آرشیو
انتخاب نشریه


معاون تحقيقات وزيربهداشت هشدارداد:
بي خبري۶/۵ ميليون ايراني ازابتلا به فشارخون بالا

معاون تحقيقات وزيربهداشت ازبي خبري۶/۵ ميليون ايراني ازابتلا به فشارخون بالا خبرداد وگفت: اين ميزان ناآگاهي مي تواند کشور را با تشديد بحران مرگ زودرس نيمي ازايرانيان مواجه کند.به گزارش فارس، رضا ملک زاده، گفت: مطالعه شيوع، آگاهي وعوامل  خطرفشارخون بالا که برروي۵۰ هزارزن ومرد۴۰ تا۷۵ سال درکوهورت گلستان  انجام شده نشان داد که21 هزارو350 نفر (42 درصد) ازافراد مورد بررسي، داراي فشارخون بالا هستند که دربين مبتلايان، تنها46 درصد ازبيماري خود آگاهند وبيش ازنيمي از آنها ازابتلا به اين بيماري بسيارپرخطربي خبرند.وي افزود: همچنين دريک مطالعه ملي، ميزان آگاهي مبتلايان به فشارخون بالا، 34 درصد برآورد شده ومطالعه ديگري درسطح تهران، شمارمبتلايان آگاه ازابتلا به بيماري را50 درصد ومطالعه‌اي دراصفهان، 43درصد اعلام کرده است.ملک زاده افزود: ثبت ميزان قابل توجهي مرگ وناتواني منتسب به فشارخون بالا دربسياري ازمطالعات ملي تاييد شده است؛ چنانچه درمطالعه بزرگ کوهورت گلستان، نتايج بررسي اين مطالعه۵۰ هزارنفره نشان داده است که۵۰ درصد مرگ وميرها، ناشي ازحوادث قلبي عروقي بوده ودراين بين، ۳۳ درصد مرگ وميرهاي قلبي عروقي به علت فشارخون بالا است.حقيقت تلخ ديگري که معاون تحقيقات وزيربهداشت بدان اشاره دارد مرگ سالانه۳۳ هزارايراني زير۵۵ سال به دليل 
سکته هاي قلبي ومغزي عمدتا ناشي ازفشارخون بالاست.وي گفت: به اين آمارتاسف بار، بايد سال هاي ازدست رفته عمرايراني ها به دليل ناتواني هاي ناشي ازفشارخون بالا را نيزافزود که هم اکنون به دوميليون سال رسيده و62 درصد نسبت به 25سال گذشته افزايش يافته وعدد بسيارقابل توجهي است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9304/10/37063/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha