آرشیو
انتخاب نشریه


محسني اژه‌اي: قاضي سعادت به انفصال دائم شغل قضائي محکوم شد

سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اسامي دونفرازقضات متخلف تصريح کرد: رئيس شعبه ۱۰۵ دادگاه کيفري ۲ اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسينعلي به اتهام فساد اخلاقي پرونده‌اش دردادگاه عالي قضائي مطرح شد وبه سلب صلاحيت قضائي وانفصال دائم ازشغل قضائي محکوم گرديد که اين راي، چون اعتراض شده بود درتاريخ22 مرداد امسال قطعي شد.به گزارش خبرگزاري ميزان، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي درنشست خبري تصريح کرد: ۵۴ نفربه انفصال دائم و۹۳ نفربه انفصال موقت ازمشاغل دولتي محکوم شدند. ۹نفر تبعيد شده‌اند که تبعيد آنها يک سال تا هفت سال بوده است وحدود۷۰ نفرنيزبه شلاق محکوم شده‌اند. وي با بيان اينکه دردستگاه قضائي قضات بسيارخدوم وزحمتکشي داريم، افزود: اما درعين حال متاسفانه افراد بسياربسيارمعدود ونادري هم هستند که دچارفساد مي‌شوند؛ حال ممکن است اين فساد، فساد مالي، اخلاقي يا... باشد.وي گفت: قبلا اعلام کرده بوديم کساني ازفعالان دستگاه قضائي که محکوم مي‌شوند يا طبق قانون ازآنها سلب صلاحيت صورت مي‌گيرد، آنها را معرفي خواهيم کرد. محسني اژه‌اي افزود: مدتي اينها را هشداروانذار مي‌دهيم واگراصلاح نشدند وافرادي واقعا مورد اتهام قرارگرفتند وثابت ومحرزشد وحکم‌شان قطعي گرديد يا سلب صلاحيت قضائي آنها احرازشد، اسامي آنها را اعلام خواهيم کرد.وي با اعلام اسامي دونفرازقضات متخلف تصريح کرد: رئيس شعبه۱۰۵ دادگاه کيفري۲ 
اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسينعلي به اتهام فساد اخلاقي پرونده‌اش دردادگاه عالي قضائي مطرح شد وبه سلب صلاحيت قضائي وانفصال دائم ازشغل قضائي محکوم گرديد که اين راي، چون اعتراض شده بود درتاريخ 22مرداد امسال قطعي شد.
معاون اول دستگاه قضا دربيان مشخصات قاضي متخلف ديگرنيزافزود: مجيد شکاري فرزند خسرو رئيس شعبه۱۰۲۴ دادگاه کيفري۲ تهران به اتهام فساد مالي (اخذ رشوه) دردادگاه عالي محکوميت پيدا کرد وحکمش قطعي شد وبه سلب صلاحيت قضائي وبازخريدي محکوم گرديد وراي نيزقطعي است. محسني اژه‌اي با اشاره به ورود دستگاه قضائي به عنوان مدعي‌العموم به موضوع "شعارِمکتوب درتجمع قم" افزود: در دادسراي ويژه روحانيت پرونده‌اي تشکيل شد ودنبال ريشه‌يابي قضيه وهمچنين بررسي ابعاد مختلف ماجرا هستند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اتفاقي در روز‌هاي گذشته درقم افتاد که درآنجا مطالبي گفته شد وشعار‌هايي داده شد وشعاري نوشته شد که ازناحيه بسياري ازافراد اين حرف محکوم و رد گرديد.محسني اژه‌اي افزود: دستگاه قضائي به‌عنوان مدعي العموم اين موضوع را دردستورکارخود قرارداد، دردادسراي ويژه روحانيت پرونده‌اي تشکيل شد ودنبال بررسي و ريشه‌يابي قضيه وهمچنين بررسي ابعاد مختلف ماجرا هستند. سيستم اطلاعاتي نيزاين موضوع را دنبال مي‌کند که ا‌ن‌شاءالله قضيه روشن وتصميم مقتضي اتخاذ گردد. وي درادامه با اشاره به آمار۳۱۱ نفري افرادي که دررابطه با فساد مالي محکوم شده‌اند، بيان داشت: ازاين۳۱۱ نفرکه البته کل آمارمحکومان اقتصادي نيست، کساني محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵سال حبس،۲۰ سال حبس،
۱۵ سال حبس،۱۰ سال حبس، ۵سال حبس يا کمترشده‌اند.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درخصوص مفاسد مالي درهمين سال‌هاي اخير۶ نفربه‌عنوان مفسد في‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که ازاين۶ نفردونفرآنها اعتراض کردند وديوان عالي کشورحکم آنها را نقض کرد ومحکوميت آنها ازاعدام نقض شد ودادگاه تجديدنظرحکم اين دونفررا به۲۰ سال حبس تبديل کرد.سخنگوي قوه قضائيه افزود: از4 اعدامي ديگر، حکم درمورد يک نفراجرا شد، يک نفردرحال اجراي سايرمسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهايي اجرا مي‌گردد ودونفرازآنها نيزدرخواستي کرده بودند که اين درخواست درحال بررسي است ودرحال حاضراين سه نفرنيزحکم‌شان قطعي است واگر اعاده دادرسي آن دونفرهم پذيرفته نشود، بايد اجرا شود.محسني اژه‌اي يادآورشد: يک نفربه۲۵ سال حبس درمورد مسائل مالي محکوم شده. سه نفردررابطه با مفاسد مالي به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴نفربه۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته اين افراد رد مال، جزاي نقدي، بعضا شلاق وانفصال ازخدمت هم دارند.وي سايرمحکوميت‌هاي محکومان مالي را به اين ترتيب اعلام کرد: ۲۰سال حبس۱۴ نفر، ۵ تا۱۰ سال حبس۹۵ نفر، ۱۰تا ۱۵سال حبس۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس۱۲۴ نفر، يک سال حبس وکمترنيز۳۴ نفر.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9297/10/35137/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha