آرشیو
انتخاب نشریه


معاون بهداشت وزيربهداشت:
فاضلاب‌هاي سرگردان، امنيت آب را تهديد مي‌کنند

معاون بهداشت وزيربهداشت با اشاره به مناسب نبودن سيستم تصفيه فاضلاب درکشور، گفت: با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب، اگرفاضلاب‌ها به رودخانه‌ها ريخته شوند، غلظت مواد آلاينده افزايش مي‌يابد وامنيت آب به شدت به خطرمي‌افتد.دکترعليرضا رئيسي درگفت‌وگوبا ايسنا، درباره تأثيرخشکسالي برامکان بازگشت برخي بيماريها به کشور، گفت: خشکسالي امکان شيوع برخي بيماري‌ها را افزايش مي‌دهد. بايد توجه داشت که بحث مديريت خشکسالي دراين زمينه مطرح است والزاما خشکسالي باعث بيماري نمي‌شود؛ بلکه بايد مديريت آن را بدانيم. درخشکسالي اتفاقاتي ازجمله کمبود وقطعي آب ودرنهايت به خطرافتادن امنيت وسلامت آن اتفاق مي‌افتد؛ اين موضوع به عنوان يکي ازمشکلات اصلي ما دراين زمينه مطرح است.وي ادامه داد: يکي ازمشکلات ما بحث فاضلاب‌هاست؛ درصد زيادي ازفاضلاب‌هاي کشورسيستم تصفيه مناسبي ندارند با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب، اگربه رودخانه‌ها ريخته شوند، غلظت مواد آلاينده افزايش پيدا مي‌کند وامنيت آب به شدت به خطرمي‌افتد.معاون بهداشت وزير بهداشت با اشاره به کاهش سطح آ‌ب‌هاي زيرزميني درکشور، تصريح کرد: با توجه به کاهش سطح اين آب‌ها وهمچنين فرسودگي شبکه انتقال آب، سوراخ‌هايي دراين مسيروجود دارد؛ به همين دليل هنگام قطعي آب با توجه به اينکه با استفاده ازپمپ، اين آب‌ها بيرون کشيده مي‌شود، آب بيرون رفته ازلوله‌ها با فاضلاب آلوده شده وبه داخل سيستم برمي‌گردد که اين موضوع مي‌تواند مشکلات زيادي را براي مردم ايجاد کند.رئيسي با بيان اينکه مراکزبهداشت به صورت مرتب ميزان کلرباقي‌مانده آب را رصد مي‌کنند، ادامه داد: اين مراکزنتيجه گزارش‌هاي خود را به آب و فاضلاب اعلام مي‌کنند، اما بايد توجه داشت که همه ميکروارگانيسم‌ها و ويروس‌ها با کلرازبين نمي‌روند. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9308/10/38162/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha