آرشیو
انتخاب نشریه


تقوي‌نژاد: خريداران کمتراز ۲۵سکه معاف از ماليات شدند

رئيس سازمان امورمالياتي با بيان اينکه خريداران کمتر از۲۵سکه معاف ازماليات شدند، گفت: معامله‌گران بالاي۵ هزاردلار، درانتظارپرداخت ماليات باشند.به گزارش مهر، سيدکامل تقوي نژاد 
گفت: طبق برنامه ريزي ها درسال جاري، ماليات عملکرد بخش توليد از۲۵ درصد به
۲۰ درصد کاهش خواهد يافت.وي افزود: پيشنهاداتي به دولت ارائه کرديم که البته اين مسئله مستلزم سيرمراحل قانوني درمجلس است.تقوي‌نژاد، با بيان اينکه بر اساس نيازهاي اساسي شهرداري و دهداري ها اقدامات مهمي را انجام داديم، گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان مرداد ماه سال۹۷، بالغ بر۲۶۲ هزارميليارد تومان ماليات وعوارض ازمحل ارزش افزوده اخذ شده است.وي افزود: خوشبختانه۸۹ هزارميليارد تومان ازاين مبلغ عوارض بوده که به حساب شهرداري ها ودهداري هاي سراسرکشورواريزشده ودرحال حاضر، 
۸۰ درصد ازعمده درآمد۷۰ درصد از شهرداري هاي کشورازاين محل دريافت مي کنند.تقوي نژاد ادامه داد: سهم شهرداري تهران ازارزش افزوده در اين مدت،۱۹ هزار ميليارد تومان بوده که۱۲۰۰ ميليارد تومان در ۵ ماه ابتدايي سال جاري، دراختيار شهرداري تهران قرارگرفته است.معاون وزيراقتصاد با بيان اينکه۵۰ درصد از هزينه هاي جاري کشور به وسيله ماليات تامين مي شود، گفت: نسبت ماليات به بودجه۳۸ تا۴۰ درصد است.وي افزود: با شناسايي منابع جديد ومبارزه با فرارمالياتي درصدد افزايش اين سهم هستيم.تقوي نژاد با اشاره به ماليات دريافتي۵ ماه ابتدايي سال جاري گفت: دراين مدت ۳۶ هزارو۶۰۰ ميليارد تومان ماليات اخذ کرديم که ۸ هزارو۵۰۰ ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداريها واريزشد.تقوي نژاد همچنين گفت: تا۲۵ عدد سکه خريد وفروش شده معاف ازماليات است، جدولي تهيه شده ودراختيار سران قوا براي تصويب است، براي خريد وفروش بيش ازهزارسکه با نرخ۳۵ درصد ماليات تعلق گيرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9311/4/39170/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha