آرشیو
انتخاب نشریه


نوربخش خبرداد:
واريز۷۴۰۰ ميليارد تومان سهم درمان به خزانه

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينکه خللي درواريزسهم درمان به خزانه ايجاد نشده است، گفت: طي۵ ماه امسال۷۴۰۰ ميليارد تومان به خزانه واريزکرده ايم.
به گزارش مهر، سيد تقي نوربخش درنشست خبري با حضورخبرنگاران خارجي درپاسخ به علت ايجاد بدهي دولت به تامين اجتماعي تاکيد کرد: دولت دردوبخش به تامين اجتماعي بدهکاراست. يکي مربوط به ۳درصد حق بيمه وديگري۲۰ درصد حق بيمه کارفرمايي اقشاري مانند قاليبافان وغيره است که طي سالهاي اخيربه تصويب رسيده است.وي گفت: براساس قوانين موجود، ۳ درصد حق بيمه را ازسال۵۴ دولتها بايد پرداخت مي کردند وهمچنين ازسال ۸۴ تا ۹۲ نيزدولت درنقش کارفرما بايد حق بيمه خود را پرداخت مي کرد وعدم اين پرداختها باعث شده مطالباتي ازدولت داشته باشيم. به طوري که کل بدهي دولت تا سال۸۰ ميزان۲ هزارو۲۰۰ ميليارد تومان بود که درسال۸۴ به ۴ هزارو۱۰۰ ميليارد تومان رسيد واين درحالي است که درسال۹۲ با تصويب برخي قوانين ميزان بدهي دولت به۵۹ هزارو۸۰۰ ميليارد تومان رسيد. يعني درعرض۴۰ سال بدهي دولت۴ هزارميليارد تومان بود اما درعرضه۸ سال۵۶ هزارميليارد تومان به آن اضافه شد.وي با تاکيد براينکه درحال حاضر۴۱ ميليون و۹۰۰ هزارنفرتحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، گفت: اين سازمان دربين کشورهاي آسيايي رتبه اول را دارد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9298/10/35243/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha