آرشیو
انتخاب نشریه


بايد اصول گفت‌وگورا ياد بگيريم
رشد فريب وخشونت در سايه عدم گفت‌وگو درخانواده‌ها

يک استاد دانشگاه گفت: اگرزمينه گفت‌وگودرخانواده ازبين برود، فريب وخشونت جايگزين آن مي‌شود.به گزارش فارس، نشست خانواده، توان گفت‌وگو وموانع بازدارنده آن در انديشکده علوم انساني همزمان با روزجهاني خانواده برگزارشد.اميد علي ‌احمدي استاد جامعه‌شناس درخصوص گفت‌وگودرخانواده گفت: اساس گفت‌وگوبراين مبنا گذاشته مي‌شود که طرفين مي‌خواهند به يک مفاهمه مشترک برسند، بنابراين هنگامي که ازگفت‌وگودرخانواده صحبت مي‌کنيم بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که وارد شدن به اختلافات ما را از گفت‌وگوبازمي‌دارد.احمدي خاطرنشان کرد: فرهنگ مناسب گفت‌وگو درجامعه ما وجود ندارد وبراساس مباني فرهنگي ما به دنبال مدارا يا مروت هستيم و جامعه‌اي که به دنبال مدارا و مروت باشد گفت‌وگو را برنمي‌تابد.درادامه پروفسورباقرساروخاني، استاد جامعه‌شناسي با اشاره به اينکه محروميت انسان از ارتباط با ديگران باعث مي‌شود او ازذات خودش دورشود، اظهارداشت: جامعه‌درماني امروزه يکي از روش‌هاي روان‌درماني محسوب مي‌شود؛ چراکه انسان درتنهايي ودرمواجهه با مشکلات از آنها يک غول بزرگ مي‌سازد وحضوردراجتماع باعث مي‌شود مشکلات براي او قابل تحمل‌ترشود.پروين داعي‌پور،استاد دانشگاه درعرصه تسهيل گفت‌وگوبا بيان اينکه واژه گفت‌وگوترجمه مناسبي براي کلمه ديالوگ لاتين نيست، اضافه کرد: اگر زمينه گفت‌وگودرجامعه وخانواده ازبين برود، فريب و خشونت جايگزين آن مي‌شود.داعي‌پورتصريح کرد: محدوديت‌سازي درکانون خانواده وبيان مسائل درقالبي دور ازواقعيت باعث رشد فريب وخشونت مي‌شود.وي گفت‌وگورا نيازمند چند پيش‌فرض دانست و گفت: وقتي مي‌خواهيم وارد يک گفت‌وگوي سالم بشويم بايد بدانيم همه حقيقت دراختيارما نيست ونبايد نسبت به طرف مقابل نبايد خود را برترببينيم.اين استاد دانشگاه اظهار داشت: مهارت‌هايي مثل گوش دادن بالنده و فعال، مقاومت در مقابل عادت‌هاي ذهني و سنت‌ها، راه گفت‌وگو را تسهيل مي‌کند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9308/10/38165/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha