آرشیو
انتخاب نشریه


قاليباف در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان:
دوري از مردم يعني وعده‌هاي پوچ اشرافي‌گري و بي‌عدالتي

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه مردم در تنگناي معيشتي، بيکاري، گراني و تورم هستند و ارزش دارايي و سرمايه‌هاي آنان دست کم نصف شده است، گفت: توجه به آزادي هاي اجتماعي در چارچوب قانون حق مردم است، دخالت نکردن در زندگي خصوصي مردم خواست بحق مردم است، اما داشتن سفره‌ مناسب، داشتن کار و درآمد حقوق اساسي تري است. اميدوارم با تکيه بر مردم خصوصا جوانان، همدلي و داشتن برنامه صحيح از گردنه مشکلات اقتصادي عبور کنيم.به گزارش خبرنگار رسالت، محمدباقر قاليباف که ظهر ديروز   در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان سخن مي گفت، ضمن گراميداشت ياد شهداي ۱۶ آذر، گفت: دانشجوياني مانند بزرگ‌نيا، شريعت رضوي و قندچي شهيد شدند تا به ما ايستادن، استکبارستيزي، استقلال، مبارزه با استبداد، دست رد به سينه غرب‌گرايان زدن و روحيه جهادي را بياموزند.وي با بيان اينکه دانشجويان در حرکت هاي مختلف نقش آفرين
و پيشگام هستند، چرا که توان روحي و جسمي و پشتوانه علمي دارند، اظهار کرد: علم بدون عمل، وبال و زحمت است و عمل بدون علم هم گمراهي و انحراف در پي دارد. از اين جهت دانشجويي بزرگ‌ترين فرصت است اما اگر از اين فرصت درست بهره‌برداري نشود و مورد توجه قرار نگيرد، همين فرصت به تهديد تبديل مي‌شود.
حال بايد ديد دانشجو و دانشگاه به عنوان يک فرصت بزرگ، فرصت براي چه کسي و در راستاي تحقق چه هدفي است؟ روشن است که دانشجو و دانشگاه فرصت براي مسئولان است تا با استفاده از ظرفيت هاي 
آنها، مشکلات کشور و مردم را حل کنند. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مشکل اصلي کشور و مردم چيست؟ بعد از گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب، از ظرفيت استثنايي دانشجويان براي حل چه مشکلي بايد استفاده شود؟ همه ما آموخته‌ايم که شناخت دقيق مسئله و سابقه آن و تحليل روند شکل‌گيري آن، مهمترين قدم در حل مسئله است. قاليباف با تاکيد بر اينکه انقلاب اسلامي ايران در شروع، اهداف غايي و آرمان‌هايي داشت و اهداف واسطي هم در عرصه‌هاي کارکردي و ساختاري دارد، گفت: شعارهاي انقلاب به خوبي اهداف آرماني را نشان مي‌دهد؛ استقلال، آزادي، مردم‌سالاري و اسلاميت. ما در تحقق اين اهداف آرماني خوب و موفق عمل کرده‌ايم. به عنوان نمونه، مسير شهداي ۱۶ آذر و ۱۶ دي، همين مسيري است که استقلال کشور را تضمين مي‌کند. در ۱۶ دي هم باز دانشجويان و دانشگاهيان بودند که پاي دفاع از انقلاب و مردم ايستادند و پرچمدار مبارزه با استکبار بودند.‌ شهيد علم‌الهدي، در عمليات آزادسازي هويزه نماد تفکر انقلابي‌گري بود، اما تفکر مبتني بر غرب‌ که با فکر و مديريت بني‌صدر در جبهه حضور داشت، در دفاع شکست خورد. دانشجويان شهيد به همه رزمندگان ياد دادند که راه پيروزي راهي است که شهداي دانشجو رفتند. دانشجويان مبتني بر اسلام سياسي امام (ره) و بر اساس سنت الهي راهگشا بودند. 
وي با اشاره به آزادي به عنوان يکي از اهداف آرماني انقلاب اسلامي اظهار کرد: در حوزه آزادي انديشه و 
آزادي بيان نيز شما نگاه کنيد که به مسئولان کشور، نقدهاي مختلف در تريبون‌هاي مختلف بيان مي‌شود. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با پرداختن به مقوله مردم سالاري تصريح کرد: تمام انتخاباتي که مردم براي تعيين سرنوشت خودشان در آنها شرکت مي‌کنند نيز نماد مهم مردم‌سالاري است. اينها به خوبي نشان مي‌دهد که ما در مسير آرمان‌هايمان قدم برمي‌داريم و دچار استحاله نشده‌ايم. اگر ضعفي، کاستي اي و اشکالي در تحقق آرمان‌ها داريم، ماحصل عدم تحقق دسته دوم اهداف که شأن ابزاري و روشي دارند، است که تحقق اين دسته اهداف وظيفه اصلي دولتمردان است. منظورم از دولتمردان هم فقط قوه مجريه نيست. منظورم همه عوامل اجرايي هستند که امورات مختلف مردم را در کشور بايد راه بيندازند.
در اقتصاد، کارنامه قابل قبولي نداريم
قاليباف با بيان اينکه در حوزه کارکردي و ساختاري که وظيفه دولتمردان بوده است، کارنامه متفاوتي داريم، تاکيد کرد: در برخي از بخش ها خوب و در بخشي ضعيف بوده‌ايم. به عبارتي در رشد کمي و کيفي علمي، حوزه دفاعي و صنايع وابسته به آن، در افزايش قدرت ملي و منطقه‌اي، مبارزه با ظلم و احياي عزت و وحدت امت اسلامي کارنامه قابل قبولي داريم. در گسترش 
بي رويه ابعاد دولت و فربه شدن آن، در اقتصاد و 
بخش هايي از حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اما ضعف‌ها و ناکارآمدي‌هاي جدي داريم.
ضعف مديريت، تفکر غير انقلابي اميد به بيگانه‌ ها، 
عامل عدم موفقيت 
وي در تشريح دلايل عدم تحصيل کارنامه موفق در حوزه هاي مطروحه اظهار کرد: اين ناکارآمدي دو دليل دارد، اول ضعف مديريت و دوم تفکر غيرانقلابي و اميد به بيگانه‌. اين عوامل در سطح اداره کشور و تصميم‌گيري و سياستگذاري باعث ناکارآمدي مي‌شود.
دوري از مردم يعني وعده‌هاي پوچ، اشرافي گري 
و بي عدالتي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: حالا اگر کسي اين مشکلات را داشته باشد و بخواهد پيوسته در قدرت هم باقي بماند، نتيجه‌اش مي‌شود دوري از مردم. دوري از مردم يعني نزديکي به بيگانه، بي‌عدالتي، نفاق، دشمن را دوست پنداشتن، دروغ، وعده‌هاي پوچ، اشرافي گري و در يک کلام، وضعيتي است که اميرالمومنين(ع) در چرايي زوال دولت ها عنوان مي کنند: «تمسک به فروع، ضايع کردن اصول، تقدم اراذل و دور کردن افاضل.»
ماحصل مديريت ناصحيح در سه دهه اخير، تقليل ارزش دارايي مردم است
قاليباف افزود: اين جريان و تفکر بيش از سه دهه سکان اداره و مديريت کشور را در حوزه اقتصاد در دست داشته و اقتصاد دولتي و شبه دولتي را گسترش داده است؛ اقتصادي که در دست خود اين آدم‌هاست، يا اگر خصوصي کرده‌اند، در اختيار افراد محدود و همان 
چهار درصدي هاست. مردم در تنگناي معيشتي، بيکاري، گراني و تورم هستند و و ارزش دارايي و سرمايه‌هاي آنان دست کم نصف شده است.
توجه به آزادي هاي اجتماعي در چارچوب قانون مهم است اما کار و درآمد اساسي تر است
وي با بيان اينکه اين آدم‌ها وقتي نمي‌توانند به دغدغه اصلي مردم پاسخ بدهند، دست به جنگ رواني مي‌زنند، خاطرنشان کرد: آن وقت طوري وانمود مي‌کنند که مشکل اصلي مردم رفتن به کنسرت و ورزشگاه و ... است. البته که توجه به آزادي هاي اجتماعي در چارچوب قانون حق مردم است، دخالت نکردن در زندگي خصوصي مردم خواست بحق مردم است، اما داشتن سفره‌ مناسب، داشتن کار و درآمد حقوق اساسي تري است.
با بي تدبيري تان طبقه متوسط را هرروز ضعيف تر 
مي کنيد
قاليباف ادامه داد: مستضعفان را که فراموش کرده‌ايد! چرا طبقه متوسط را هر روز لاغرتر مي‌کنيد؟ توليد کننده و صنعتگر و کاسب و تاجر در اين وضعيت هستند اما فرصت را آگاهانه يا ناآگاهانه و از سر بي‌تدبيري براي قاچاقچي ها و دلالان و فرصت‌‌طلبان فراهم کرده‌ايد‌. در همين آشفتگي بازار ارز، با تصميمات غلط شما يک‌شبه صدها ميليارد از سرمايه اين مردم به جيب عده معدودي رفت.  سود سپرده هاي بانکي در کشور بيش از سيصدهزارميليارد تومان در سال است که 
بيش از هشتاد درصد آن بدون ماليات در اختيار کمتر از چهار درصد صاحبان سپرده قرار مي‌گيرد.
اگر به مردم خصوصا جوانان تکيه نکنيد؛ تورم و بيکاري بيشتر مي شود
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين سوال که چطور با کمي تحرک و جابجايي مديران، حتي پس از شروع بخش نهايي تحريم‌هاي ظالمانه عليه مردم، توانستيد تا حدودي بازار ارز را کنترل کنيد، تصريح کرد: البته متاسفانه قيمت کالاها هنوز کاسته نشده است، اما اين نشان مي‌دهد که مي‌توان کار کرد به شرطي که به دشمن اعتماد و تکيه نکنيد و نگاه‌تان به مردم و بخصوص جوانان باشد، به توليدکنندگان باشد، به مستضعفين باشد. امروز هم هشدار مي‌دهم که اگر در ميدان با رويکرد صحيح و با تکيه بر مردم حرکت نکنيد در آينده دچار تورم و گراني از يک سو و تعطيلي کارگاه‌ها و بيکاري فزاينده از سوي ديگر خواهيم بود.
با همدلي و برنامه از گردنه مشکلات اقتصادي عبور مي‌کنيم
قاليباف در پايان با تاکيد بر توان مردمي در حل مشکلات پيش رو، گفت: توجه به مسئله، داشتن برنامه و همدلي مي‌تواند ما را از اين گردنه عبور دهد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9376/1/55807/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha