آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:
هورالعظيم را آتش مي‌زنند تا پول برق ندهند

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مدعي شد که آتش‌سوزهاي هورالعظيم عمدي است تا پول برق ندهند.به گزارش ايسنا، عيسي کلانتري درکنگره ملي  علوم زراعت واصلاح نباتات درباره آتش‌سوزي‌هاي هورالعظيم درخوزستان مدعي شد که هورالعظيم را آتش مي‌زنند تا پول برق ندهند واينگونه براي ما گرفتاري ايجاد وبه ما جفا مي‌کنند.وي دراين باره توضيح بيشتري نداد ودرادامه به وضعيت کشوردرحوزه آب وکشاورزي اشاره وخاطرنشان کرد: انجمن‌هاي علمي کشوربايد دراين حوزه‌ها تجديد نظرکنند.کلانتري با انتقاد ازآنچه سکوت بسياري ازانجمن‌هاي علمي درحوزه آب خواند، گفت که بسياري ازاين انجمن‌ها ازقبل مي‌دانستند که کشوربه چه سمتي مي‌رود اما سکوت کردند وهمين کارباعث شد تصميم‌گيران تصميم اشتباه بگيرند وامروزبه جايي برسيم که سرزمين ايران به شدت درحال تهديد است.وي ادامه انتقاداتش را متوجه مجلس کرد وافزود: وقتي رئيس کميسيون کشاورزي هم اعلام کند مي‌توان اين حجم ازغذا را درسرزمين ايران توليد کرد تصميم‌گيران منحرف مي‌شوند وکشوربه جايي مي‌رسد که بخشي ازهمين کشاورزي هم بايد تعطيل شود. وقتي انجمن‌هاي ما سکوت مي‌کنند وفکروذکرشان ارتقاي تشريفات اداري خودشان مي‌شود، يک نظامي يا چند نماينده مي‌آيند وسياست‌گذاري مي‌کنند.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دربخش ديگرحرف هايش با اشاره به وضعيت درياچه اروميه گفت که درسال۷۷ دکترجواهري - آب‌شناس - به من گفت که با ادامه سدسازي در اطراف درياچه اروميه، اين درياچه تا سال۹۵ خشک مي‌شود اما آن زمان برخي گفتند که با اين همه آب چطورحرف ازخشک‌شدن مي‌زنيد.معاون رئيس جمهوري همچنين با اشاره به آنچه تلاش‌هاي نادرست وزارت کشاورزي براي احياي کشاورزي درزابل خواند، گفت که درچهارسال گذشته وزارت کشاورزي۸۵۰ ميليون دلاربراي آبرساني به۴۶ هزارهکتارازاراضي زابل هزينه کرده اما فقط سه ميليون مترمکعب آب وارد هامون شده است.وي افزود: ۸۵۰ ميليون دلاريعني سهم هرکشاورزدراين منطقه۴۰۰ ميليون تومان مي‌شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9304/10/37055/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha