آرشیو
انتخاب نشریه


ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات حميد باقري درمني برگزار شد

ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات حميد باقري درمني متهم فساد اقتصادي به صورت علني با حضور۱۸ نفرازمتهمين اين پرونده که با قراروثيقه آزاد بودند وبه رياست قاضي صلواتي درشعبه۱۵ دادگاه انقلاب برگزارشد.به گزارش ميزان، قاضي صلواتي درابتداي جلسه ازمتهم رديف اول خواست درجايگاه حاضرشود وازاوپرسيد: آيا سابقه کيفري هم داريد؟ متهم گفت: خيرندارم؛ که دراينجا قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: شما يک پرونده قاچاق کالا درهمين دادگاه داشته‌ايد ودرآن پرونده محکوم هم شده‌ايد؛ لذا سابقه‌دارهستيد.درادامه قاضي صلواتي با قرائت کيفرخواست ازمتهم خواست ازخود دفاع کند.متهم دردفاع ازخود اظهارکرد: من هيچ يک ازاين اتهامات را قبول ندارم وهمه آن‌ها را رد مي‌کنم ودرقالب لايحه تمامي دفاعيات خود را ارائه مي‌دهم، اما درباره اتهام افساد في‌الارض بنده حرف‌هايي دارم که اگراجازه دهيد وکيلم درباره اين اتهام ازمن دفاع کند.قاضي صلواتي با رد اين درخواست گفت: شما درابتدا ازخود دفاع کنيد ودرزمان ديگروکيل شما به دفاع ازشما خواهد پرداخت.درمني دردفاع ازخود گفت: يکي ازاتهاماتي که درکيفرخواست براي من درنظرگرفته شده است افساد في‌الارض است که اين اتهام داراي چند ايراد است. درقانون گفته شده است که اگرجرمي درحد وسيع باشد وموجب اخلال درنظام اقتصادي کشورشود آن را مي‌توان افساد في‌الارض دانست؛ درحالي که اقدامات من به اين گستردگي نيست وهمچنين شاکي پرونده من يک شرکت خصوصي است.وي مدعي شد: موضوع پرونده جنبه کيفري ندارد وبايد درخصوص خريد وفروش بورس به دادگاه صالح ارجاع شود.وي گفت: اتهام افساد في‌الارض داراي احکام خاصي است که متاسفانه بازپرس پرونده بدون توجه به آن احکام، کيفرخواست خود را صادرکرده است.درمني درادامه دفاع ازخود اظهارکرد: درپرونده بنده هيچ گونه کلاهبرداري صورت نگرفته وصرفا اختلاف حساب است که اختلاف حساب هم شامل کلاهبرداري نمي‌شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9302/10/36894/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha