آرشیو
انتخاب نشریه


پورمختار: سه هزارقاچاقچي مواد مخدردرنوبت اعدام قراردارند

عضوکميسيون قضائي وحقوقي مجلس، با بيان اينکه سه هزار قاچاقچي مواد مخدردرنوبت اعدام قراردارند، کاهش اين نوع مجازات را عامل ممانعت ازتبعات منفي درزندگي خانواده اين مجرمان دانست.محمدعلي پورمختاردرگفت و گوبا خانه‌ملت، درواکنش به اظهارات رئيس پليس مبارزه با مواد مخدرناجا مبني براينکه تعداد محموله‌هاي قاچاق درپي اجراي تعديل مجازات اعدام براي قاچاقچيان افزايش يافته است، گفت: اين امري طبيعي است که وقتي قانوني تصويب شود ومجازات مندرج درآن تشديد يا تخفيف داده شود، افراد خود را با آن تطبيق داده وازنکات موجود درآن استفاده کنند.وي، با اشاره به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: متاسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدرفقط عملکرد خود را محدود به مبارزه عملي ازطريق نيروي انتظامي کرده وهيچ اقدامي درجهت پيشگيري وکاهش آماروسن معتادان به مواد مخدريا تعيين مشوق براي تحقق آن انجام نداده است، واين درحالي است که آمارمعتادان روبه گسترش بوده وحتي درسطح مدارس هم گزارش هايي ازاعتياد دانش آموزان ارائه مي شود.وي يادآورشد: هم اکنون سه هزارنفربه جرم قاچاق مواد مخدر درنوبت اعدام هستند ودرگذشته هم تعداد زيادي به اين جرم اعدام شدند، ما براي بررسي نتايج اين نوع مجازات جلسات متعدد ومفصلي درکميسيون تشکيل داديم، اما نتيجه اين نوع مجازات نشان مي دهد که تاثيري درکاهش اين جرم نداشته است.پورمختار، تصريح کرد: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدرهميشه درآن ايام با کاهش مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدرمخالف بودند ودرشرايط کنوني هم چنين ادعاي بي اساسي دارند، کما اينکه ازآنها خواستيم اطلاعات وآماري ازنتايج اين قانون ارائه دهند تا مشخص شود چند درصد باعث کاهش ارتکاب اين جرم وخروج افراد ازفرآيند قاچاق مواد مخدرشده است، اما هيچ آماري ارائه ندادند. وي، تاکيد کرد: بي‌ترديد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نتايج خوبي را به همراه داشته ومانع ازتخريب وجهه ايران درعرصه بين‌المللي نيزشده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/10/37013/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha