آرشیو
انتخاب نشریه


در گفت و گو با محمد حسين اسماعيلي مطرح شد؛
رويکرد جديد سياست ها و برنامه هاي هنري استان تهران

مجيد ستايش
اشاره:
در استان تهران پس از تغييرات مديريتي در سطح استان به ويژه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي، شاهد تحولاتي در عرصه هاي هنري بوديم که حال پس از گذشت پنج سال قابل واگويي است. در اين راستا با محمد حسين اسماعيلي معاون هنري و سينمايي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران گفت و گويي انجام داده ايم که ملاحظه مي فرماييد؛
* به طور کلي و خلاصه، سياست ها، استراتژي ها و برنامه هاي هنري سينمايي استان تهران در رويکرد جديد بر چه محورهايي استوار مي باشد؟
- تشکيل، توسعه و تقويت انجمن هاي تخصصي و صنفي در حوزه هنر، ايجاد عدالت هنري و تمرکززدايي، توجه به بخش خصوصي و اقتصاد هنر، ايجاد هم افزايي
از طريق تعاملات بين بخشي، توجه يکسان به تمام بخش هاي هنري، توجه جدي به آموزش هاي هنري، توسعه کمي و کيفي برنامه هاي هنري، امور زيربناييِ هنري، توجه به محتواي ايراني-اسلامي و همچنين سياستهاي هاي کلان فرهنگي کشور در برنامه ها از اهمّ رويکردهاي اين دوره است.
* در حوزه توسعه و تقويت تشکل هاي صنفي و تخصصي چه اقداماتي در استان تهران انجام گرفته است؟
- با توجه به سياست دولت مبني بر واگذاري امور به اصحاب فرهنگ و هنر از طريق تقويت و توسعه انجمن هاي هنري، اين رويکرد در استان تهران نيز دنبال شد. توسعه و تقويت انجمن هنرهاي نمايشي و تشکيل دفاتر آن در کل شهرستان هاي تابعه، تشکيل انجمن موسيقي استان تهران براي نخستين بار و داير نمودن دفاتر آن در کل شهرستان ها، تشکيل انجمن هنرهاي تجسمي استان تهران براي اولين بار، تشکيل دفاتر آموزشي انجمن سينماي جوانان در شهرستان هاي استان تهران در راستاي اين سياست انجام گرفت. واگذاري امور اجرايي و تخصصي در امور هنري به انجمن هاي ذي ربط 
راهبردي بود که در رويکرد جديد در صدر سياست هاي اداره کل ارشاد استان تهران قرار گرفت.
* منظورتان از ايجاد عدالت هنري و تمرکززدايي چيست؟
- شهرستان هاي استان تهران در طول ساليان متمادي در زير سايه سنگين پايتخت نتوانستند در امور هنري قد علم کنند و از محروميت مفرطي رنج مي بردند 
و به شايستگي مورد توجه نبوده اند. به همين دليل در رويکرد جديد سعي شد تا نگاه ها و تمرکز فعاليت ها از تهران بزرگ به سمت شهرستان ها معطوف گردد و شهرستان ها مورد توجه جدي قرار گيرند تا شاهد ايجاد يک عدالت نسبي در امور هنري و سينمايي باشيم. بر همين اساس بسياري از برنامه ها و فعاليت هاي هنري در شهرستان ها برنامه ريزي و اجرايي گرديد و جشنواره هاي 
استاني و حتي ملي نيز به شهرستان ها منتقل شد. يکي از مهم ترين اقداماتي که در ابتداي دولت فعلي در استان تهران در راستاي معرفي پتانسيل ها 
و ظرفيت هاي هنري شهرستان هاي استان اجرايي شد، برگزاري هفته هاي 
فرهنگ و هنر شهرستان هاي استان تهران در برج ميلاد تهران بود که باعث ايجاد يک روحيه مضاعف و نشاط  و پويايي هنري در ميان هنرمندان شهرستان ها شد.
* آيا اقتصاد هنر در استان تهران در اين مدت تقويت شده است؟
- تقويت و توجه جدي به موضوع اقتصاد هنر و هنرمندان از اهميت ويژ ه اي 
برخوردار است که در رويکرد جديد مورد توجه قرار گرفت. انجمن هاي هنري بايستي از وابستگي بيش از حد به بدنه دولت رهايي يابند و اين کار با فعاليت هاي 
اقتصادي در حوزه هنر امکان پذير است. تشکيل بازارچه هاي هنري، تقويت اجراهاي عمومي در حوزه تئاتر و موسيقي و درآمدزايي از اين طريق براي هنرمندان، واگذاري امور هنري از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي در مجتمع هاي 
هنري به انجمن هاي هنري و جذب اسپانسر و ورود بخش خصوصي به حوزه هنر، از جمله اين اقدامات بوده است.
* با توجه به تعدد نهادهاي فرهنگي در استان تهران، چه قدم هايي در جهت هم افزايي فرهنگي و هنري برداشته ايد؟
- دستگاه ها و نهادهاي متعددي در امور فرهنگي و هنري فعاليت دارند که اغلب با موازي کاري و عملکرد جزيره اي باعث هدررفت سرمايه ها و اعتبارات مي شد. در شرايط جديد با استقبال از تکثر فعاليت هاي فرهنگي و انعقاد تفاهمنامه ها و جلب همکاري نهادهاي ديگر از جمله شهرداري ها، فرمانداري ها، 
مؤسسات دولتي و غير دولتي، اين موازي کاري ها تبديل به هم افزايي در امور فرهنگي و هنري شد و اتفاقات ميمون و مبارکي در اين راستا روي داد، از جمله برگزاري همايش سوگ خورشيد، نمايشگاه بين المللي قرآن، جايزه محتشم و جشنواره هاي تئاتر و موسيقي و... که با همکاري ساير نهادهاي فرهنگي اجرايي شد.
* در خصوص توسعه و تقويت يکسان و متوازن همه رشته هاي هنري چه اقدامي کرده ايد؟
- در گذشته برخي از حوزه هاي هنري از جمله موسيقي و هنرهاي تجسمي و سينما نسبت به ساير رشته هاي هنري کمتر مورد توجه بودند که با روي کار آمدن دولت فعلي تا حدود زيادي اين موضوع برطرف شد. تشکيل انجمن موسيقي و انجمن هنرهاي تجسمي در استان تهران، برگزاري نخستين جشنواره موسيقي استان تهران، توسعه اجراها و کنسرت هاي موسيقي، برگزاري جشنواره تجسمي طلوع خرداد و توجه به برپايي نمايشگاه هاي هنري در همين راستا بوده است. همچنين در حوزه سينمايي نيز در طول اين مدت اقدامات مثبتي صورت گرفته است از جمله تشکيل دفاتر آموزشي انجمن سينماي جوانان و برگزاري جشنواره فيلم کوتاه محتشم و طلوع خرداد.
* آموزش چه جايگاهي در برنامه ريزي هاي فرهنگي و هنري در استان تهران دارد؟
- آموزش به عنوان سنگ زيربناي امور هنري از جايگاه ويژه اي برخوردار است که آن طور که بايسته و شايسته است مورد توجه قرار نگرفته است. در طول سال هاي گذشته با تأکيد بر آموزش هاي هنري، هنرستان هاي هنرهاي زيباي استان تهران شامل هنرستان هاي موسيقي، هنرستان هاي تجسمي و هنرستان کمال الملک و همچنين مرکز علمي کاربردي موسيقي از رشد کمي و کيفي مناسبي برخوردار شدند. همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و کارگاهي در رشته هاي هنري در شهرستان هاي استان تهران آغاز گرديده است. توسعه آموزشگاه هاي آزاد هنري در رشته هاي تجسمي، خوشنويسي، هنرهاي نمايشي و موسيقي نيز در طول اين سالها رشد چشمگيري داشته است.
* مهمترين رويدادهاي هنري در طول اين سال ها در استان تهران چه بوده است؟
- در طول دو سال اخير برنامه ها و رويدادهاي هنريِ متعددي که اکثراً جديد و خلاقانه بوده است در استان تهران شکل گرفته است. برگزاري جشنواره موسيقي استان تهران، برگزاري شب هاي موسيقي استان تهران، جشنواره تئاتر استان تهران، جشنواره استاني تئاتر ولاء، همايش تئاتر کودک، يادواره ملي طلوع خرداد در حوزه هنر انقلاب در بخش هاي تئاتر و موسيقي و تجسمي و فيلم و عکس، جايزه هنر و ادبيات محتشم در حوزه هنر عاشورايي، جشنواره طراحي المانهاي شهري قرآن و عترت، جشن ارديبهشت تئاتر استان تهران، بزرگداشت روز ملي سينما، اکران فيلم هاي جشنواره بين المللي فيلم فجر در سالن رسول مهر، برپايي نمايشگاه هاي متعدد تجسمي، برگزاري هفته هاي 
فرهنگ و هنر استان تهران، برگزاري همايش تعزيه سوگ خورشيد، رشد چشمگير کنسرت هاي موسيقي در سطح استان تهران، برنامه هاي متعدد نمايشي در تالار محراب و مجتمع هاي فرهنگي و هنري شهرستان هاي تابعه از جمله  اين برنامه ها بوده است.
* کمبود زيرساخت هاي فرهنگي هنري از مهم ترين مشکلات شهرستان هاي 
استان تهران است. در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است؟
- براي توسعه هنري آنچه که از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است توجه به امور زيربنايي و زيرساختي است که متاسفانه شهرستانهاي استان تهران از نظر زيرساختها در محروميت به سر مي برند. در اين راستا نيز اقدامات مؤثري صورت پذيرفته است؛ از جمله پيگيري جهت ساخت و توسعه و تجهيز مجتمع هاي 
فرهنگي و هنري به ويژه در شهرستان هايي که فاقد اين مجتمع ها هستند، پي گيري جهت واگذاري مجتمع هاي فرهنگي و هنري به انجمن هاي 
تخصصي، تجهيز مجتمع هاي موجود به سيستم ديجيتاليِ اکران فيلم که هم اکنون در مجتمع رسول مهر و شهرستان دماوند و ملارد و بهارستان و فيروزکوه انجام گرفته و در ساير شهرستان ها نيز به تدريج انجام خواهد شد، تشکيل انجمن هاي هنري، عقد تفاهمنامه همکاري با انجمن سينماي جوانان و بنياد رودکي و استانداري و سازمان سينمايي، تشکيل شوراي سينمايي استان تهران، پي گيري جهت تفويض اختيارات حوزه هنري و سينمايي در استان تهران که  بسياري از امور به اداره کل ارشاد استان تهران واگذار شده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9309/6/38922/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha