آرشیو
انتخاب نشریه


مرندي: بي‌سوادي مثل کروبي مطلق فقهي را به جاي مطلق حقوقي به کار مي‌برد

کارشناس مسائل سياسي گفت: بي‌سوادي مثل کروبي مطلق فقهي را به جاي مطلق حقوقي به کار مي‌برد. به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا مرندي با بيان اينکه نامه کروبي چيزي جز فرافکني و از آب گل آلود ماهي گرفتن نيست،گفت: نگارش چنين نامه‌اي از سوي شخصي چون کروبي جاي تعجب دارد که پس از گذشت چند سال اين موضوع را عنوان مي‌کند، در حالي که وي و ساير دوستانش از دهه ۶۰ به بعد در زمره افرادي بودند که در جمهوري اسلامي همواره در پست‌هاي مختلف بر سر حاکميت قرار داشته‌اند.اين کارشناس مسائل سياسي با اشاره به سابقه حضور کروبي و همفکرانش در پست‌هاي مهم دولتي بيان داشت: با نگاهي اجمالي به کليه دوره‌هاي حکومتي در ايران متوجه مي‌شويم بيش از سي سال قدرت در دست آقاي کروبي و دوستانش بوده است.وي با طرح اين پرسش که مشکلاتي که در حال حاضر کشور با آنها دست به گريبان است، رهاورد حضور کدام جريان فکري در دولت هاست که دامنه مسائل و مشکلات کشور را روز به روز افزايش داده است ، تصريح کرد: مگر دولتمردان همان دوستان کروبي نيستند که کشور را به چنين وضعيتي کشانده‌اند؟مرندي ادامه داد: آيا جز اين است که مقام معظم رهبري در مسئله برجام بار‌ها به اين نکته خطير اشاره کرده‌اند که نبايد تمام اميدتان را به برجام ببنديد؟ يا تمام تخم مرغ هايتان را در سبد برجام نگذاريد. آيا تاکيد نکردند که نبايد به خارجي‌ها و خدمات آنها دل بست بلکه با تکيه بر توان داخلي و استفاده از همه ظرفيت‌هاي خودي، راه را ادامه داد؟وي با بيان اينکه بي‌توجهي به بيانات رهبر انقلاب يکي از مشکلات جدي کشور است، خاطرنشان کرد: مسلما آنچه که منجربه ايجاد و افزايش مشکلات کشور شده بي توجهي دولتي‌ها به تاکيدات معظم له است و حتي مي‌توان نتيجه گرفت آنچه از مشکلات در کشور وجود داشته و دارد عمدتا محصول حاکميت جناح اصلاح طلب و دوستان کروبي و جريان چپ است.اين کارشناس مسائل سياسي منتقد بودن آقاي کروبي به نظام را عجيب خواند و اظهارداشت: نکته دوم اينکه چگونه مي‌شود فردي مانند کروبي که همواره از مسئولين کشور بوده پس از ادعاي دروغين تقلب در انتخابات ۸۸ يک باره خودش را خارج از حاکميت تلقي مي‌کند؟ مگر کروبي رئيس و نايب رئيس مجلس نبوده و مسئوليت‌هاي بزرگي در جمهوري اسلامي نداشته، چگونه يک باره وي منتقد نظام و حاکميت و رهبري شده است؟مرندي در تحليل و بررسي موضوع ولايت مطلقه فقيه و اختيارات رهبري که در نامه کروبي به آن اشاره شده است؛ تصريح کرد: آنچه در بحث ولايت مطلقه فقيه توسط کروبي مطرح شده باز هم به نوعي فرافکني و گريز از واقعيت است. جالب است که کروبي و دوستانش اتفاقا ديدگاه‌هاي تندي در خصوص ولايت مطلقه داشتند و اتفاقا در دهه ۶۰ اختيارات زيادي براي رهبري قائل بودند، پس چگونه مي‌توان پذيرفت که امروز کروبي دموکراسي خواه شده است؟اين فعال سياسي با بيان اينکه شايد بهتر است نامه کروبي را در راستاي اظهارات سال گذشته نتانياهو و مک کين عنوان کرد که گفته‌اند نبايد اجازه دهيم جمهوري اسلامي چهلمين سال خودش را ببيند.وي با اشاره به مشکوک بودن قضاياي دي ماه سال گذشته با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي کشور ادامه داد: آنچه از دي ماه گذشته ديده مي‌شود موضوعاتي مشکوک است که به نظر مي‌رسد در پي تامين نظرات دشمنان جمهوري اسلامي است. از طرفي سياست‌هاي غلط اقتصادي و عملکرد ضعيف مديران منجر به افزايش قيمت ارز و طلا شد.مرندي سياست‌هاي غلط دولتمردان را دليل اصلي مشکلات کشور عنوان کرد و در اين باره يادآور شد: از سياست‌هاي غلط و مشکوک چنين برآورد مي‌شود که دست‌هاي پشت پرده‌اي در درون، در حال برنامه ريزي‌هايي است.وي با اشاره به حمايت اصلاح‌طلبان از دولت روحاني اظهار کرد: با وجود اينکه بسياري از کارشناسان و شخصيت‌هاي دلسوز اعلام کردند که روحاني توانايي اداره دولت و توان اجرايي ندارد، اما اصلاح‌طلبان با بسيج عموم مردم، خواهان روي کار آمدن مجدد دولت شدند!مرندي با تاکيد بر اينکه بسياري از مشکلات کشور ماحصل سياست‌هاي غلط اصلاح طلبان است، خاطرنشان کرد: با اين وجود اصلاح‌طلبان اکنون به عنوان منتقد خارج از گود ايستاده و تقصير مشکلات را برگردن نظام انداخته‌اند؟اين کارشناس مسائل سياسي در خصوص شبهات وارد شده به جايگاه مطلقه ولي فقيه در نامه مورد نظر اظهار کرد: آنچه کروبي در خصوص ولايت مطلقه و اختيارات رهبري عنوان کرد، موضوع گسترده‌اي است که نيازمند فرصت مغتنمي است، اما به صورت کوتاه ولايت مطلقه يک اصطلاح فقهي است، مطلق فقهي غير از مطلق حقوقي است که افراد بيسوادي مثل آقاي کروبي مطلق فقهي را به جاي مطلق حقوقي به کار مي‌برند.وي ادامه داد: مطلق حقوقي درخصوص نظام‌هاي استبدادي مطرح مي‌شود، اطلاق افعالي و تام است، به اين معني که حاکم، هر کاري که بخواهد به طور مطلق انجام مي‌دهد، اما اطلاق فقهي اطلاق حقوقي نيست اطلاق احکامي و غيرتام و ناقص است به معناي آن نيست که حاکم هر کاري بخواهد انجام بدهد بلکه حاکم درچارچوب احکام مختلف شرعي مي‌تواند هر نوع حکم شرعي نه خارج از شرع اعم از اوليه، ثانويه و مصلحتي را انجام دهد.مرندي با اشاره به تعريف خود از معناي ولايت مطلقه تصريح کرد: کروبي يا به دليل بي‌سوادي يا براي عوام فريبي اين مسئله را به گونه‌اي مورد استفاده قرار داده که گويي لفظ ولايت مطلقه با مطلق حکومت‌هاي استبدادي يکي است، درحالي که نه طبق شرع ونه طبق قانون اساسي، ولايت مطلقه چنين اختياراتي ندارد.مرندي دراين باره افزود: طبق قانون اساسي رهبر اختيارات محدودي دارد چرا که قوه مجريه در دست رئيس جمهور است و رهبر تنها به عنوان ناظر حضور دارد. طبق اصل ۵۷ قانون اساسي وظيفه رهبر نظارت بر قوا از جمله قوه مجريه است بنابراين براساس قانون، ناظر حق دخالت در کار مجري را ندارد، مگر در مواردي که مجري تخلف مي‌کند آن هم تخلف راهبردي نه تخلف موردي.
وي تصريح کرد: با اينکه رويکرد روحاني با رويکرد رهبري در بسياري از مواضع متفاوت است، اما به دليل اينکه رئيس جمهور منتخب مردم است و راي مردم حرمت دارد ايشان همواره بر اين نکته تاکيد داشته‌اند که بايد از رئيس جمهور حمايت کرد و نمي‌توان وي را به دليل پاره‌اي از مشکلات وادار به استعفا کرد. اين موضوع در خصوص نمايندگان مجلس نيز صدق مي‌کند و رهبري با سعه صدر در کنار همه دولت‌ها و منتخبين مردم بوده است.مرندي با اشاره به سيره امام خميني (ره) تشريح کرد: 
امام (ه) هم تا يک هفته قبل از عزل بني صدر از او حمايت مي‌کرد، بنابراين در مي‌يابيم علي رغم اينکه روساي جمهور خط و مشي متفاوت با رهبري داشته اند، اما به دليل اينکه از نظر فقهي و حقوقي براساس قانون اساسي رهبري اجازه ورود به جزييات را ندارد، بنابراين آنچه آقاي کروبي عنوان کرده اند فرافکني و خلاف واقع درخصوص رهبري و مسئوليت‌هاي ايشان است.اين کارشناس مسائل سياسي ورود رهبري را در عرصه‌هاي مختلف موفقيت آميز خواند و يادآور شد: تجربه نشان داده در حوزه‌هايي که مقام معظم رهبري ورود مستقيم داشته اند پيشرفت‌ها بسيار چشمگير بوده که نمونه آن را مي‌توان در پيشرفت‌هاي نيروي نظامي کشور و در مسائل راهبردي منطقه‌اي عنوان کرد.مرندي گفت: در مسئله سوريه با آنکه هفت سال پيش همه قدرت‌هاي جهان و دست نشاندگان منطقه‌اي آن‌ها کوشيدند تا رژيم سوريه را سرنگون کنند، اما چون ايران موافق چنين موضوعي نبود همچنان شاهد استقرار حکومت بشار اسد در سوريه هستيم، اين موضوع بيانگر آن است در جايي که رهبري نظارت و مديريت را به صورت مستقيم اعمال کرده اند موفقيت‌ها بسيار چشمگير بوده است.وي با اشاره به پيشرفت‌هاي کشور در زمينه‌هاي مختلف بيان کرد: پيشرفت صنعت نظامي کشور و در کنار آن موانع عدم پيشرفت صنعت خودرو نشان دهنده ميزان موفقيت و ناکارآمدي مديران ناظر بر آن است؛ بنابراين اين نکته مشخص مي‌شود آنجايي که رهبري متصدي کار هستند مي‌تون تا صد‌ها هزار کيلومتر آن طرف‌تر را به صورت نقطه‌اي نشانه گرفت، اما جايي که ايشان نظارت نداشتند با چالش‌هاي متعددي 
رو به رو شده‌ايم.اين کارشناس سياسي با تاکيد بر توجه مقام معظم رهبري به نص صريح قانون اساسي و تبعيت از آن در عدم دخالت در فعاليت‌هاي ساير قوا اظهار کرد: به هر حال برخي از مسئولين بايد تکليف خود را با مردم و اتفاقا رهبري مشخص کنند، برخي مواقع که مقام معظم رهبري در موضوعي ورود مي‌کنند آن را مخالف روند آزادي دانسته و نظام را به ديکتاتوري محکوم مي‌کنند.وي ادامه داد: در پاره‌اي مواقع اين افراد برخلاف جريان آب حرکت کرده و اگر رهبر انقلاب در موضوعي وارد نشوند گله و شکايت مي‌کنند که چرا رهبر وارد مسائل نمي‌شود، از اين رو آنچه درست‌ترين کار است انتخاب خود رهبر است که براساس توجه به قانون اساسي تا کنون دنبال شده است.اين کارشناس مسائل سياسي تاکيد کرد: مطابق قانون اساسي وظيفه رهبر نظارت بر قواست نه تصدي بر قوا. کشور از رئيس جمهور و رؤساي قوا برخوردار است که به نوعي منتخب مردم هستند پس آنچه در جامعه ديده مي‌شود مطابق راي و سليقه مردم در انتخاب مسئوليني است که خود بر راس امور گماشته اند.مرندي در پايان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبري بار‌ها به اين پرسش پاسخ داده‌اند که به اين دليل در مسائل کشور دخالت نمي‌کنم، چون دخالت در کار‌ها به مصلحت نيست و من نيز براساس قانون اساسي وظايف مشخصي دارم و غير از آن کاري نمي‌توانم انجام دهم. بنده در اين خصوص حاضر به مناظره هستم و ثابت مي‌کنم که اختيارات رهبر معظم انقلاب اسلامي حتي از ملکه انگلستان کمتر است، بنابراين آنچه در نامه کروبي مطرح شده فرافکني و بي انصافي بزرگ در حق رهبر انقلاب است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9307/2/38099/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha