آرشیو
انتخاب نشریه


دادگاه حميد باقري درمني برگزار شد
کلاهبرداري از شرکت نفت جي، بيمه ايران و بانک گردشگري

جلسه رسيدگي به اتهامات حميد باقري درمني متهم فساد اقتصادي به اتهام کلاهبرداري ازشرکت نفت جي، بيمه ايران وبانک گردشگري ازصبح ديروزبه صورت علني درشعبه۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزارشد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاضي صلواتي درابتداي جلسه گفت: در۴ جلسه قبل کيفرخواست۳۲۵ صفحه‌اي دادسرا توسط نماينده دادستان قرائت شد وحدود۴ سال به طول انجاميد که پرونده ۱۵۵جلد و۳۳ نفرمتهم دارد که۵ نفرازمتهمان فراري هستند.قاضي صلواتي دربيان اتهامات متهم رديف اول پرونده حميد باقري درمني گفت: اتهام وي شامل افساد في الارض ازطريق کلاهبرداري با ايجاد شبکه چند نفري با وصف سردستگي ازشرکت نفت جي به ميزان۳۲۲ ميليون و۳۴۳ هزارو۳۳۶ کيلوگرم قير، مشارکت درشروع کلاهبرداري ازشرکت بيمه ايران با وصف سردستگي، مشارکت درکلاهبرداري با ايجاد شبکه چند نفري ازبانک ملي ايران با وصف سردستگي به مبلغ۴۱ ميليارد و۵۰۰ ميليون تومان است.وي ادامه داد: همچنين مشارکت درشروع کلاهبرداري با وصف گردشگري به مبلغ۹ ميليارد تومان، مشارکت درشروع کلاهبرداري ازبانک گردشگري، مشارکت درشروع کلاهبرداري ازشرکت صرافي اقتصاد نوين با مبلغ۷۰ ميليارد و۴۰۲ ميليون و۸۰۰ هزارتومان، مشارکت درشروع به کلاهبرداري ازشرکت سامان مجد به مبلغ۵۷ ميليارد و۲۷۱ ميليون و
۴۰۰ هزارتومان، توهين به کارمند دولت وپرداخت رشوه ازجمله اتهامات اين فرد است.رئيس دادگاه گفت: با توجه به اينکه در۴ جلسه گذشته کيفرخواست قرائت شده از وکلا مي‌خواهم درجايگاه حاضرشوند.ابتدا وکيل مدافع شرکت نفت جي درجايگاه حاضرشد وگفت: صدورچک بلامحل وارائه اسناد جعلي ودريافت صد‌ها هزارتن قيربدون پرداخت ريالي اقداماتي است که ازسوي باقري درمني درقبال شرکت جي انجام شده است.وي افزود: درمني با پوشش فجرگسترنوين وهمکاري با مجيد درمني برادرش وسيد محمد جزايري ازشرکت جي صد‌ها هزارتن قيرگرفته است، بدون اينکه ضمانت نامه‌اي بدهد.وکيل مدافع شرکت جي ادامه داد: باقري درمني پالايشگاه پرنده آبي که۴۲ ميليارد تومان ارزش داشت را به سه برابرارزش واقعي آن يعني۱۲۵ ميليارد تومان به عنوان ضمانت معرفي کرده است.وي افزود: با رسيدن سررسيد ضمانت نامه‌ها به شرکت بيمه ايران مراجعه کرديم که متوجه شديم اسناد ارائه شده به بيمه ايران جعلي هستند وبيمه ايران ازپرداخت بدهي10 ميليارد توماني استنکاف کرد.نظري گفت: شرکت آريا برج هرم با مديريت عليرضا نصيري به بانک ملي اسناد ضمانت نامه را ارائه کرده که جعلي هستند و بانک ملي هم از پرداخت بدهي استنکاف کرد.وي افزود: به گفته باقري درمني به مديران سابق شرکت جي شمش طلا وخودرو‌هاي لوکس داده شده است وباقري سرکرده گروه بوده وشبکه کلاهبرداري تشکيل داده وازبانک ملي وشرکت جي کلاهبرداري کرده وبه افساد في الارض متهم شده است وخسارت جبران ناپذيري به شرکت جي تحميل کرده است.وي گفت: ۳۲۲هزارتن قيربا ازرش۱۴۵ ميليون دلاردرسال۹۱ به باقري داده شده است.درادامه وکيل بانک ملي با اذن قاضي درجايگاه حاضرشد وگفت: بانک ملي دردومحورشکايت‌هاي خود را اعلام مي‌کند اولاً تضمين‌هاي جعلي ودوماً ضمانت نامه‌هاي جعلي منتسب داده شده به بانک ملي است.وي ادامه داد: يکي ازمواردي که مورد شکايت است اينکه۵۵ فقره فرم خام ضمانت نامه هم ازبانک خارج ومفقود شده است و علاوه براين، متهم تسهيلات بانکي ازبانک ملي اخذ کرده وکماکان ازپرداخت بدهي خودداري کرده است که صدورحکم و راي منصفانه را ازدادگاه خواستارم.درادامه وکيل بانک گردشگري درجايگاه حاضرشد وگفت: سرمايه بانک به مبلغ۳۲ ميليارد تومان ودرواقع يک هشتم سرمايه بانک با صدوريک ضمانت نامه ازبين رفته است استدعا دارم که راي مناسب درجهت احقاق حقوق ما صادرشود.همچنين وکيل شرکت صرافي اقتصاد نوين درجايگاه حاضرشد وگفت:رقم ۱۳۵ميليارد و۸۵۰ ميليون تومان ازما کلاهبرداري شده است ومواردي همچون احرازصحت انتساب صدور ضمانت نامه به رئيس شعبه بانک ملي، صدورضمانت نامه به عنوان يکي ازموضوعات فعاليت بانک ملي، عدم تاثيرتخلفات حادث درجريان فرآيند صدورضمانت نامه، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات ومصوبات بانک مرکزي، نفوذ واعتبارات بانک دربرابراشخاص ثالث، مسئوليت شخص حقوقي بانک مستند به ماده۳۵ قانون پولي بانکي کشوروامکان قانوني رجوع اشخاص ثالث، تحصيل ضمانت نامه‌ها توسط ذي نفع (صرافي بانک اقتصاد نوين) ازطريق يک معامله مشروع و قانوني مورد تاييد بانک مرکزي بوده است تقاضا مي‌شود ضمن رسيدگي به عناوين اتهامي تصميم مقتضي را صادرفرماييد تا بانک ملي مکلف به پرداخت آن شود.درپايان قاضي صلواتي ختم جلسه را اعلام کرد وگفت: تاريخ جلسه بعدي که ادامه تفهيم اتهام متهم رديف اول است به زودي اعلام خواهد شد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9296/14/35029/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha