آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس دستگاه قضا: با کساني که به امانت مردم خيانت کردند، قاطع برخورد مي کنيم

بخش اجتماعي: رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه با کساني که به امانت مردم خيانت کرده اند برخورد قاطع مي کنيم، تأکيد کرد: به ضرس قاطع به همه مردم عرض مي کنم که قوه قضائيه با قاطعيت دراين مسيرحرکت مي کند وبراي رسيدگي عادلانه به پرونده کساني که به امانات مردم خيانت کرده اند و با دريافت ارزدولتي دست به سودجويي هاي کلان زده اند يا ازطرفي با احتکاراجناس وکالاها، مردم را درمضيقه قرارداده اند، تمام توان خود را به کاربسته است.به گزارش خبرنگارما به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با بيان اينکه مردم همواره دربرابردشمنان انقلاب مقاومت کرده اند، افزود: درچنين شرايطي دولت ورئيس جمهور وظايف سنگين تري برعهده دارند وکشوربراي رسيدن به اهداف خود نيازبه تدبيرمنطقي واجراي صحيح اموردارد. نمي توان گرفتارروزمرگي شد و با اتخاذ تصميمات آني ولحظه اي، 
به گونه اي مديريت کرد که مردم متضررشوند. دراين زمينه همه قوا بايد همکاري کنند ولي طبيعتاً بارعظيم اجرايي کشورومسئوليت آن برعهده دولت است.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه بيکاري ومشکلات اقتصادي ازمهمترين مسائل ودغدغه هاي اصلي مردم درحال حاضراست، اين شرايط را براي مردم کمرشکن توصيف کرد وگفت: ما نمي گوييم که همه مشکلات ناشي ازتصميمات دولت است اما ترديد هم نداريم که تدبير، رکن اساسي کاردولت است وبسياري ازمشکلات نيزناشي ازسوء تدبيرها است.رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: ما ضمن تشکرازتلاشهاي دولت، شخص رئيس جمهور، ازدولت مي خواهيم که درچارچوب تأکيدات وفرمايش هاي مقام معظم رهبري، به مقابله مدبرانه با تحريم بپردازند که البته اقدامات مثبتي نيزدراين زمينه انجام شده گرچه بهتربود زودترچنين تصميماتي اتخاذ شود.امروزدلارها وسايرارزهايي که دراختيارجمهوري اسلامي است نبايد صرف امورغيرضرورشود. ازسوي ديگردولت بايد بحث معيشت واقتصاد مردم را به صورت جدي با به‌کارگيري افراد خبره وبهره مندي ازفکروخرد جمعي بهبود بخشد وما معتقديم کشوري که داراي اين حجم بالا ازسرمايه هاي مادي، اجتماعي وانساني است ومردم آن40 سال پاي آرمان هاي خود ايستاده اند با تدبيروعقلانيت قادراست مشکلات خود را حل کند.رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به اقدامات اخيردستگاه قضائي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تأکيد کرد: به ضرس قاطع به همه مردم عرض مي کنم که قوه قضائيه با قاطعيت دراين مسيرحرکت مي کند وبراي رسيدگي عادلانه به پرونده کساني که به امانات مردم خيانت کرده اند و با دريافت ارزدولتي دست به سودجويي هاي 
کلان زده اند يا ازطرفي با احتکاراجناس وکالاها، مردم را درمضيقه قرارداده اند، تمام توان خود را به کاربسته است.آيت الله آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: مردم ودلسوزان کشورتوجه داشته باشند که قوه قضائيه صرفاً براساس موازين قانوني وشرعي عمل مي کند ومدت زمان رسيدگي ها وابسته به انجام بسياري ازتحقيقات فني وپيچيده است زيرا به عنوان مثال، پرونده اي درقالب بيش از100 جلد دردست رسيدگي است که اين پرونده متهمان متعددي دارد وتمام امورمالي هريک ازمتهمان بايد به صورت دقيق بررسي شود واموالي را که به نام آنان است يا به نام ديگران ثبت کرده اند، شناسايي کنيم ودرمورد آنها تصميم بگيريم. چنين روندي نيازمند يک زمان منطقي است گرچه برتسريع دررسيدگي ها تأکيد داريم واستجازه اخيرازمقام معظم رهبري نيزدقيقاً براي تحقق همين امربوده است.آيت الله آملي لاريجاني با بيان نکته اي ديگردرزمينه رسيدگي ها گفت: مسئولان محترم قضائي وقضات شريف توجه داشته باشند که ما دربرهه حساسي قرارداريم وبه واسطه برخي سود جويي ها، اعتماد مردم دربخش‌هايي مخدوش شده است. متأسفانه برخي نيزکه خود سالها دربالاترين مناصب کشورمسئوليت داشته اند وامروزبايد بزرگترين پاسخگوي شرايط فعلي باشند، فضا را آماده موج سواري ديده اند وچهره مخالف واپوزيسيون به خود گرفته اند؛ 
چنانکه مي بينيم پياپي سخناني عليه نظام وبويژه دستگاه قضائي برزبان مي آورند وغافلند که مردم بصيروفهيم ما آنها را مي شناسند وغوغا سالاري آنان را نيزديده اند، بريزوبپاش هاي آنها را هم ديده اند.
آيت الله آملي لاريجاني دربيان سومين نکته خود تأکيد کرد: يک متهم حتي اگربعدازرسيدگي ها تبديل به بزرگترين محکوم شود وسنگين ترين 
مجازات نيزبرايش درنظر گرفته شود، داراي حقوقي است که اين حقوق بايد رعايت شود ونبايد فراترازمجازات قانوني مورد تعدي وظلم قرارگيرد يا خداي ناکرده کرامت انساني اومخدوش شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9298/10/35242/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha