموعه دست اندرکاران دولتي هنوز هم به برجام به عنوان موضوعي که بتواند در موضوعات داخلي کاربرد داشته باشد، نگاه مي کنند. 
وي تصريح کرد: بدعهدي هاي طرف مقابل يعني اروپا و آمريکا نتيجه اعتماد بيش از اندازه به غرب و ارتباط دادن همه مسائل داخلي کشور به اين موضوع بوده است، اميدواريم در حال حاضر اين آگاهي به دستگاه هاي ديپلماسي و تصميم گير کشور داده شده باشد که نبايد بيش از اين مسائل کشور را به برجام و تعهدات اروپايي حواله بدهند.
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد: مسئولان دستگاه ديپلماسي بايد از ايجاد التهاب جديد پرهيز کرده و همه همت و توان خود را معطوف حوزه داخلي کشور و بهبود وضعيت اقتصادي کنند. در عين حال از ظرفيت بزرگ شوراي هماهنگي اقتصادي که رهبر انقلاب در اختيار دولت قرار داده، استفاده کنند. با اين مسئله عملا فضاي مديريت قرارگاهي در اختيار دولت قرار گرفته است. 
به گفته وي، نبايد بيش از اين در حوزه سياست خارجي با اروپايي ها 
و غربي ها مماشات کرد. ما در موضع برتري نسبت به گذشته قرار داريم و امکانات و قدرت منطقه اي اين اقتضائات را دارد که اروپايي ها 
و آمريکايي ها بيشتر نگران عکس العمل هاي ما باشند. نبايد اجازه بدهيم اين مسائل و محدوديت ها در لابي هاي پشت پرده ديپلماتيک، آن قدرت کاربردي و اجراي خود را از دست بدهد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9376/1/55814/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha