آرشیو
انتخاب نشریه


در صندوق بازنشستگي نفت چه مي‌گذرد؟

غلامرضا انبارلويي
 صندوق، صندوق است فرق نمي‌كند. مي‌خواهد صندوق بازنشستگي كشوري يا لشكري باشد يا صندوق تامين  اجتماعي يا صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي. اين صندوق‌ها به صورت شركت اداره مي‌شوند و در قالب تراز و صورت سود و زيان بايستي حسابدهي شوند و داراي اركان مسئول باشند و عملكرد مالي آنها بايد توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني رسيدگي و نتيجه رسيدگي به رعايت ماده 151 قانون تجارت بايد به صورت هر گونه تخلف و تقصير مديران به مجمع آن وهرگونه تصرف غيرقانوني در وجوه آن به ماهو جرم به مرجع قضائي اعلام شود. سخن  اين است؛ آيا اين روال در رسيدگي به عملكرد مالي صندوق‌ها طي مي‌شود؟ اگر اين روند در هر بنگاه اقتصادي طي شود ديگر شاهد سوء جريان مالي و سوءمديريت‌هاي منتهي به تجمع ذي‌نفعان در مقابل مجلس يا هر مكان عمومي ديگر نخواهيم بود. با اين مقدمه مي‌پردازيم به صندوق بازنشستگي نفت. مراتب اين پردازش به منظور هشدار به مراجع نظارتي و آگاه‌سازي حسابرسان مستقل و همچنين مديران صندوق به شرح زير است:
1- هويت حقوقي صندوق بازنشستگي نفت چيست؟ اگر اين صندوق به موجب قانون تاسيس شده كه در مانحن‌فيه به موجب ماده 35 قانون اساسنامه نفت مصوب 1337 تاسيس شده ويك صندوق يا شركت دولتي تابعه وزارت نفت است. حال چرا نامش در عداد شركت هاي دولتي در پيوست شماره 3 قانون بودجه‌هاي سنواتي نيست؟
2-  مگر از حقوق و مزاياي هر كارمند رسمي شركت ملي نفت و دهها شركت تابعه آن 6 درصد سهم كارمند و 19درصد سهم دولت به ماهو شركت ملي نفت ايران جمعا 25درصد يعني يك چهارم حقوق و مزاياي كاركنان رسمي شركت ملي نفت همه ماهه كسر و به حساب صندوق بازنشستگي نفت واريز نمي‌شود؟ پس چرا نه در جدول شماره 7 قانون بودجه و نه در پيوست شماره 3 بودجه عملكرد اين سهم دولتي صندوق بازنشستگي نفت منعكس نيست؟
3- اگر اين صندوق دولتي نيست و خصوصي است، مديران دولتي شاغل و بازنشسته صاحب منصب در مجمع و هيئت  مديره صندوق چه مي‌كنند؟
4- اگر اين صندوق دولتي نيست و به عنوان يك بنگاه تجاري يا غير تجاري از 60يا70سال پيش تاكنون فعاليت مي‌كرده و مي‌كند چرا تا سال 94 در سامانه ثبت شركت‌ها نيست؟
5- چه اتفاقي در سال 94 افتاده؟ آيا مديران نفتي در صندوق بازنشستگي خواب‌نما شده‌اند كه بعد از 70 سال فعاليت صندوق با رجوع به ثبت شركت‌ها صندوق را به ثبت رسانده‌اند؟ آن هم به عنوان يك موسسه غير تجاري؟
6- بيش از 70 سال است كه صندوق بازنشستگي نفت در حوزه‌هاي خدماتي، بازرگاني - اقتصادي و مالي وسرمايه‌گذاري ، پيمانكاري، توليدي، تاسيساتي، ساختماني، تامين مواد و كالا، پذيرش سهام، اعطاي تسهيلات ريالي وارزي به فعاليت مشغول است. آيا اين فعاليت‌ها فعاليت غيرتجاري تعريف مي‌شوند؟ كه در دقيقه 90 پاياني سال 93، صندوق را به عنوان موسسه غيرتجاري به ثبت رسانيده اند؟ 
چه اتفاقي در صنعت نفت افتاده كه با عجله صندوقي با قدمت 70سال را در سال 93 به ثبت رسانده‌اند؟ (1)
7- آيا صندوقي كه بيش از 70سال 25درصد حقوق و مزاياي ده‌ها هزار نفر از كاركنان صنعت نفت را به عنوان سهم كارمند و سهم دولت دريافت كرده و مي‌كند، سرمايه‌اش صفر ريال است؟!
8- آيا 25درصد درآمد حاصل از حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت طي 
70 سال گذشته كه به حساب صندوق واريز شده يك ريال ارزش افزوده نيافته تا به حساب سرمايه صندوق بازنشستگي نفت واريز شود كه وقتي صندوق را در سال 93 با عجله به ثبت رسانده‌اند همان يك ريال بشود سرمايه صندوق نه صفر ريال. آيا سرمايه صندوق بعد از 70 سال فعاليت، به صفر رسيده است؟ (2)
9- مگر مي شود 25درصد حقوق و مزاياي ده‌ها هزار نفر از كاركنان صنعت نفت شاغل در 37 شركت نفتي عظيم و گازي مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 94 به صندوق بازنشستگي نفت از سال‌ها پيش تا همين سال به حساب صندوق بازنشستگي نفت واريز شود، اما وقتي مي‌روند صندوق را به ثبت مي‌رسانند سرمايه چنين صندوق را صفر ريال اعلام ‌كنند؟ سرمايه صندوق در سال ثبت واقعا صفر ريال است يا كساني كه آن را به ثبت رسانده‌اند به ثبت شركت‌ها گزارشي خلاف واقع داده‌اند؟! كدام يك از اين دو فرض صحيح است؟
10- هدف ثبت‌كنندگان صندوق بازنشستگي نفت از اين صفر انگاري سرمايه صندوق در ثبت شركت‌ها چه بوده است؟ امروز حتي دو نفر كه قصد مشاركت در يك امر خدماتي ساده انجام نظافت را دارند، سرمايه خود را در مشاركت با حداقل يك ميليون ريال در ثبت شركت‌ها اعلام و آگهي مي‌كنند، چرا مسئولين صندوق بازنشستگي نفت با قدمتي 70ساله كه 25درصد حقوق نجومي يا غير نجومي كاركنان صنعت نفت را همه ماهه قبل از پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دريافت مي‌كنند، به ثبت شركت‌ها  اعلام سرمايه صفر ريالي مي‌دهند؟ آيا معنا و مفهئوم اين آگهي، اعلام از بين رفتن سرمايه صندوق به صفر يا زير صفر است؟ نكند مسئولين نفتي كسور را از حقوق كاركنان كسر اما در وجه صندوق پرداخت نكرده‌اند؟
11-هويت حقوقي صندوق تامين اجتماعي كه منابعش از محل 7درصد سهم كارگر و 20درصد سهم كارفرما يا صندوق بازنشستگي كشوري با حدود همين نصاب چه فرقي با هويت حقوقي صندوق بازنشستگي نفت كه منابع  آن با 6درصد سهم كارمند 19درصد سهم دولت شركت ملي نفت دارد، كه آنها تابع قوانين ومقررات موضوعه و احكام تكليفي بودجه‌اي و احكام سند بالادستي برنامه‌‌هاي پنج ساله توسعه هستند اما اين صندوق تابع نيست؟
12- از سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور و همچنين سازمان ثبت اسنادي كه صندوق بازنشستگي نفت را به عنوان يك موسسه غير تجاري ثبت كرده راقم اين سطور مي‌پرسد مگر مي شود  صندوق بازنشستگي نفت يك ميليارد دلار از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي خريد فرآورده به عامليت دو بانك پارسيان و صنعت و معدن وام بگيرد. آن وقت نام فعاليتش در ثبت شركت‌ها، غيرتجاري تلقي شود؟ از بابت ثبت چنين صندوقي در ثبت شركت‌ها از مراجع نظارتي و قضائي بايد پرسيد مگر مي‌شود صندوقي به بزرگي صندوق بازنشستگي نفت با چندين دهه فعاليت و بيش از 566 هزار ميليارد ريال دارايي در سال 95 وقتي در سال 94  به عنوان يك موسسه غيرتجاري ثبت مي‌شود، سرمايه‌اش صفر ريال باشد؟
13- چطور مي‌شود ظرف يك سال يعني حدفاصل سال 94 و 95 صندوقي با سرمايه صفر ريال مبلغي معادل 6/56 هزار ميليارد تومان دارايي كسب كند؟
ختم كلام. شفافيت بنگاه‌هاي اقتصادي را بايد از شناسنامه و هويت حقوقي آنها آغاز كرد، آيا اين هويت حقوقي براي دولت و مجلس و قوه قضائيه روشن و شفاف است؟  
پي‌نوشت‌ها:
(1)شماره 35720 مورخ 27/12/93 ثبت شركت‌ها
(2) روزنامه رسمي 16/1/94

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9298/1/35283/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha