آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر سيدحميد روحاني در گفت‌و‌گو با رسالت:
پيروان خط سازش با آمريكا هنوز عبرت نگرفته‌اند

رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانش نامه انقلاب اسلامي با بازنگري کودتاي
 28 مرداد، گفت: مصدق شخصي قانونمند و حقوقدان بود، به وطن و منافع ملي فکر مي کرد، به همين دليل آمريکا فهميد که مصدق نمي تواند براي آن ها مفيد باشد در نتيجه نهضت ملي شکست خورد و کودتا به پيروزي رسيد اما مسئله اينجاست که مصدقي ها و پيروان خط سازش با آمريکا درس عبرت نگرفتند. حجت الاسلام سيد حميد روحاني، رئيس بنياد 
تاريخ پژوهي و دانش نامه انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با روزنامه رسالت در خصوص کودتاي 28 مرداد و اعتماد به آمريکا گفت: اصولا آمريکا از زماني که در ايران فعال شد ( بعد از شهريور 1320)، همانند همه استعمارگران تلاش کرد که قدم به قدم نفوذ خودش را در ايران بيشتر کند و به مراکز حساس دست پيدا کند، اولين جايي که آمريکا در آن نفوذ کرد ارتش بود، که در سال 1326 در ارتش ستون پنجمي به وجود آورد و سعي کرد منافعي را در اختيار بگيرد و به تدريج بر ارتش چيره شود. وي در ادامه افزود: در مرحله بعدي تلاش کرد که با شيوه هاي مختلف و عواملي که داشت و با 
خوش بيني هايي که عناصر ساده لوح داشتند بتواند به اقتصاد ايران چنگ بزند، حرکت ملت ايران عليه شرکت نفت انگليس و مبارزه با آمريکا فرصتي شد که بتواند از اين حرکت سوء استفاده کند و خودش جاي استعمار انگليس بنشيند و در غارت نفت ايران يکه تاز باشد.
روحاني ادامه داد: آمريکا در آن زمان هم مثل هميشه سياست فريبكارانه‌اي را پيش گرفت و روي خوش نشان داد و عواملي که به آمريکا خوش بين بودند، فکر مي کردند که آمريکا در جهت منافع ملت ايران حرکت مي کند و کاملا به آمريکا دل بستند.اين تاريخ پژوه با بيان اين که اعتماد مصدق به آمريکا باعث شده بود به هشدارها توجه نکند، خاطرنشان کرد: علي رغم اين که آيت الله کاشاني و شهيد نواب صفوي به صورت اعلاميه و به طور رسمي به دولت مصدق هشدار دادند که آمريکا و انگليس هيچ تفاوتي ندارند و اين ها درصدد غارت و سلطه بر مردم ايران هستند، ولي مصدق به شدت نسبت به آمريکا نظر مثبت و دلبستگي داشت. سيد حميد روحاني افزود:حتي روزنامه باختر امروز، در دهم مرداد 1332 يعني 18 روز قبل از کودتا، سرمقاله اي داشت که به طور کامل آمريکا را ستايش مي کرد و نوشته بود که: "ما به کمک آمريکا مي توانيم مقابل استعمار انگليس بايستيم." اين خوش بيني و اعتماد به آمريکا باعث شد آن ها از فرصت استفاده کنند و دست به کودتاي ننگين 28 مرداد بزنند.
وي با بيان اين که سياست راهش از اسلام جدا نيست، تاکيد کرد: اگر مصدق به ملت پشت 
نمي کرد و راهش را از اسلام جدا نمي کرد آمريکا محال بود بتواند با مشتي اراذل آن نهضت عظيم را در هم بشکند.
عضو دفتر امام(ره) در نجف با تاکيد بر اين که اسلام است که مي تواند ملت ها را به حرکت در بياورد افزود: مشکل اصلي اين بود که مصدق معتقد بود دين نبايد با سياست آميخته شود، مصدق سال 1331 با کمک آيت الله کاشاني و مردم به دولت برگشت، مغرور شد و فکر کرد که اين حرکت و فداکاري ملت به دليل شخص او بوده، متوجه نشد که اين اسلام و روحانيت است که مي تواند ملت ها را به حرکت در بياورد و دولت هاي غاصب را واژگون کند و دولت طرفدار ملت را سرکار بياورد.
وي افزود: مصدق اين موضوع را درک نکرد، بعد از آن که به قدرت رسيد (30تير 1331 به بعد) سعي کرد روحانيت را کنار بزند و نظرش اين بود که روحانيون بايد به مسجد و کارهاي عبادي خود بپردازند و کار دولت را به دولت واگذار کنند، نواب صفوي را به زندان انداخت و به هرکس که براي آزادي نواب صفوي واسطه شد، مي گفت برويد از او التزام بگيريد که در سياست دخالت نکند همين امروز او را آزاد مي کنم.
اين پژوهشگر تاريخ معاصر با اشاره به اين که مصدق معتقد بود دين از سياست جداست، گفت: اين ديد انحرافي مصدق که دين از سياست جداست و اعتماد او به آمريکا باعث شد ملت به طور کلي از صحنه کنار بروند و ديديم آن ملتي که روز 
30 تير سال 1331 به صحنه آمد و قوام را سرنگون کرد و مصدق را به پيروزي رساند، چند روز قبل کودتاي 28 مرداد از صحنه کنار رفتند.
سيد حميد روحاني با بيان اين که اعتماد مصدق به آمريکا بود که باعث شکست خودش شد، افزود: مردم دريافتند که اين حرکت ديگر اسلامي نيست، به همين دليل از صحنه بيرون رفتند و کودتا موفق شد، در غير اين صورت امکان نداشت آمريکا با مشتي دلار و اراذل اوباش بتواند آن نهضت را در هم بشکند، در حقيقت زمينه شکست نهضت ملي وقتي آغاز شد که مصدق روحانيت را کنار زد، چرا که مردم خود را کنار کشيدند و مصدق به آمريکا اعتماد کرد و کودتا موفق شد.
وي با اشاره به اين که با اين که مصدق به آمريکا اعتماد کرد اما آمريکا به مصدق اعتماد نکرد بيان داشت: اما آمريکا علي رغم خوش بيني مصدق به او اعتماد نکرد و او را سرنگون کرد، آمريکا دنبال شخصي مي گشت که به حدي فاسد و منحرف باشد که ناموس، وطن، مردم و قانون برايش ذره اي مهم نباشد، کسي که جاه طلب و شهوت پرست و قدرت طلب باشد و اين ويژگي در محمدرضا پهلوي جمع بود.
رئيس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامي با بازنگري گذشته ادامه داد: اما مصدق شخصي قانون مند و حقوقدان بود، به وطن و منافع ملي فکر  مي کرد، به همين دليل آمريکا فهميد که مصدق نمي تواند براي آن ها مفيد باشد در نتيجه نهضت ملي شکست خورد و کودتا به پيروزي رسيد، اما مسئله اينجاست که مصدقي ها و پيروان خط سازش با آمريکا درس عبرت نگرفتند.
روحاني افزود: سازش کاران بعد از کودتا 28 مرداد علي رغم آن خنجر سنگيني که خورده بودند بازهم به آمريکا وفادار ماندند، اين نشان مي دهد که عناصر سازش کار و وابسته، هيچ وقت چشم حقيقت بين ندارند.
اين پژوهشگر و تاريخ نگار ضربه هاي آمريکا به ايران را درسي براي عبرت خواند و تاکيد کرد: آمريکا بعد از کودتا 28 مرداد بارها ثابت کرد که دشمن ايران است، نفت ايران را بيش از يک ربع قرن غارت کرد، کاپيتولاسيون را بر ايران تحميل کرد، امام (ره) را تبعيد کرد و فجايع بسياري را به وجود آورد، اما باز هم ديديم که سازش کاران و تسليم طلبان و آن هايي که قبله گاهشان کاخ سفيد است به آمريکا وفادار ماندند و به دنبال مذاکره با آمريکا بودند.
وي ابراز کرد: با اين که در جريانات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با اين که سازش کارها ديدند که ملت ايران با رهبري امام بدون کوچکترين کمکي توانستند انقلاب را به پيروزي برسانند و نظام 2500 ساله را منقرض کنند و دست استکبار جهاني را از سرنوشت اين کشور کوتاه کنند.
حجت الاسلام سيد حميد روحاني افزود: ولي با اين وجود مهندس بازرگان و ابراهيم يزدي به الجزاير رفتند و در آن جا با مشاور کارتر،رئيس جمهور آمريکا، ديدار کردند، بعد از آن امام به مهندس بازرگان اعتراض کرد که چرا اين ملاقات را صورت داديد؟ مهندس بازرگان به صراحت اعلام کرد که ما بدون آمريکا نمي توانيم اين کشور را اداره کنيم.
عضو دفتر امام(ره) در نجف با بيان اين که خط سازش کاران باز هم به سياست هاي آمريکا وابسته اند گفت: يعني علي رغم آن مسائلي که ديده بودند بازهم عبرت نگرفتند و همين خط سازش تا الان هم ادامه پيدا کرده 
علي رغم اين که آمريکا مصيبت هاي بسياري براي ايران آفريد از جمله: تحريم اقتصادي، جنگ تحميلي، ترورهاي داخلي و بسيار فجايع ديگر. اما باز هم ديديم که پيروان خط سازش گفتند آمريکا کدخداي دنيا است و ما نمي توانيم تا قيامت با آمريکا قهر باشيم و بازهم سعي کردند که با آمريکا کنار بيايند.
رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانش نامه انقلاب اسلامي ادامه داد: ملت ايران فداکاري کردند و شهيد دادند و آمريکا را از کشور بيرون راندند اما اين ها تلاش کردند آمريکا را از پنجره وارد کنند، اين مسئله کاملا مصداق آيه شريف قرآن کريم "وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين" است که امروز خط سازش بيشتر از هر زمان ديگري رسوا شد و مشخص شد که خط سازش، راه موفقيت نيست و اين شکست شديدي بود.
وي افزود: اما با اين حال مي بينيم کساني که چشم حقيقت بينشان کور است و نمي توانند از تاريخ عبرت بگيرند درصدد اين هستند که با آمريکا کنار بيايند و به دليل همين ارتباط با آمريکا در طول اين 4 الي 5 سال و مسئله برجام، فناوري هسته اي ما را زير خروارها سنگ و سيمان دفن کردند و سياست آمريکا را دنبال کردند و اکنون مي بينيم که چه بلايي سر ايران آمد.
اين پژوهشگر تاريخ معاصر با بيان اين که مذاکره با آمريکا مشکلات مردم را حل نمي کند، گفت: امروز اگر ملت ما با مشکلات شديد اقتصادي مواجه است نتيجه آن مذاکرات و سازش کاري هاست، 
نتيجه اين است کساني که در خط آمريکا هستند امروز مي خواهند با کنار آمدن با آمريکا مشکلات مردم را حل کنند و مشخص است که هيچوقت موفق نخواهند شد.
روحاني با اشاره به سخن امام(ره)، تاکيد کرد: امروز ملت ما اين حقيقت را دريافنتد که امام (ره )
که مي فرمودند ما با آمريکا نمي توانيم کنار بياييم، مذاکره با آمريکا مذاکره با گرگ است. امروز مي بينيم که تحقق پيدا کرد.
وي در ادامه با بيان اينکه هدف سياست هاي کنوني آمريکا و اروپا رسيدن به برجام موشکي است گفت: مقام معظم رهبري با تمام قدرت فريادها زدند و انتقادها کردند اما سازش کاران با حقيقت بيگانه اند و سعي مي کنند که زمينه را براي مذاکره بعدي فراهم کنند، تمام اين بازي هايي 
که در مي آورند، آمريکا يک جور و اروپا 
يک جور حرف ميزند براي اين است که براي برجام شماره 2 آماده شوند.
حميد روحاني افزود: در برجام شماره 2، برنامه تعطيل کردن فعاليت هاي موشکي ما تعبيه شده و اميدوارم که ملت ما با هوشياري اجازه ندهند کساني که مي خواهند  سياست آمريکا را در کشور پياده کنند موفق شوند.
رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانش نامه انقلاب اسلامي با بيان اين که کساني از سرگذشت پيشينيان عبرت مي گيرند که صاحب عقل و خرد باشند تصريح کرد: همچنان که بعد از کودتاي 28 مرداد آن هايي که در خط آمريکا بودند اما باز هم عبرت نگرفتند امروز هم کساني که در خط سازش حرکت 
مي کنند نمي توانند با وجود اين بلاهايي که برجام بر سر کشور آورد از تاريخ عبرت بگيرند، قرآن کريم بسيار زيبا به اين مسئله اشاره کرده است که: " لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ " يعني کساني از سرگذشت پيشينيان عبرت 
مي گيرند که صاحب عقل و خرد باشند.
وي افزود: اين هايي که به آمريکا سر سپرده اند، 
خردمند و انديشمند نيستند، اين ها کساني هستند که دنبال قدرت، جاه طلبي اند که انسان را کور و کر مي کند.
سيد حميد روحاني در پايان گفت: خط سازش 
علي رغم شکست سنگيني که برجام برايشان داشت باز هم درس نگرفتند، اما اين مردم هستند که بايد آگاه باشند و مقابل اين مسائل بايستند، به طور مثال اعتراض طلاب حوزه علميه قم بسيار کار درستي بود که با اجتماع عظيمشان در مدرسه فيضيه به دولت هشدار دادند و براي اين سازش کاري ها دولت را توبيخ کردند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9294/1/34265/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha