آرشیو
انتخاب نشریه


نوبت به دانه‌درشت‌ها رسيد:
محاكمه مردي طلايي با 170 هزار تراكنش مالي

سرانجام پس ازمحاکمه تعدادي ازمتهمان خرد وغيرکلان نوبت محاکمه عوامل دانه درشت اخلال دربازارارزوسکه رسيد وبراساس بررسي‌هاي صورت گرفته باند وحيد مظلومين۱۷۰ هزارتراکنش مالي درقالب۲۱۹ فقره حساب انجام داده‌اند که رقم اين تراکنش‌ها بالغ بر۱۴ هزارميليارد تومان بوده است. به گزارش فارس، وحيد مظلومين و۱۸ ۴همدست وي،‌ صبح ديروز درشعبه دوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي حجت الاسلام سيد احمد زرگر محاکمه شدند. حميد مظلومين همان فردي است که درتاريخ ۱۴ تيرماه ازسوي فرمانده انتظامي تهران بزرگ خبردستگيري وي منتشرشد وبه اولقب سلطان سکه داده شد.درابتداي جلسه رسيدگي به اتهامات افراد حاضر دادگاه 
حجت الاسلام زرگرقاضي رسيدگي کننده به پرونده باند مظلومين گفت: متاسفانه براساس آنچه درقانون براي بانک مرکزي به عنوان وظيفه قيد شده است تا برصرافي ها نظارت مستقيم داشته باشد شاهديم که عمل نشده است وکار رها شده است واين باعث اين همه اختلاف شده است.وي افزود: اگربانک مرکزي به همين وظايف خودش عمل مي‌کرد وحدود وظايف صرافي ها را براي آنها تشريح مي‌کرد وکارهاي خلاف قانون آنها را گوشزد مي‌کرد شاهد چنين تخلفاتي نبوديم.درادامه دادگاه ازتورک نماينده دادستان خواسته شد تا کيفرخواست متهمان را قرائت کند.تورک نماينده دادستان تهران گفت: برخي ازمتهمان به اطلاعات محرمانه دسترسي داشته اند.وي ادامه داد: اين افراد با اقدامات متقلبانه ومجرمانه ارزدريافتي را به صورت خارج ازشبکه خريد وفروش مي‌کرده اند.نماينده دادستان تهران گفت: وحيد مظلومين که با فعاليت غيرقانوني۱۴ هزارميليارد تومان دربازار ارزوسکه معاملات داشته ونه تنها دراين دوره اخير، بلکه دردهه هفتاد وهشتاد هم به دنبال صيد ماهي خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌هاي مکارانه، قيمت ارزوسکه را به صورت عمده بالا وپايين کرده است.نماينده دادستان تهران بيان داشت: مظلومين با دراختيارداشتن منابع اطلاعاتي ازمراجع تصميم‌سازدرنظام اقتصادي اخلال ايجاد کرده وهزاران نفررا مضطرب ونگران ساخته است.نماينده دادستان تهران اضافه کرد: دربررسي حساب‌هاي بانکي وتراکنش‌هاي صورت گرفته درگام اول8 نفرازاعضاي اصلي گروه شناسايي شدند که شخص اول وحيد مظلومين با 3 حساب بانکي، محمداسماعيل قاسمي با19 حساب، محمدرضا مظلومين با9 حساب، اقدس مهرافزا با8 حساب، حسين مظلومين18 حساب وخانم فرزانه مهرافزا هستند.تورک ادامه داد: با توجه به اين تراکنش‌هاي41 نفرعضوشبکه شناسايي شدند ومشخص شد وجوه حاصل ازفعاليت گروه درحساب‌هاي متعدد جابه‌جا شده واين41 نفراعضاي شناسايي شده در اکثرموارد با اين8 نفرعضواصلي رابطه سببي، نسبي يا دوستانه داشتند.وي بيان کرد: در بررسي‌هاي ميداني واسناد ومدارک مشاهده مي‌شود وحيد مظلومين گاه ازحساب‌هاي خود استفاده نکرده و با بررسي شبانه‌روزي بيش از10 هزارتراکنش بانکي مشخص شد افرادي که نام آنها درادامه مي‌‌آيد در جابه‌جا کردن پول‌ها درحساب‌هاي متعدد نقش داشتند.نماينده دادستان تهران گفت:‌ اقدس مهرافزا پيرزني70 ساله است که حساب‌هاي خود را دراختيارمحمداسماعيل قاسمي قرارمي‌داد که به يکباره ازمردادماه سال گذشته3 هزارو500 ميليارد ريال درحساب‌هاي اين فرد جابه‌جايي صورت مي‌گيرد که طرف حساب‌هاي وي صرافي‌هاي مجازوشرکت‌هاي صادرات و واردات بوده‌اند وطبق اطلاعات به دست آمده آدرس برخي افراد طرف حساب درمناطق غربي واستان سيستان وبلوچستان بوده که ازسوي خانم مهرافزا به حساب آنها وجه واريزشده است ودربين آنها اتباع عراقي هم وجود داشته که نشان‌دهنده فروش ارزبه قاچاقچيان است.تورک تصريح کرد: طرف حساب قراردادن زنان خانه‌دارحکايت ازپيچيده کردن فعاليت پولشويي دراقدامات مجرمانه اين افراد است که تحقيقات دراين خصوص ادامه دارد.معاون دادستان تهران درپايان گفت: رياست محترم دادگاه! با توجه به محتويات ومستنداتي که درپرونده مشخص است، گروه وحيد مظلومين گروهي سازمان‌يافته براي اقدام به اخلال درکشوراست. اتهامات ازنظر دادستاني محرزاست وطبق قوانين مبارزه با پولشويي ضمن تقاضاي محاکمه، درخواست اشد مجازات را براي متهمان دارم. قاضي زرگر درپايان جلسه افزود: ادامه جلسات دادگاه با حضورمتهمان و وکلاي آنان را درروزهاي آينده برگزارخواهيم کرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9307/1/38105/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha