آرشیو
انتخاب نشریه


فرمانده ناحيه سپاه ساوه:
راهيان نور موجب قدرت نمايي نظام اسلامي در برابرجهان سلطه است

ساوه-خبرنگاررسالت:
سرهنگ اسدارعلي رسولي درآيين اعزام کاروان راهيان نورشهرستان ساوه به مناطق عملياتي غرب کشوربااشاره برضرورت تبيين رشادتهاي رزمندگان 8سال دفاع مقدس اظهارداشت:هرفکروهرمکتبي براي آن که بتوانداستمرارداشته باشدنيازبه توجه به آرمان هاي شهداو ترويج و زنده نگه‌داشتن آنهادارد،قطعاشهادت درگفتمان انقلاب واسلام به عنوان يکي ازآرمانهاي اساسي ومهم مطرح است،لذابايدشهادت به عنوان عامل دعوت کننده وعنصربقاي انقلاب واسلام معرفي شودوي افزود:اردوهاي راهيان نورضروري است چراکه احياکننده فرهنگ شهادت،مقاومت وبه شکل کلي احياگرگفتمان انقلاب اسلامي مي‌تواندباشدفرماندارناحيه سپاه ساوه تصريح کرد:امروزکه درتمام اطراف جمهوري اسلامي جنگ وناامني بيدادمي کند،اردوهاي راهيان نورمي تواندمسبب شکراين نعمت مجهول،يعني امنيت موجوددرنظام جمهوري اسلامي رابجاآورده وازآن پاسداري کندرسولي بيان کرد: درحقيقت خون شهدااطفاکننده آتش ناامني‌هابودوامروزيادشهداحافظ امنيت کشوراست. همين اردوهاي راهيان نورمي‌تواندباعث ترويج اين فکرمقدس براي ايجادامنيت درمنطقه بشودوي ادامه داد: درحقيقت راهيان نورهمچون رژه جنگي ومايه قدرت نمايي نظام اسلامي دربرابرجهان سلطه است فرمانده ناحيه سپاه ساوه خاطرنشان کرد:راهيان نورحافظ امنيت داخلي ومنطقه اي نيزهست،وقتي بدخواهان داخلي  ياخارجي،ملت راداراي روحيه شهادت ،ضدفسادوضدنفاق ببيند،قطعاًباعث مي‌شوددشمن دردشمني خودتغييرجدي بدهدوي افزود:دراعزام راهيان نور شهرستان ساوه 100نفرازجامعه کارگري وبسيج خواهران به مناطق عملياتي کشوربه مدت سه روزاعزام مي‌شوند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9301/5/35932/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha