آرشیو
انتخاب نشریه


نايب رئيس کميسيون بهداشت عنوان کرد:
کمبود۸۰ قلم دارودرکشور

نايب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه درحال حاضر۸۰ قلم کمبود دارويي داريم، گفت: درشرايطي که صنعت دارويي وتجهيزات پزشکي با بدهي حدود۷ تا ۸ هزارميليارد تومان مواجه است، چترحمايتي دولت وبيمه‌ها نسبت به داروهاي خارجي که مشابه داخلي دارند، برداشته شده واين فشارمضاعفي به بيماران وارد مي‌کند.محمدنعيم اميني‌فرد درگفت و گو
با ايسنا، درتوضيح وضعيت فعلي تامين دارودرکشوربا بيان اينکه تخصيص ارزدرزمان وميزان مناسب مهم‌ترين دغدغه وچالش است ادامه داد: با وجود اينکه حدود۹۰ درصد تقاضاي دارويي درکشورتوسط صنعت داروسازي تامين مي‌شود، ميزان قابل توجهي ازمواد اوليه بايد وارد شود تا چرخه توليد۹۰ درصدي دارودرکشورحفظ شود، اين يعني بايد مواد اوليه درزمان مناسب وارد شود. ازطرف ديگرکمتراز۱۰ درصد داروها ازخارج کشورتامين مي‌شود که به لحاظ ارزش ريالي۳۰ درصد بازاردارويي کشور را تشکيل مي‌دهد که بايد براي آن تمهيدات مناسب انديشيد.وي با بيان اينکه مسئله تجهيزات پزشکي نيزيکي ديگرازمشکلات اين روزهاست توضيح داد: وضعيت تجهيزات پزشکي پيچيده‌ترازداروست، چون تنوع بيشتري درتجهيزات پزشکي اعم ازمصرفي وغيرمصرفي وهمچنين نوع سياست‌گذاري وتخصيص ارز۴۲۰۰ توماني وجود دارد که به برخي کالاها تخصيص داده وبرخي کالاها از ارز۴۲۰۰ توماني برخوردارنيستند. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9302/10/36892/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha