آرشیو
انتخاب نشریه


چالش‌هاي سال 97

محمدكاظم انبارلويي
اين خيلي نياز به تحقيق و مطالعه ندارد كه چالش‌هاي پيش رو در سال 97، سال چهل‌سالگي انقلاب را فهرست كرده و راه‌حلي براي آن پيدا كنيم. آمريكا و دشمنان 
قسم خورده نظام به حيات طيبه در ايران به ويژه در چهل‌سالگي انقلاب رشك و حسد مي‌برند و با حقد و كينه از ملت ايران ياد مي‌كنند، چرا كه شاهدند مردم بيش از پيش و جدي‌تر از هميشه پاي آرمان‌هاي انقلاب ايستاده‌اند.
 انقلاب اسلامي يك انقلاب الهي است و اگر خداي بزرگ پشتيبان اين ملت و انقلاب نبود، همان روزهاي اول انقلاب با دسيسه‌ها و نيرنگ‌ها و توطئه‌هاي كوتاه جنگ داخلي، جنگ خارجي و تهديدهاي نرم و سخت از بين مي‌رفت.
يك مطالعه دم‌دستي نشان مي‌دهد ما در سال 97 با چالش هاي زير روبه‌رو هستيم؛
1- تشديد خصومت آمريكا و رژيم صهيونيستي و قدرت‌هاي منطقه‌اي عليه ملت ايران، آثار اين خصومت را در تشديد تحريم‌ها و زدن زير قول و پيمان آنها در برجام به وضوح مي‌شود ديد.
 آمريكايي‌ها اين فشار را از اواسط مردادماه تا نيمه آبان و از نيمه آبان تا پايان سال  مرحله‌بندي كرده‌ اند 
و اميدوارند در 13 آبان  شعار مرگ بر آمريكا را در ايران نشنوند و تا پايان سال، زندگي انقلابي در ايران را پايان بخشند.
اين يك رؤياي چهل‌ساله است كه فقط خواب آن را در كاخ سفيد، رؤساي جمهور مي‌ديدند و تاكنون هم تعبير نشده است.
جمع جبري  لشكركشي خياباني عناصر ستون پنجم آمريكا در ناآرامي‌هاي دي‌ماه گذشته و نيمه مرداد امسال براساس گزارش نيروهاي امنيتي از 
10 هزار نفر تجاوز نمي‌كند. اسامي دستگيرشدگاني كه  چنين آشوب‌هايي‌ را تدارك ديدند هم از 200 نفر تجاوز نمي كند. آمريكا با چنين لشكر و حشم ضعيفي به جنگ 80 ميليون ايراني پاي كار انقلاب آمده است.
اي كاش يك آدم عاقل در كاخ سفيد وجود داشت و تفسيري از بلاهت رهبران امنيتي آمريكا را براي سردمداران آنها توضيح مي‌داد.
ميلياردها دلار هزينه مي‌كنند، با آنكه سخت به «اصالت سود» معتقدند نتوانسته‌اند اندكي «درآمد» براي اين هزينه به عنوان يك كاركرد براندازانه ارائه دهند.
تكليف دستگاه ديپلماسي كشور معلوم است؛ بايد كركره مذاكره با آمريكا و اميد به اروپا را پايين بكشد و نگاه خود را به قدرت‌هايي بدوزد كه به دليل افزايش قدرت منطقه‌اي ايران التماس مي‌كنند،  روابط راهبردي با تهران داشته باشند. اينكه ايران ماه‌هاست در چين سفير ندارد غفلت وزارت خارجه در نگاه به قدرت‌هايي است كه به هر دليل در جنگ اقتصادي پنجه در پنجه آمريكا دارند و مايلند با ايران ر وابط راهبردي تعريف شده‌اي داشته باشند.
هزار راه نرفته در سياست خارجي داريم كه متأسفانه 5 سال گذشته از آن غفلت شده؛ آقايان راهي را رفتند كه از پيش معلوم بود 
بن بست است.
2- مشكلات اقتصادي كشور ده ها عنوان دارد كه بارها توسط نخبگان و اقتصاددانان گفته شده، راه‌حل آن هم ارائه شده است. بي اعتنايي دولت به ماليه عمومي و حفظ ارزش پول ملي، آسيب‌هايي را پديد آورده است كه بايد فكري براي آن بشود. بايد دولت بپذيرد فكرهايي كه در اين مورد داشته، جواب نداده است. دولت، هم در تئوري و هم در عمل در حوزه اقتصاد بايد تجديدنظر كند. هزار فعل نكرده دارد كه بايد به آن فكر كند و هزار فعل كرده هم دارد كه خود بهتر از هر كس مي‌داند جواب نداده است. دولت بايد در چينش تيم اقتصادي خود تجديدنظر كند. 
رئيس دولت بايد مسئوليت حسن و قبح تصميماتي كه كار را به اينجا رسانده است بپذيرد و پاسخگو باشد. او بايد ارزيابي درستي از تصميمات نادرست در حوزه اقتصاد داشته باشد. تداوم اين وضعيت تورم 
يك رقمي را كه برگ برنده دولت در حوزه اقتصاد بود، از دستش خارج كرده و مي‌رود ركوردي به جاي بگذارد كه در هيچ  دولتي در گذشته سابقه نداشته است. بالأخره بايد مسئولين اقتصادي يك روزي توضيح دهند منشأ پديداري حجم نقدينگي افسانه‌اي در اقتصاد ايران چيست؟ چگونه ‌مي‌خواهد بهمن نقدينگي را از قيمت طلا و ارز دور كند و به سمت توليد سوق دهد؟
آمريكايي‌ها از مرداد تا آبان روي تحريم‌هاي پولي، مالي و بانكي تمركز كرده‌اند. آنها اخلال در نظام پولي و بانكي ما را هدف قرار داده‌اند. همين بساط را در تركيه راه انداخته‌اند. واكنش دولت و مردم تركيه جالب است، موضع رئيس دولت تركيه معقول‌تر و حتي انقلابي‌تر از موضع ماست!
3- عدم مديريت فضاي مجازي باعث شده است عملاً سرويس‌هاي فني و ارتباطي وسيعي را در اختيار ستون پنجم دشمن قرار دهيم كه به راحتي با سرويس‌هاي جاسوسي و امنيتي آمريكا و اسرائيل و برخي دولت‌هاي روسياه اروپايي ارتباط برقرار كنند. هر چند اپوزيسيون كاسب در داخل و خارج صداي اربابان خود را در آوردند و از بي‌تحركي و كم‌كاري آنها شكايت دارند، اما دشمن را نبايد ضعيف پنداشت. دشمن مي‌خواهد انسجام و وحدت ملي را از بين ببرد.
اگر توليد دو قطبي‌هاي كاذب نشد، دشمن مي خواهد از طريق ديگر شكاف‌هايي پديد آورده و زيست ضد انقلابي خود را در شكاف‌ها تأمين كند. دستگاه قضائي و امنيتي با كمك دولت بايد اين منفذ را ببندند. متأسفانه به رهنمودهاي رهبري در باب مديريت فضاي مجازي و مأموريت‌هاي تعريف شده براي شوراي عالي فضاي مجازي توجه جدي نشده است. حداقل امسال بايد به آن اهتمام جدي شود.
كافي است  مسئولين دولتي به سياست‌هاي كلي اعلام شده از سوي رهبري و نيز هشدارها و راهكارهاي معظمٌ له كه در پيدا و پنهان جلسات فرموده‌اند، عمل كنند.
4- مشكلات اجتماعي اقتصادپايه، آسيب‌هاي اجتماعي و تهديدات زيست‌محيطي از ديگر چالش‌هاي مهم كشور است. طبقات ضعيف جامعه از بي‌انضباطي مالي و دولتي و كاهش ارزش ريال رنج مي‌برند. قدرت خريد مردم فوق العاده آسيب ديده است. پيش‌بيني هاي بودجه دولت در سال 97 در بخش درآمدها با نوسانات قيمت ارز كاملاً به هم ريخته شده است. دولت به عنوان اصلي‌ترين بازيگر بازار ارز، بيشترين نفع را از اين آشفته بازار مي‌برد. اينكه با تغييرات نرخ ارز و طلا چه منابع عظيمي به لحاظ درآمدي آزاد مي‌شود، بايد دقيقاً مورد احصاء قرار گيرد. بخشي از اين درآمدها بايد به ترميم زخم درآمدي اقشار ضعيف جامعه كه با كاهش ارزش ريال آسيب ديده‌اند، اختصاص يابد.
دولت در مورد  تغييرات و تهديدات زيست محيطي يك تكان جدي به خود بدهد. توصيه‌هاي مسئولين ذي‌ ربط مبتني بر اينكه مردم دعا كنند، خوب ا ست، اما به دنبال اين دعا هم بايد حركت و تدبيري باشد. پديده خشكسالي و ريزگردها و ... با تدبير رهبري در مورد مهار آب‌ها به جاي خوبي رسيده است. دولت در اين زمينه بايد كارهاي زمين‌مانده را به يك نقطه روشن برساند.
تصميمات كليدي و بزرگي در جلسات مشترك قوا با رهبري در چاره‌جويي براي كمك به محرومين و مستضعفين گرفته شده است. برخي از آنها توسط نهادهاي ذي‌ربط عملياتي شده و آثار غم و غصه را از دل شمار زيادي از هموطنان برداشته است. پروژه‌هايي مثل قلعه گنج كه براي برون رفت از محروميت، عملياتي شده، در كشور كم نيست. اما بسياري ديگر، از وظايف نهادهاي مسئول همچنان بر زمين مانده و فاقد عملكرد است.
 سال 97 سال چهل‌سالگي انقلاب است. اين انقلاب، انقلاب محرومين و مستضعفين است و هنوز هم پس از گذشت چهل سال مردم به ويژه محرومين، بزرگ ترين پشتيبان انقلاب بوده و هستند. دولت بايد براي پاسخ به اين نجابت و حمايت و همراهي مردم حرفي براي گفتن داشته باشد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9292/1/34123/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha