آرشیو
انتخاب نشریه


وزارت ميراث فرهنگي چه سودي خواهد داشت؟

مهدي افشاريان
ميراث فرهنگي و گردشگري ايران سال‌هاست که در در دامن تغييرات خرد و کلان از سمتي به سمت ديگر مي غلتد. تغييراتي با هدف اوليه و اصلي بهبود اين سازمان مهم انجام مي گيرد اما به بي ثباتي در سياست گذاري هاي اين بخش مهم و پولساز تبديل شده است. ولي اين بار در تاريخ 10 مرداد ماه 1397 نمايندگان ملت با 137 راي موافق و تنها 4 راي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 199 نمايندهء حاضر در صحن مجلس، راي به تبديل اين سازمان به وزارتخانه دادند. بدين ترتيب تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. 
جزئيات اين طرح بر اين اساس خواهد بود که بر اساس ماده واحده طرح مذکور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با کليه اختيارات و وظايفي که به موجب قوانين دارا مي باشد، با رعايت بند (د) از مادهء (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/14/1395 و بدون توسعه تشکيلات و افزايش نيروي انساني به وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي گردد و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع داخلي و صرفه جويي تأمين خواهد شد.
تبصره ۱- کليه امکانات، اموال و نيروي انساني سازمان مزبور در اختيار وزارتخانه جديد قرار مي گيرد.
تبصره ۲- شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را حداکثر ظرف مدت يک سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره ۳- هرگونه افزايش نيروي انساني ، امکانات و بار مالي براي وزارتخانه موضوع اين ماده در طول دوران اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع است.
با توجه به تبصره سوم اين قانون تا پايان برنامه ششم توسعه نبايد چشم اميد کارآفريني از اين وزارتخانه تازه تاسيس داشته باشيم. اما قسمت مهم اين مطلب استقلال اين بخش مهم فرهنگي در کشور است که با توجه به سرمايه هاي فرهنگي و هنري‌اي که به دليل سبقه فخيم جمهوري اسلامي ايران در حضور آثار باستاني‌اي کم نظير و بعضا بي نظير و همچنين دارا بودن منابع جذب گردشگر خارجي مي تواند بازوي پر تواني براي به راه انداختن چرخ درآمدزايي و اشتغالزايي از منابع غير مستقيم در کشور باشد. با وجود اينکه در تبصره سوم طرح به طور مستقيم از اضافه کردن نيروي انساني خودداري شده است اما مي توان با قدرت اعلام داشت که طرح و استقلال اين سازمان به عنوان يک وزارتخانه مي تواند به طور غير مستقيم واردات ارز در کشور و اشتغالزايي هاي خرد و کلان را به همراه داشته باشد .  
دبير مجمع تشکل‌هاي گردشگري به دنبال تصويب طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه گفت: مي‌دانيم معجزه نمي‌شود اما اوضاع بهتر خواهد شد ، دست‌کم اين سازمان از حياط خلوتي خارج مي‌شود. وي افزود: نگاهي به جدول اسامي رؤساي اين سازمان دست‌ کم در يک دهه اخير نشان مي‌دهد آن‌ها يا از شخصيت ‌هاي سياسي يا از نزديکان دولت بودند و 
تخصص‌ گرايي به هيچ عنوان ملاکي براي انتخاب رؤساي اين سازمان نبوده است. با تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه ، حداقل گزينه پيشنهادي دولت مجبور خواهد بود برنامه‌ هدفمند و مشخصي را به نمايندگان مجلس ارائه دهد و از آن دفاع کند، در واقع مجلس فيلتري براي اين وزارتخانه خواهد بود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9301/12/36039/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha