آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس شوراي شهرتهران هشدارداد:
خطرتبديل شدن نظام مهندسي به يک دستگاه بوروکراتيک آلوده به رانت

رئيس شوراي شهرتهران نسبت به خطرتبديل شدن نظام مهندسي به يک دستگاه بوروکراتيک آلوده به رانت خبرداد.به گزارش مهر، محسن هاشمي، گفت: نظام مهندسي مرجع تضمين کيفيت صنعت ساختمان محسوب 
مي شود، صنعتي که مطابق با برآوردهاي رسمي ۳۰ درصد ازسرمايه ملي را به خود اختصاص داده و۱۳ درصد ازاشتغال را به طورمستقيم وحدود۲۰ درصد ازمجموعه اشتغال کشوررا به طورمستقيم وغيرمستقيم تامين مي کند.وي تصريح کرد: نرخ مشارکت بسيارپايين درانتخابات نظام مهندسي که تنها درحد۱۰ درصد مي باشد، يکي ازعلائم هشداردهنده فاصله گرفتن نظام مهندسي با ماهيت مدني ومردم نهاد خود مي باشد.وي افزود: درحوزه جامعه نيزوضعيت مقبوليت واعتماد به نظام مهندسي، شرايط مطلوبي ندارد ونارضايتي وبي اعتمادي قابل توجهي به رعايت کيفيت واخلاق حرفه اي توسط مهندسان ناظردربين ساکنان وسازندگان وجود دارد.هاشمي گفت: به نظرمي رسد لازمه احياي جايگاه واقعي نظام مهندسي بازگشت به جايگاه مدني وپرهيزازپيوند زدن خود با بروکراسي اداري است.وي تصريح کرد: اصراربرسلب اختيارات شهروندان براي انتخاب مهندس ناظرنتوانسته به بهبود کيفيت ساخت منجر گردد وموجب ايجاد رانت وتخلف شده است، درحالي که ماهيت مدني اقتضا دارد نظام مهندسي به جاي 
تصدي گري وايجاد امضاي طلايي، جنبه هاي نظارتي ورسيدگي به شکايات شهروندان را درخود تقويت کند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/10/37018/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha