آرشیو
انتخاب نشریه


ماهانه۶۰۰ هزارتومان فقط براي دوقلم داروي حياتي
وقتي سهم ‌پرداختي بيماران بيشتر و سهم ‌دولت کمتر مي‌شود

درحالي که حدود۱۰۰ هزاربيمارکليوي درکشوروجود دارد افزايش روزافزون قيمت داروهاي اين بيماران مشکلات زيادي را براي آنها به‌وجود آورده است.محمدسعيد الموسوي عضو هيئت مديره انجمن خيريه حمايت ازبيماران کليوي درگفت‌و‌گوبا فارس، ‌اظهارداشت:‌ طي روزهاي گذشته با افزايش قيمت داروهاي اين بيماران مواجه بوده‌ايم.وي افزود: براساس قانون
90 درصد ازهزينه‌هاي تامين داروها بايد توسط سازمان‌هاي بيمه‌گرتقبل شود اما متاسفانه آنقدرداروگران شده است که بسياري ازبيماران توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند.الموسوي با بيان اينکه به طورروزانه سهم پرداختي بيماران نيزافزايش پيدا مي‌کند،‌توضيح داد: برخي ازبيماران پيوند کليه براي تهيه دوقلم داروي حياتي بايد ماهانه 500الي 600هزارتومان بپردازند که عموما اين افراد ازاقشارمتوسط جامعه بوده وتوان پرداخت اين مبالغ را ندارند.وي تصريح کرد: هزينه‌هاي ماهانه ويزيت پزشکان وآزمايش‌ها نيزبراي اين افراد سنگين است به طوري که بيماران ديگررغبتي به انجام پيوند کليه ازخود نشان نمي‌دهند وانجام دياليزمشکلات چند برابري براي آنها به همراه خواهد داشت.الموسوي با بيان اينکه دردسترس نبودن وکمبود داروها مشکلات زيادي را براي بيماران پيوند کليه به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: براي بيماران دياليزي با کمبود محلول‌ها وهمچنين ناکافي بودن صافي‌ها مواجه هستيم ومستعمل بودن دستگاه‌هاي دياليزي مشکلات اين افراد را دوچندان کرده است.وي افزود:‌سهم پرداختي بيماربراي تهيه دارو روزبه روزبيشتر مي‌شود و با ادامه اين روند افراد ديگرقادربه تامين داروهاي مورد نيازخود نخواهند بود به طوري که درحال حاضرشکايات زيادي ازبيماران شهرستاني دراين باره به ما ارائه مي‌شود.الموسوي با بيان اينکه حدود 100هزاربيمار تحت پوشش انجمن خيريه حمايت ازبيماران کليوي قراردارند، تصريح کرد: اين افراد براي ادامه زندگي به حمايت بيش ازپيش مسئولان وزارت بهداشت ودولت نيازمند هستند.وي خاطرنشان کرد: برخي ازدوزهاي دارويي درداروخانه‌ها موجود نيست به طورمثال دوز25 برخي ازداروها درداروخانه با کمبود مواجه است اما دوز50 همان داروموجود است وبيمارنمي‌تواند با نصف کردن قرص يا دارو يا افزايش مصرف يک داروي ديگرنيازبدن خود را تامين کند.عضوهيأت مديره انجمن خيريه حمايت ازبيماران کليوي خاطرنشان کرد: برخي ازداروهاي حياتي معمولا تا دوماه دربازاروجود ندارد وما بارها از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ايم ذخيره دارويي براي بيماران کليوي درنظربگيرد که متاسفانه مسئولان اين وزارتخانه دراين زمينه متزلزل عمل کرده‌اند.الموسوي خاطرنشان کرد: داروهاي بيماران پيوند کليه به صورت آهسته آهسته گران شده است به طوريکه درحال حاضرداروي «سلسپت» که قيمت دوماه قبل آن180 هزارتومان بوده درحال حاضربا مبلغ380 هزارتومان به دست بيماران مي‌رسد.وي ادامه داد: متاسفانه بيمه‌ها براي گران کردن سهم بيماران وارد رقابت شده‌اند وهيچ کسي پاسخگوي مشکلات بيماران نيست.الموسوي درپاسخ به اين سؤال ک آيا اثربخشي داروهاي ايراني ازکيفيت مناسبي برخورداربوده يا خير،‌توضيح داد: تشخيص اين موضوع توسط پزشک انجام مي‌شود واين پزشک بيماراست که با انجام آزمايش‌هاي لازم داروي ايراني يا خارجي را براي بيماران تجويزمي‌کند اما بايد توجه داشته باشيم که ساختاربدني برخي بيماران با داروهاي ايراني سازگاري ندارد.الموسوي گفت: طي سال‌هاي گذشته قيمت داروهاي اين بيماران متعادل بود اما اکنون بيماران توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند.درادامه همچنين آرمان رئيس انجمن خيريه حمايت ازبيماران کليوي درباره مشکلات اين بيماران گفت: تمام داروهاي بيماران پيوندي ودياليزي دستکم 100درصد وبرخي ازداروها نيزتا
200 درصد افزايش قيمت داشته است. اين مسئله رسما به وزارت بهداشت وحتي به وزارت کارمنتقل واعمال شده که هزينه داروهاي بيماران دياليزي وپيوند کليه کمرشکن شده است.وي افزود: پرسش اينجاست که چرا بيمه‌ها و وزارت بهداشت ودرنهايت دولت فکري به حال اين مسئله نمي‌کنند وبراي آن برنامه ريزي انجام نمي‌دهند که آمار پيوند را طي2 يا 3سال افزايش دهند وهزينه‌هاي داروهاي آن را تامين کنند ودرنهايت رقم5/4 ميليارد تومان درروزرا که براي بيماران دياليزي مي‌شود، آن هم با تحمل آن همه رنج، کاهش دهند؟ آرمان گفت: باخبرشديم که يکي ازداروهاي پرمصرف برخي بيماران دياليزي ناياب شده است، بيماران ما به دنبال اين داروهستند واين داروحتي در داروخانه13 آبان وهلال احمر که محل اصلي توزيع آن است نيز موجود نيست و با اين وضعيتي که پيش مي‌رود خوشبين نيستيم که بازاردارويي آرامي داشته باشيم، بنابراين هم با کمبود دارومواجه هستيم و هم با افزايش قيمت داروها که بسيارنگران کننده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9310/10/39054/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha