آرشیو
انتخاب نشریه


معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
۷۵درصد دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه دچارآسيب اجتماعي و رواني هستند

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدربا تاکيد براينکه۷۵ درصد ازدانشجويان قبل ورود به دانشگاه رفتارها وآسيب اجتماعي ورواني را داشته‌اند وما بايد دردانشگاه‌ها ازسرايت اين رفتارها ازاين افراد به سايردانشجويان جلوگيري کنيم، بيان کرد: کاراصلي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ورواني را خود دانشجويان مي توانند انجام دهند، زيرا آنان مي توانند حس اعتماد را به همسالان خود منتقل کنند وبه آنان کمک کنند؛ هيچگاه افراد دولتي با اين سبک وسياق نمي‌توانند به جوانان آسيب ديده  کمک کنند.به گزارش ايسنا،دکترپرويزافشاردرهمايش ملي کانونهاي دانشجويي همياران سلامت روان دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالي کشورگفت: ما دربسياري ازرشته هاي علمي نظيرسلول‌هاي بنيادي درمرزدانش حرکت مي‌کنيم اما باتوجه به اينکه آسيب‌هاي اجتماعي به‌ويژه ريسک پذيري درميان جوانان زياد شده است لذا بايستي درحوزه‌هاي پژوهشگري اجتماعي، جامعه شناسي وآسيب‌هاي اجتماعي ورواني کارهاي بنيادي دروزارت علوم انجام شود.وي با اشاره به اينکه هرکدام ازکانونهاي دانشجويي همياران سلامت روان بايد با مدارس شهرخود ارتباط برقرارکنند، تاکيد کرد: ما مي‌توانيم ازدانشجوياني که درکانونهاي همياران سلامت روان فعاليت ‌مي کنند، پس از فارغ التحصيلي بانک اطلاعاتي تهيه کنيم تا درآينده درمحيط‌هاي صنعتي، اداري ونظامي وفضاي مجازي براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ورواني دراين محيط‌ها بهره بگيريم.افشارهمچنين گفت: براساس نتايج سنجش وزارت علوم، گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر در دانشگاه‌ها کاهش يافته است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9302/10/36889/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha