آرشیو
انتخاب نشریه


راهبرد جديد راديو در حوزه توليد برنامه هاي کودک

چندي پيش در اولين جلسه هم انديشي تخصصي ارتقاء کمي و کيفي برنامه هاي 
کودک راديو، معاون رئيس سازمان در امور صدا، خبر از تدارک راهبرد جديد در حوزه برنامه سازي کودک داد.
به گزارش روابط عمومي معاونت صدا، حميد شاه آبادي به لزوم تشکيل شوراي سياستگذاري در حوزه کودک به صورت هر سه ماه يک بار اشاره کرد و ايجاد کارگروه کودک که لزوماً جنبه اجرايي دارد را در ذيل آن ضروري برشمرد.
شاه آبادي با اشاره به جامعه آماري مخاطبان راديو و تلويزيون گفت: در حال حاضر شنونده هاي راديو 35/7 درصد است که در دوسال گذشته 3 درصد به آمار  راديو افزوده شده است.
وي با بيان اينکه عمدتا در تلويزيون برنامه و سريال ديده مي شود تا شبکه، تصريح کرد: در يک بازه زماني راديو خانواده وجود داشت و برنامه هاي جدي تري 
ساخته مي شد. اما در حال حاضر مباحث  کودک و نوجوان در دل برنامه هاي 
شبکه ساخته مي شود و خوشبختانه  استقبال نسبت به شنيدن اين برنامه ها 
وجود دارد.
شاه آبادي با بيان اينکه جامعه شنيداري آمار مخاطبان راديو در گذشته روزي يک ساعت و 33 دقيقه بوده است که در حال حاضر  به يک ساعت و 56 دقيقه افزايش پيدا کرده است، گفت: بحث ما روي آمار نيست. به طور مثال  راديو گفت و گو نيم ساعت شنونده دارد اما مرجع بسياري از مطالبي است که در رسانه ها ديده مي شود.
شاه آبادي با بيان اينکه مرجعيت مستقل تر از حجم شنونده است، تصريح کرد: من معتقدم اگر کيهان بچه ها در زماني با استقبال خواننده مواجه بوده است، تيمي که آن محتوا را توليد مي کردند در حال حاضر در درگاه ديگري آن مطالب را در اختيار کودک و نوجوان جامعه قرار مي دهند.
وي در ادامه گفت: در تدارک راهبرد جديد در حوزه برنامه سازي کودک هستيم. شاه آبادي در ادامه به لزوم تشکيل شوراي سياستگذاري در حوزه کودک به صورت هر سه ماه يک بار اشاره کرد و ايجاد کارگروه کودک که لزوماً جنبه اجرايي دارد را در ذيل آن ضروري برشمرد.
در ابتداي اين نشست صميمي، کارشناسان کار گروه کودک به بيان نظرات خود پرداختند.
* توليد کتاب گويا براي کودک: 
نورالدين جعفري قائم مقام معاون صدا گفت: يکي از مخاطبان هفت گانه راديو، کودکان هستند و در برنامه ريزي هاي همه شبکه ها متناسب با ماموريت شبکه به اين مخاطبان پرداخته مي شود. کنداکتور گوناگون و رنگارنگ راديو نشان مي دهد که در حال حاضر راديو توجه ويژه اي به اين قشر دارد. در ميان مخاطبان چه قديم و جديد وقتي صحبت ازبرنامه هاي کودک مي شود، حس نوستالژيک به ما دست مي دهد و همه ما خاطره از اين برنامه ها داريم به دليل تاثيري که توانسته بر مخاطب خودش داشته باشد.
قائم مقام معاون صدا با اشاره به تغييراتي که در جامعه وجود دارد، گفت: تقريبا خانواده ها از خانواده گسترده به سمت خانواده هسته اي روي آورده اند که عملا شايد در خانواده هسته اي جديد پدر و مادر به دليل مشاغلي که دارند، خيلي فرصتي براي تعامل مستقيم با فرزندان ندارند. طبيعتا نقش رسانه ها 
در اينجا قابل توجه است، بخصوص راديو به خاطر عنصر تخيلي که دارد مي تواند بر روح بچه ها اثر گذاشته و هم در حوزه هاي فردي و آموزه هاي  
ديني موثر است. وي توليد کتاب گويا را از مهمترين اقدامات راديو در حوزه کودک دانست.
* اهداف رسانه ملي از توليد برنامه هاي کودک:
طاهره راستي پيشه مدير گروه خانواده شبکه سلامت با اشاره به اهداف و ماموريت رسانه ملي  که در حوزه کودک در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به تعريفي که سازمان يونسکو از رده سني کودک انجام داده، کودک و نوجوان را از رده سني صفر تا 18 سال تعريف کرده است. همچنين اين طيف سني حدود 37 درصد از جمعيت کشور ما را به خودش اختصاص داده که بر اين اساس برنامه ريزي و برنامه سازي براي حوزه کودک از اهميت خاصي برخوردار است.
مدير گروه خانواده شبکه سلامت با اشاره به آيات قرآن و رواياتي که در خصوص اهميت تربيت کودک بيان شده است گفت: بنا بر نظر و صحبت آقاي شاه آبادي نسبت به حوزه کودک متاسفانه در حوزه کودک ضعف هاي جدي وجود دارد و شبکه اي در حال افزايش نخواهد بود اما با توجه به تهديدات رسانه هاي ديگر لزوم شبکه اي به نام کودک از ضروريات است.
وي تصريح کرد: مهمترين اهدافي که در برنامه هاي رسانه ملي وجود دارد، تاثير گذاري بر رفتار و کردار است بخصوص در مخاطب کودک اين تاثير گذاري 
بر رفتار کودک به راحتي امکان پذير نيست مگر اينکه ما بتوانيم بر انديشه و فکر مخاطب تاثير بگذاريم.
راستي پيشه ادامه داد: الگو سازي و بستر سازي بنيان هاي معنوي و تربيت ديني در کودکان، کاهش فاصله و گسست نسل ها بين والدين و فرزندان، تقويت زبان محاوره اي در شعر کودک، تقويت نشاط، شادابي و سرگرمي هاي سالم و سرزنده، ايجاد فرصت هاي خودباوري و پرورش انديشه هاي خلاق و نوآور، تقويت روحيه اميد به آينده نسل نوظهور و دلبستگي به کشور و نظام، تربيت نسل آينده با تاکيد بر مفهوم امامت و ولايت مداري، تقويت اخلاق و فضائل اخلاقي به ويژه احترام به پدر و مادر و معلم و پذيرش هنجارها و تقويت سختکوشي و مسئوليت پذيري و تمايل به فرهنگ کار،توليد و پخش نواهاي موزون متناسب با گروه سني کودک از اهدافي است که رسانه ملي براي برنامه هاي کودک در نظر گرفته است. 
وي خاطر نشان کرد: موضوعاتي همچون مباحث تربيتي، مذهبي و اخلاقي، مهارت هاي اجتماعي و خود مراقبتي، دانش افزايي و اطلاعات عمومي، بحث و مباحث ايمني، مباحث آموزش ها و مهارت هاي يادگيري و رفتار اجتماعي و نقش پذيري در جامعه مي تواند در برنامه سازي هاي کودک لحاظ شود.
* دوران راديو براي شنونده کودک و نوجوان سپري شده است:
رضا سرشار با بيان اينکه خيلي سال هاست که من از راديو فاصله گرفته ام، با بيان اين سوال که در حال حاضر نمي دانم راديو چه قدر مخاطب کودک دارد؟ گفت: راديو به آن شکل  شنونده کودک و نوجوان ندارد. دوران راديو براي شنونده کودک و نوجوان سپري شده است. حالا ما مي خواهيم براي آن  عده کم باقي مانده برنامه ريزي کرده تا همان اندک مخاطب خود را حفظ کنيم ؟ بنابراين بايستي براي برنامه هايي که وجود دارد آماري تهيه کنيم. بالاخره جذابيت هاي شبکه ديداري باعث شده تا کودکان به رسانه هاي 
ديگر تمايل داشته باشند.
سرشار با اشاره به  اينکه در دوره اي مخاطبان راديو بيشتر از تلويزيون بودند و با توفيق خداوندي، برنامه کودک دومين برنامه پر شنونده راديو بعد از صبح جمعه بود، گفت: در حال حاضر هم مجلات کودک  همچون «کيهان بچه ها» 
زياد خواننده ندارد.
وي ادامه داد: زماني که براي قشر کودک برنامه مي ساختيم سعي 
مي کرديم اصلا حرف نزنيم، ما حتي مطالب علمي را در قالب نمايش 
مي گفتيم. دوستان همواره  در پي طراحي هاي قالب هاي تازه بودند. ضمن اينکه سعي مي کرديم در سنين خردسالي، همه آموزش ها با بازي توام باشد و از عناصر طنز و شادي هم غفلت نمي کرديم.
* زنده شدن شور کودکانه:
فرزين مهدي پور با بيان اينکه کودک بيش از همه چيز به تخيل نياز دارد، گفت: وقتي که شور کودکانه زنده شود، هم در باره کودک وهم براي کودک مي توانيم برنامه سازي کنيم. اينکه آمار چه قدر به ما اطلاعات مي دهد کار محاسباتي خوبي است اما کساني که براي کودک کار مي کنند بايستي به اين نکته توجه کنند، هر کار خوب ارزشمندي که براي کودک صورت پذيرد بالطبع مخاطب خود را پيدا خواهد کرد. 
* رسانه مي تواند جانشين والدين باشد: 
ساسان امير پور با بيان سوالي گفت: آيا پژوهشي تا کنون در حوزه راديوي کودک در شبکه هاي مشابه خارجي انجام شده است؟ دوم اينکه اگر چنين پژو هشي هست در اختيار ما قرار بدهيد تا عميق تر به مسئله نگاه کنيم که هدف اصلي چيست و قرار است به کجا برسيم. رسانه تلويزيون و راديو با توجه به وضعيتي که از نظر تعداد مخاطب دارد، کارکردهايش متفاوت است.
وي با اظهار تاسف گفت: متاسفانه هم والدين و هم معلمان دانش اندکي دارند و رسانه تلويزيون و راديو مي تواند جانشين مناسبي براي والدين و معلمان و آموزش و پرورش باشد. وي ادامه داد: متاسفانه برنامه هايي که براي کودکان در رسانه توليد مي شود اصلا مناسب قشر کودک نيست.
* بعد از جنگ، نسلي را جذب راديو کرديم:
عذرا وکيلي گفت: خيلي خوشحالم که بعد از سال هاي سال به آرزويم رسيدم که جلسه اي با محوريت کودک در راديو برگزار شود و با حضور کارشناساني در مورد آن صحبت کنيم.
وي تصريح کرد: تقريبا حدود 50 سال است که براي کودک برنامه مي سازم اما بعد از انقلاب با سختي هايي مواجه شديم که خوشبختانه با حضور، کمک و همفکري  آقايان سرشار و ميرکياني توانستيم بعد از جنگ و گرفتاري ها با نبود امکانات هنري و موسيقي ولي با بيان و طرح هايي که ريخته شد و داده شد، نسلي را جذب  راديو کنيم و کودک را راه اندازي کرديم.
وکيلي ادامه داد: در حال حاضر مخاطب شناسي در راديو وجود ندارد اما با همفکري و برنامه ريزي درست و بهره گيري از کلام اساتيد و نويسندگان خوب و گويندگان مجرب مي توان مخاطب را به راديو برگرداند.
وکيلي ادامه داد: ما وظيفه داريم که مهد کودک ها و آموزشگاه ها را درگير برنامه سازي خود کنيم و طوري برنامه توليد کنيم که محتواي آن از مهدکودک ها 
تأمين شود.
تهيه کننده پيشکسوت برنامه هاي کودک تصريح کرد: شناخت مخاطب در راديو خيلي مشکل است و کار هر کسي نيست. بنابراين براي تهيه و توليد برنامه هاي کودک از هر تهيه کننده اي استفاده نکنيد.
* موفق ترين برنامه هاي کودک راديو:
مصطفي رحماندوست برنامه «سلام کوچولو»،«شب بخير کوچولو» و «قصه ظهر جمعه» را از موفق ترين برنامه هاي کودک راديو در گذشته دانست و گفت: در راديوهاي جهاني تاکيد بسيار زيادي بر موسيقي کودک است که بچه ها 
موسيقي را ترجيح مي دهند نسبت به مسائل ديگر.
وي تصريح کرد: ورزش، قرآن، بهداشت، سلامت، همه اينها موضوعات خوبي است که در برنامه هاي کودک پرداخته شود. البته بچه هايي که مشتري اين جور برنامه ها هستند فرکانس راديوي مورد علاقه خود را پيدا کرده و آن را گوش مي دهند.
* راديو دست از فعاليت برنمي دارد:
مهدوي زاده با بيان سخناني با اشاره به صحبتهاي آقاي رهگذر (سرشار) و همچنين بيانات معاون صدا، گفت: قرار نيست با وجود رسانه هاي نوظهور که گوي رقابت را از راديو گرفته اند، کرکره راديو پايين کشيده شود و از فعاليت دست بردارد.
* مخاطب تغيير کرده است:
گيتي خامنه با بيان اينکه تعريف مخاطب تغيير کرده است، گفت: مخاطب امروز مخاطب جديدي است که ما احتياج به يک بازتعريف  جديدي داريم.
وي ادامه داد: اگر قرار است حتي يک ساعت برنامه براي کودک توليد کنيم احتياج به چند مولفه داريم، اينکه ما بايستي با دنيا تعامل کنيم، نمي توانيم هي خودمان را تکرار کنيم. همچنين با تعامل با فضاي مجازي و تلويزيون کار راحت تر پيش مي رود.
خامنه گفت: «وقت داستان» يکي از شبکه هايي هست که به داستان مي پردازد، 
اگر روند برنامه سازي کودک را رها نکرده و به کار ديگري بپردازيم حتما موفق خواهيم شد.
قابل ذکر است اولين جلسه هم انديشي تخصصي ارتقاء کمي و کيفي برنامه هاي کودک راديو با حضور آقايان مير کياني کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان، رضا سر شار کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان، مصطفي رحماندوست کارشناس، شاعر و نويسنده کودک و نوجوان، ساسان امير پور استاد دانشگاه و مدرس تهيه کنندگي کودک و نوجوان، فرزين مهدي پور کارشناس، تهيه کننده 
و کارگردان کودک و نوجوان، قنبر مهدوي زاده کارشناس ارزيابي و نظارت حوزه کودک و نوجوان، سارا الهيان کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان، عذرا وکيلي کارشناس، تهيه کننده و نويسنده کودک و نوجوان، گيتي خامنه کارشناس، مجري و نويسنده کودک و نوجوان، جعفري قائم مقام معاون صدا، فاتحي مدير روابط عمومي معاونت صدا، کبابيان مشاور اجرايي و مدير دفتر معاون، اسماعيل پور مدير اطلاعات و برنامه ريزي، قهرماني مدير آرشيو و کتابخانه معاونت صدا، ايزدي مشاور معاون صدا، شمشيري کارشناس حوزه کودک و نوجوان و محسن عظيمي تهيه کننده راديويي برگزار شد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9300/6/35850/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha