آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس کل دادگستري استان تهران:
مشايي به ۶ سال و۶ ماه حبس محکوم شد

رئيس کل دادگستري استان تهران با اعلام اينکه مشايي ازسوي دادگاه به ۶ سال و۶ ماه حبس محکوم شد، گفت: چنانچه اين راي مورد تاييد دادگاه تجديدنظرقراربگيرد، به موجب اجراي قانون اشد صرفا ۵سال آن اجرا خواهد شد.به گزارش فارس، غلامحسين اسماعيلي درنشست خبري اظهارکرد: با توجه به برگزاري جلسات رسيدگي به اتهامات اسفنديار رحيم مشايي وعلي‌اکبرجوانفکر راي شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درمورد اتهامات نامبردگان صادرشد.وي افزود: قبل ازاعلام نتيجه بايد بگويم راي رحيم‌مشايي غيرقطعي است وقابل تجديد نظردردادگاه تجديدنظراستان و راي جوانفکربه دليل غيابي بودن قابل واخواهي درشعبه صادرکننده راي است. اسماعيلي اضافه کرد: با توجه به فضاسازي رسانه‌اي در زمان برگزاري جلسات دادرسي، با نظردادستان کل کشوردراجراي ماده۳۵۳ آيين دادرسي کيفري، انتشارجريان دادرسي ونام متهمان با استيذان از رئيس قوه قضائيه صورت گرفت.رئيس کل دادگستري استان تهران ادامه داد: بنابراين با اين استيذان ما دربيان مشخصات اصحاب دعوي ونتيجه دادرسي ماذون هستيم.وي بيان داشت: راي صادره درمحدوده کيفرخواست صادره دادسراست ودرخصوص جرائم غيرمطروحه درکيفرخواست براي رحيم مشايي وبرخي افراد ديگرهمچنان بخشي ازپرونده دردادسرا مفتوح است‌.اسماعيلي در بيان دادنامه صادره گفت: ازآنجايي که اتهامات رحيم مشايي سه فقره اتهامي بود دراجراي ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، دادگاه الزاما بايد درمورد هريک ازعناوين حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قراردهد.وي ادامه داد: درصورت تاييد دادگاه تجديدنظرتهران اين حکم قابليت اجرا دارد ودرمورد جوانفکرچون يک عنوان اتهامي داشته است، دادگاه حداکثرقانوني را مدنظر قرارنداده است. اسماعيلي بيان کرد: درسه فقره عنوان اتهامي رحيم‌مشايي دراتهام اول دايربراجتماع بر تباني ارتکاب جرم عليه امنيت مطابق ماده۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به۵ سال حبس ودرهمين عنوان جوانفکربه ۴سال حبس محکوم شده است.وي ادامه داد: رحيم مشايي دررابطه با تبليغ عليه نظام به استناد ماده۵۰۰ قانون مجازات اسلامي به تحمل يک سال حبس وبه اتهام توهين به مقامات قضائي به سبب انجام وظيفه به۶ ماه حبس محکوم شد.اسماعيلي تصريح کرد: رحيم مشايي دراتهام اخير۲ شاکي خصوصي داشته است ودوتن ازمقامات قضائي ازوي شکايت کرده‌اند.وي جمع حکم مشايي را ۶سال و۶ ماه عنوان کرد وگفت: چنانچه اين راي مورد تاييد دادگاه تجديدنظر قراربگيرد، به موجب اجراي قانون اشد صرفا ۵سال آن اجرا خواهد شد.اسماعيلي خاطرنشان کرد: حکم امروزابلاغ شده است ومشايي براي تجديدنظر۲۰ روز وجوانفکربراي واخواهي۲۰ روزمهلت دارند.وي درپاسخ به سوالي پيرامون جاسوسي رحيم مشايي گفت: پرونده درخصوص اتهامات ديگروي وديگرمتهمان دردادسرا مفتوح است وبعد ازفرايند رسيدگي نتيجه آن اعلام مي‌شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9311/10/39162/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha