آرشیو
انتخاب نشریه


وزيركشور: انتقال آب از درياي عمان با اولويت پيگيري شود

وزيرکشوربا تاکيد برضرورت دراولويت قرارگرفتن موضوع آب شرب درسال۹۸ گفت: موضوع استقراردستگاه‌هاى آب‌شيرين‌کن وهمچنين انتقال آب ازدرياي عمان حتماً با اولويت توسط دستگاه مسئول پيگيري شود.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، جلسه بررسي آخرين وضعيت خشکسالي کشوربه رياست عبدالرضا رحماني فضلي وزيرکشوربرگزارشد.رحماني‌فضلي دراين جلسه ضمن تاکيد برضرورت ارائه پيشنهادات وروش هاي نوين جهت مقابله با وضعيت موجود خشکسالى ومصرف بهينه آب درکشوراظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگي به خصوص فرهنگ سازي درمصرف بهينه آب دردستورکاردستگاه هاي متولي قراربگيرد تا بتوانيم به کمک مردم با وضعيت خشکسالي موجود مقابله کنيم.وي با تاکيد برضرورت دراولويت قرارگرفتن موضوع آب شرب درسال۹۸ تصريح کرد: موضوع استقراردستگاه هاى آب شيرين کن وهمچنين انتقال آب ازدرياي عمان حتما با اولويت توسط دستگاهي مسئول پيگيري شود.


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/10/37020/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha