آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه در همايش قانون اساسي و آرمان‌هاي انقلاب:
قضاتي كه با مردم بدرفتاري كنند، انفصال مي دهيم

رئيس قوه قضائيه بابيان اينکه قاضي بايد با ارباب رجوع با تکريم رفتارکند، گفت: قضاتي که با مردم بد رفتاري کنند انفصال مي دهيم. يک باربه من گزارش دادند که فلان قاضي با مردم و وکلا بد رفتارمي کند وچند بارتذکرداده شد ونهايتاً انفصال داديم.به گزارش تسنيم، آيت الله صادق آملي لاريجاني درهمايش قانون اساسي وآرمان‌هاي انقلاب اسلامي افزود: مسئولان قوه قضائيه همه زحمت مي کشند اما چه دروغ هايي که نمي گويند. عده‌اي بال بال مي زنند براي دفاع ازهمراهانشان ونظام را زيرسئوال مي برند. يک بنده خدايي گفته بود 17ميليون پرونده درقوه قضائيه وجود دارد وسريع ضرب در دوکرده وگفته بود34 ميليون گرفتارداريم وقوه قضائيه توي سرآنها مي زند. اين چه ادبياتي است؟ آن هم کسي که سال ها مسئوليت داشته است. در بدو ورود بنده امکان گرفتن آماروجود نداشت وسيستم«سي ام اس» تکميل نشده بود؛ ضمن اينکه آمارپرونده ها 15ميليون است وبارها گفتيم اين به معناي 15ميليون نزاع وشکايت نيست.آملي لاريجاني گفت: مگردستگاه قضائي توسرمردم مي زند؟ به دستگاه قضائي مراجعه مي کنند ودستگاه قضا نيزحکم مي کند. ما نمي گوييم اشکال نداريم وقطعاً براي برطرف کردن آن تلاش مي کنيم. منابع انساني قوه قضائيه به لحاظ کمي وکيفي ارتقاي قابل توجهي پيدا کرده است. درسال88 حدود هفت هزارقاضي داشتيم ومتاسفانه عده اي هم اصرارمي کردند همين مقدارکافي است. با تلاش وتدقيق وتحقيقات، نيازدستگاه قضا سنجيده شد و با تلاش هاي اجرايي مستمربا همين آقاياني که الان عليه سياه نمايي مي کنند، جنگيدم تا اجازه استخدام قاضي بدهند. تا اينکه به رهبرانقلاب نامه نوشتيم وايشان به مسئولان منعکس کرد وفرمودند استدلال هاي نامه فلاني منطقي است.وي افزود: امروزبيش از11 هزارقاضي درقوه قضائيه مشغول به‌کاراست. اين کم کاري است؟ گاهي براي جذب قاضي40 هزارنفر ثبت نام مي کند وبعد ازگزينش هاي مختلف علمي واخلاقي و روان شناختي، 250نفرجذب مي شود. اين طورنيست که دست هرکسي که ازخيابان رد مي شود را بگيريم وبه عنوان قاضي مشغول شود.رئيس قوه قضائيه گفت: با اين حال هنوزفکرمي کنيم تعداد قضات کم است ودليل آن هم تعداد پرونده هاي ورودي به محاکم است. رئيس قوه قضائيه درادامه بابيان اينکه جهان بيني اسلامي، بنيان حرکت انقلابي مردم ما بود وهمين مطلب درمقدمه قانون اساسي انعکاس يافته است، گفت: مقصود ازاين حرکت انقلابي اين است که انسان با ارزش‌هاي والاي الهي رشد يابد واستعدادهايش شکوفا شود که اينها درمقدمه قانون اساسي، منصوص است ودرواقع انعکاس دهنده حرکت انقلابي مردم ما است.رئيس قوه قضائيه افزود: نظام جمهوري اسلامي برخاسته ازاين قانون اساسي، يک نظام يکتايي است. درهيچ نظام سياسي ديگري، مولفه‌هاي اين نظام را پيدا نمي‌کنيد. مردم سالاري ديني فقط دراين قانون اساسي تبلورپيدا کرده است.آملي لاريجاني گفت: درنظام‌هاي ليبرال غربي بنيان‌ها کاملا با بنيان نظام جمهوري اسلامي متفاوت است. ازاين جهت هرچه درتبيين نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش کنيم جا دارد. محتواي نظام ما، محتواي اسلام وسند وميثاق قانون اساسي ما، انعکاس دهنده نظام ارزشي اسلامي است.رئيس دستگاه قضا ادامه داد: نظام ليبرالي غربي مدعي بود که ليبراليسم پايان تاريخ است وتمام نظام هاي دنيا وقتي به عقلانيت مي رسند، به نظام ليبرال دموکراسي منتهي مي شود. نظام جمهوري اسلامي يک چالش اساسي مقابل اين طرزتفکر بود؛ بنيان نظام جمهوري اسلامي، براساس نگاه توحيدي است.رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: امروزجمهوري اسلامي، تاوان ايستادگي خود را مي‌دهد. اگرجمهوري اسلامي هم مانند دولت‌هاي مرتجع منطقه مقابل آمريکا واذنابش کرنش مي کرد، امروزوضع اين چنين نبود اما هزينه درانداختن طرحي نودرفلسفه هاي سياسي دنيا، همين است.وي افزود: مي بينيم که در درون کشورمتاسفانه کساني آب به آسياب دشمن مي ريزند ودروغ‌هاي عجيب وغريب مي گويند که انسان متاسف مي شود. يک آقايي درطول چند دقيقه صحبت کردن، شايد50 حرف خلاف واقع عليه قوه قضائيه ومسئولان دستگاه زد. آخرچرا؟ متاسفانه توجه هم نمي کنند که اين خيانت به جمهوري اسلامي وآرمان‌هاي شهدا ومردم است. انسان ادعاي مردمي بودن بکند واين طورازپشت به نظام جمهوري اسلامي خنجربزند؟ رئيس دستگاه قضا با اشاره به قوه قضائيه به عنوان يک رکن نظام اسلامي اضافه کرد:تخريب اين رکن نظام چه معنايي دارد؟ شما هجمه‌ها را مي‌بينيد؛ همان طورکه رهبرمعظم انقلاب اسلامي مکررفرمودند که شما هروقت قاطعانه بايستيد، هجمه‌ها بيشترمي شود. ايشان درجلسه‌اي فرمودند که اين هجمه ها که مي بينيد، ثمره ايستادگي شماست. دشمن بيروني کارخود را مي‌کند وخواهد کرد ونمونه آن در بحث هاي حقوق بشري است درحالي که جمهوري اسلامي در همين حقوق بشر مورد ادعاي اينها، از تمام منطقه پيشروتر است. در بحرين مردم براي داشتن حق رأي مي جنگند و در عربستان سعودي شما وضع را مي بينيد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9097/1/3858/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha