آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: صرف برخورد قضائي، مشکلات اقتصادي حل نمي شود

بخش اجتماعي: رئيس قوه قضائيه بابيان اينکه صرف برخورد قضائي مشکلات اقتصادي حل نمي شود، تاکيد کرد: مشکل اقتصادي را بايد با تدبيراقتصادي حل کرد والبته همه مشکلات نيزناشي ازسوءتدبيرنيست. بخشي ازآن هم به جنگ اقتصادي تمام عياردشمن بازمي گردد که اميدواريم قدرت، اقتداروحضورمردم درصحنه وعزت ملت، موجب  فائق آمدن برمشکلات شود اما همه بايد کارهرقوه را درچارچوب وظايف خود ببينيم وانتظارناصحيح ازدستگاه ها نداشته باشيم.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با اشاره به فرمايش هاي مقام معظم رهبري درديدارهيئت دولت، اين بيانات را براي دولت وسايرقوا بسيار راهگشا دانست وگفت: جان کلام رهبرمعظم انقلاب دراين ديداروساير
سخنراني هايشان به ويژه براي فائق آمدن برمشکلات اقتصادي، اتکا به استعدادهاي دروني وقطع اميد ازکشورهاي ديگراست. البته اين قطع اميد به معناي قطع مذاکره وتعامل نيست اما نبايد چشم اميدمان به مساعدت وکارآنها باشد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه جمهوري اسلامي تسليم فشارهاي دشمنان نخواهد شد، گفت: ايران دربرجام، منطق، اقتداروتلاش خود براي تعامل با جهان را نشان داد اما بدعهدي آمريکا دراين ماجرا، به افکارعمومي دنيا ثابت شد. آمريکا مطمئن باشد که مردم ما همانند40 سال گذشته، دربرابرفشارها مقاومت خواهند کرد وازاين عقبه تاريخي نيزبه سلامت عبور
مي کنند.آيت الله آملي لاريجاني، مقاومت مردم را نافي مسئوليت مسئولان دربه کارگيري تدبيربراي رفع مشکلات ندانست واظهار کرد: امروزدولت ورئيس جمهوردربرهه حساسي قراردارند وبايد همه همت خويش را درتدبيرامورواصلاح معيشت مردم به کارگيرند وديگرقوا هم با همه مقدورات دراين هدف به کمک دولت بشتابند. مقام معظم رهبري هم همواره تاکيد کرده اند که امروز، روزکارمسئولان است وازهيچ جهادي نبايد فروگذارکرد. رئيس قوه قضائيه به برخي اظهارات درپي استجازه رئيس قوه قضائيه ازرهبرمعظم انقلاب اشاره کرد وگفت: درکشوردرماه هاي اخيربراثرفشارهاي دشمن وسودجويي برخي افراد، تلاطمهايي دربازار ارز، سکه، طلا و... پديد آمد وطبيعتاً موجب نگراني مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادي نيزهيچ گاه متوقف برامرخاصي نبوده وجريان داشته اما دراين شرايط احساس شد که بايد براي تسريع دررسيدگي ها، برخي صلاحيت ها وتشريفات رسيدگي ها 
تغييرکند.آيت الله آملي لاريجاني افزود: برخي پس ازاين استجازه وپاسخ رهبرمعظم انقلاب، شروع کردند به ايراد گرفتن واتهام زدن وتوهين کردن که چرا دستگاه قضائي با وجود اين همه قوانين ومقررات، براي برخورد با مفاسد اقتصادي ازمقام معظم رهبري اجازه گرفته است. عربها تعبيرکوتاهي دارند که مي گويد «عُذرُکَ جَهلُک». اصل همه اين اتهامات وتوهين ها بريک اساس باطل است وآن اينکه ما براي برخورد با مفاسد استجازه کرده ايم در حاليکه چنين نسبتي کاملا کذب وخلاف ونوعي فرافکني است.آيت الله آملي لاريجاني با ابرازتاسف ازاينکه برخي با انتقاد ازدستگاه قضائي تلاش دارند براي خود اسم ورسمي دست وپا کنند وعمارت سلطاني برپا سازند، يادآورشد: شايد کسي بپرسد اساسا دليل شما براي تسريع دررسيدگي ها چيست؟ اين سوالي است که قابل پاسخ دادن است. تسريع دررسيدگي ها با توجه به شرايط اقتصادي کشور، يک تصميم مديريتي براساس خواست مردم ومصلحت کشوربوده است زيرا تلاطم دربازار، علاوه برايجاد نگراني براي مردم، موجب برخي سودجويي ها شده بود واعتماد مردم را هدف مي گرفت. ما حتي گزينه هاي ديگري مانند ارائه لايحه به مجلس يا درخواست طرح دو فوريتي ازناحيه نمايندگان مجلس را بررسي کرديم اما ازآنجا که احتمال داديم زمانبرباشد يا مشخص نباشد که خروجي آن چه خواهد بود، منتظرنمانديم. گزينه ديگرنيزطرح موضوع ورسيدن به راهکار درجلسه شوراي عالي اقتصادي سران قوا بود که متاسفانه درآنجا هم با موانعي برخورد کرد ونهايتا تنها راه تسريع دررسيدگي ها را استجازه ازمقام معظم رهبري ديديم.رئيس قوه قضائيه گفت: جهت پيشگيرانه برخوردهاي قضائي مشخص است اما مشکلات اقتصادي با برخوردهاي صرفا قضائي حل نمي شود. وقتي بستراقتصادي نادرست باشد، عده اي به دنبال سودجويي ورانت خواري خواهند بود. بايد اين بسترها با تدبيردستگاه هاي اجرايي وهمه قوا به سامان شود.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي انتقادات محتمل ازرسيدگي هاي قوه قضائيه به پرونده هاي اقتصادي اظهارکرد: ممکن است عده اي راه بيفتند وبگويند مگرفلان متهم چقدرسوءاستفاده کرده بود که با اين کيفيت به جرم اورسيدگي کرده ايد؟ نبايد فراموش کرد که دستگاه قضائي به دنبال ارتزاق نظام رسانه اي ازفعاليت هاي خود نيست و وظيفه خود را صرفا حسب شرع وقانون انجام مي دهد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/10/37017/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha