آرشیو
انتخاب نشریه


سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس:
بي‌تدبيري سازمان غذا و دارو، عامل احتکاراقلام دارويي است

سخنگوي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس گفت: سازمان غذا وداروبه طورمستمردرحال رصد کردن داروهاست وانتظارداريم موضوع احتکارداروتکرارنشود واگراحتکارداروصورت گرفت اولين سازماني که بايد ازاين موضوع مطلع شود سازمان غذا ودارواست.حيدرعلي عابدي درگفت‌وگوبا فارس، درباره اخبارمطرح شده در رسانه‌ها با عناوين احتکارداروگفت: خوشبختانه سازمان غذا ودارودرحال حاضرنظارت کافي برواردات داروها دارد وبراي اين سازمان مشخص است که داروي وارداتي درچه مرحله‌اي ازچرخه واردات وتوزيع قراردارد.وي افزود: داروهاي وارد شده به کشورقابل رديابي وکنترل هستند وعموماً انبارکردن يا احتکارداروها پس ازچرخه توزيع صورت مي‌گيرد.عابدي با بيان اينکه نمايندگان سازمان غذا ودارودردانشگاه علوم پزشکي استانها مسئول بررسي نحوه توزيع داروها دراين مناطق هستند، توضيح داد: اين نمايندگان بايد ميزان داروي توزيع شده ومصرف شده درطول ماه را بررسي کنند تا اگردرمکاني احتکاردارو وجود داشته باشد آن را گزارش دهند اما متأسفانه به دليل سوءمديريت‌هايي که درمواقعي توسط سازمان غذا ودارو رخ مي‌دهد شاهد احتکارداروها هستيم.وي افزود: سازمان غذا وداروبه طورمستمردرحال رصد کردن داروهاست وانتظارداريم موضوع احتکارداروتکرارنشود واگراحتکارداروصورت گرفت اولين سازماني که بايد ازاين موضوع مطلع شود سازمان غذا ودارواست. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9308/10/38160/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha