آرشیو
انتخاب نشریه


محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گو با رسالت:
رئيس‌جمهور بايد در دولت خانه‌تكاني كند

محمدرضا باهنر در گفت و گو با رسالت گفت:
رئيس جمهور بايد در هيئت دولت خانه تکاني کند.
محمدرضا باهنر، دبير کل جامعه اسلامي مهندسين و عضو پيشين هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي که کمتر در رسانه ها حضور دارد، در گفت و گو با روزنامه رسالت، نقاط ضعف و قوت مجلس کنوني، به نحوه عملکرد دولت و دليل ثبت نام نکردن خود را در مجلس دهم بازگو کرد. محمدرضا باهنر ، رويکرد و تدبيرهاي دولت يازدهم و دوازدهم، براي پيشرفت اقتصاد کشور را مناسب دانست و گفت: دولت تدابيرش بد نيست، اما به شدت محافظه کار است و به اين سادگي حرکت نمي کند، بعضي از اعضاي دولت هم که سن بالايي دارند و توان کار ندارند، رئيس جمهور بايد يک خانه تکاني در هيئت دولت انجام دهد.
در مجلس دهم ثبت نام نکرديد؛ چطور متوجه شديد بايد کنار بکشيد؟
تا به حال چندين بار به اين سوال پاسخ دادم، زماني که من در مجلس ثبت نام نکردم فعالان سياسي حدس و گمان هاي متفاوتي مي زدند، يکي 
مي گفت مي خواهد براي رياست جمهوري آماده بشود، ديگري مي گفت ترسيد راي نياورد، هرکسي حدس و گماني داشت اما پاسخ من به مننقدين خودم اين بود که اگر شما بيست و هشت سال يک راهي را رفتيد و سال بيست و نهم هم حوصله کرديد بعد به من بگوييد چرا ثبت نام نکردم.
واقعيت اين است که احساس مي کردم ديگر انگيزه کار کردن سنگين و فعال را در مجلس ندارم، بعد از پيروزي انقلاب تقريبا متوسط دوره نمايندگي هر فرد يک و نيم دوره بوده است، يعني اگر دوره کل نماينده ها را باهم تقسيم کنيم، هر نماينده يک و نيم دوره تاب آورده است، حال هفت دوره تاب آوردن صبر و حوصله زيادي مي خواهد.
به همين دليل بود که من ثبت نام نکردم و همان زمان هم توضيح دادم، ولي من اين موضوع را محرمانه نگه داشتم چون اگر از اطرافيان و مقامات و مسئولين سياسي هرکس متوجه مي شد که من ديگر قصد 
ثبت نام در مجلس را ندارم باز هم اصرار کنند و تکليف شرعي به گردنم بگذارند. براي اين که اين اتفاق نيفتد اين موضوع را کاملا محرمانه نگه داشتم، طوري که حتي دوستان جامعه مهندسين هم نمي دانستند، بعد از اين هم که به مجلس رفتم بسياري از دوستان نقد کردند، آقاي دکتر لاريجاني که رئيس ما بودند معترض بودند که شما براي اينکه ثبت نام نکنيد بايد اجازه بزرگتر ها را مي گرفتيد. ما هم به شوخي گفتيم براي بله گفتن به اجازه بزرگتر نياز است.
من به اين تحليل  که عده اي مي گويند از ترس راي نياوردن در مجلس ثبت نام نکردم، دو دليل نقض دارم؛ اين مورد را ما قبلا داشتيم اين طور نبوده که اين 
رقابت ها بار اول باشد و بترسم که راي نياورم، مجلس ششم هم خيلي وضع خراب بود و ما مي دانستيم که راي نمي آوريم اما ثبت نام کرديم و فعال هم بوديم.
دليل نقض دوم؛ من اگر خودم شخصا مي خواستم به مجلس بيايم مي توانستم از کرمان کانديد شوم، چون نمايندگان محترم کرمان آقاي دکتر زارع و ديگران خيلي به من محبت کردند، البته نمي دانستند که من قصد ثبت نام ندارم، اصرار داشتند که شما از کرمان کانديد شويد ما هم در ستاد شما فعاليت مي کنيم.
هنوز هم تقريبا همه مي دانند من اگر از کرمان ثبت نام کنم راي مي آورم، بنابراين اين دو دليل، آن تحليل را نقض مي کند، اين که در مجلس ثبت نام نکردم از ترس راي نياوردن نبود، من ديگر انگيزه به مجلس رفتن را نداشتم.
فکر مي کنيد يک نقطه قوت و يک نقطه ضعف مجلس دهم چيست ؟
فکر مي کنم مجلس دهم اولين مجلسي است که يک فراکسيون اکثريت ندارد؛ يعني سه فراکسيون دارد ، اين ها براي اينکه فراکسيون اکثريت بشوند بايد دوتاي آن ها با هم ائتلاف کنند، تا قبل از اين هميشه مجلس از لحاظ سياسي يک فراکسيون اکثريت داشت و يک اقليت، فراکسيون هاي صنفي و امثالهم زياد هستند اما فراکسيون سياسي شايد از مجلس اول تا نهم همه يا اکثريت يا اقليت بودند.
اما مجلس دهم فراکسيون اکثريت ندارد، به همين دليل کار کردن در اين مجلس سخت است، رئيس مجلس هم براي کار کردن گرفتار است. بعضي از اتفاقات را هم مي بينيم که تقريبا غير مترقبه است، به طور مثال در اسفند ماه مجلس سه وزير را استيضاح کرد به استيضاح هيچ کدام هم راي ندادند و هر سه دوباره ابقا شدند.
اين براي مجلس خوب نيست، اين استيضاح هاي بي نتيجه يعني چه؟ اگر استيضاح مي کنيد به آن راي بدهيد، اگر هم راي نمي دهيد 
استيضاح نکنيد.
افکار عمومي ممکن است با اين عملکرد، مجلس دهم را سبک بشمرند، من سبک نمي شمرم بلکه معتقدم ساختار مجلس دهم طوري است که اين کارها و هماهنگي ها را نمي توانند انجام دهند.
يعني شما اين را نقطه قوت ارزيابي مي کنيد؟ 
با وجود اين سه فراکسيوني، مديريت مجلس کار بسيار سختي است، هم مديريتي که آقاي لاريجاني مي کند و هم کارهايي که فراکسيون ها انجام مي دهند، در هر صورت بايد تلاش کنند که فراکسيون ها تعامل قوي تر داشته باشند.
به نظر شما مجلس توانايي کنترل عملکرد دولت را دارد؟ 
طبق مضاميني كه مقام معظم رهبري به آن اشاره کردند؛ مجلس وظيفه اش 
ترسيم نقشه راه است و دولت بايد در اين نقشه حرکت کند، اين مسئله يک اما دارد، اين که نقشه راهي که مجلس تعيين مي کند دولت بايد توانايي حرکت در اين مسير را داشته باشد.
نمي شود بدون اينکه ابزار لازم را در اختيار دولت باشد،  توقع حرکت در آن مسير را داشته باشيم، يعني دست دولت را ببنديم و به پاهايش وزنه هاي سنگين وصل کنيم و توقع دويدن داشته باشيم. 
اينکه مجلس توان عملکرد دولت را داشته باشد بستگي به طراحي نقشه براي دولت توسط مجلس دارد.
به طور مثال ما الان حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام در تمام کشور داريم، اين پروژه ها از زمان احمدي نژاد و قبل از ايشان کلنگ خورده است و همينطور تا به امروز نيمه تمام مانده است، نماينده جديدي که به مجلس مي آيد قبل اينکه انتخاب بشود تا زماني که به مجلس راه پيدا مي کند به مردم وعده اتمام اين پروژه ها را مي دهد و قول مي دهد که چون منطقه ما مظلوم و محروم است من يکسري پروژه جديد هم شروع مي کنم.
ايشان راي مي آورد و وارد مجلس مي شود، چندين ماه هم در مجلس به همه چيز اعتراض مي کند و بسيار هم فعال است، به تمام وزرا معترض است که چرا اين پروژه ها تمام نمي شود تا اينکه مي گويند براي اتمام اين پروژه ها ۴۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه لازم است ، لذا دولت نمي تواند ۴۰۰ هزار ميليارد تومان را در يک سال تامين کند و اين توقع بي جايي است.
بسياري از اين پروژه ها بايد واگذار شوند، حتي به عقيده من يکسري از اين ها را مي شود رايگان به بخش خصوصي واگذار کنند، به طور مثال پروژه  نيمه تمام بيمارستاني که الان ۵ سال از کلنگ زدن آن مي گذرد و تازه ۳۰ درصد آن پيش رفته، تکميل شدنش ۱۵  سال زمان مي برد، اما اگر به بخش خصوصي واگذار شود ، يک يا دوسال آماده خواهد شد، که اين کار به نفع اقتصاد ملي است. 
اما به اينجا که مي رسد نماينده رضايت نمي دهد و مي گويد که نبايد به بخش خصوصي واگذار شود، چرا بخش خصوصي فقط  سود کند.
بنابراين اينکه مي گويند مجلس بايد دولت را وادار به انجام کارهايي کند که مي گويد، کارهايي که مجلس مي گويد اول بايد ممکن و عملياتي باشد اگر تصميمات مجلس عملياتي بود و دولت به آن عمل نکند آن وقت مي شود اعتراض کنند که ما بودجه، ابزار، نقشه و اجازه هاي لازم را به دولت داديم حال چرا اين کار را نکرد 
اما خيلي وقت ها مجلس از دولت کارهايي مي خواهد که در توان دولت نيست و نمي تواند انجام دهد.
شما فکر مي کنيد تا کنون مجلس چه ابزاري را در اختيار دولت قرار داده که دولت در آن زمينه موفق نبوده است؟
مجلس مي خواهد عمليات هاي عمراني کشور زودتر به پايان برسد اما دولت بودجه ندارد.
راي دادن به انجام کاري،هنر نيست، مهم اين است که امکانات فراهم شود، موانع مفقود و مقتضي هم موجود باشد.
به نظر شما رويکرد دولت براي پيشرفت اقتصاد کشور تا کنون مناسب بوده؟
دولت تدابيرش بد نيست، البته بگذريم از اين دو سه ماه اخير که در جريان بحران و مشکلات بعضي از تدابيرش قابل نقد است، علتش هم اين است که مسئوليني که در دولت هستند مدير زمان بحران نيستند، حتي خود مسئولين هم در جلسات خصوصي خودشان مي گويند که ما مدير زمان بحران نيستيم، مدير زمان عادي هستيم.
 از اين که بگذريم تدابير دولت نسبتا بد نبوده است، ولي ما براي دولت به دو يا سه مشخصه باهم نياز داريم، بايد مدبر باشد و شجاعت تصميم گيري داشته باشد و هم توان قدرت و اجرا داشته باشد، به طور مثال دولت نهم و دهم توان اجرا داشت، پر تحرک بود اما خرد جمعي را قبول نداشت، بسياري از کارها را با تدبير برويم جلو يا خوب در مي آيد يا بد، ببينيم چه مي شود؛ انجام مي داد.
هزينه ها انجام مي شد، از منابع انساني و مالي ما صرف مي شد اما به نتيجه مطلوب هم نمي رسيد.
دولت يازدهم و دوازدهم تدبيرش خوب است، اما به شدت محافظه کار 
است و به اين سادگي حرکت نمي کند، بعضي از اعضاي دولت هم که سن بالايي دارند و توان کار ندارند، بنابراين در بحران هاي اخير من معتقدم که بايد دولت را حمايت کرد.
رئيس جمهور هم بايد يک خانه تکاني در هيئت دولت انجام دهد، آنهايي که واقعا توان جسمي و فکري ندارند را بازنشسته کند، چون بعضي هستند واقعا مدبرند اما از نظر سن و سال نمي توانند در روز ۱۵ يا ۲۰ ساعت کار کنند. 
با توجه به خروج آمريکا از برجام، شما برجام اروپايي را چگونه مي بينيد؟
ما در حال حاضر يک جنگ اقتصادي تمام عيار با ۵+۱ و در اصل با آمريکا داريم، در اين جنگ اقتصادي، عملا جنگ نظامي از وزارت دفاع آمريکا به وزارت خزانه داري اين کشور سپرده شده است.
ما بعد از خروج آمريکا از برجام بايد با اروپا در مورد برجام مذاکره و صحبت کنيم و به يکسري منافع متقابل برسيم، اگر اروپا  هم از اين توافق خارج شد آخرين راه حل و درمان اين است که ما هم از آن خارج شويم.
اما خروج ما از برجام به معناي امروز در دنيا يعني اعلان جنگ، يعني ما مي خواهيم برنامه هسته اي خودمان را تقويت کنيم، چرا که آمريکا برداشتش از تقويت هسته اي ما، نظامي است، هرچقدر هم ما بگوييم که صلح آميز است، مي گويند صلح آميز به اندازه کافي داريد.
درست هم مي گويند ما الان براي مناقع صلح آميز هم اورانيوم ۳ درصدي 
داريم و هم مي توانيم ۱۰ درصدي توليد کنيم.
با وجود اين که برخي از شرکت هاي اروپايي از ايران خارج شدند يا قصد خروج دارند، آيا اروپا به برجام پايبند 
مي ماند؟ 
رئيس جمهور فرانسه مي گويد من موافق نبودم که آمريکا از برجام خارج شود، اما در حال حاضر با اين وضعيت هم مي خواهيم که برجام ادامه پيدا کند اما من مديرعامل شرکت توتال نيستم، توتال بايد منافع شخصي و شرکتي خودش را در نظر بگيرد.
يا همين چند روز اخير رنو اعلام کرد که مي خواهم شرکت خود را در ايران تعطيل کنم و در آفريقا سرمايه گذاري کنم، ما نمي توانيم 
پيش بيني کنيم که رفتار اروپايي ها چگونه خواهد بود بايد صبر کنيم تا سياست هايشان را ببينيم.
به نظر شما بعد از تحريم نفت ايران، وضعيت چگونه خواهد شد؟ 
بعد از تحريم هاي اقتصادي و رفتن شرکت هاي اروپايي از ايران، آمريکا طرح تحريم نفت ايران را کليد زد که ما هم گفتيم اگر ايران نتواند نفت بفروشد کل منطقه هم نمي تواند نفت بفروشد. چرا که قرار سازمان اوپک بر اين بود که از نفت به عنوان يک حربه سياسي استفاده نکند.
ما اين توان را داريم که اگر نفت ما تحريم شود و به فروش نرسد، فروش نفت کل منطقه را هم متوقف کنيم، طبيعتا غوغايي هم در دنيا اتفاق مي افتد، اگر يک جنگ جدي در تنگه هرمز رخ دهد خريداران نفت بايد منتظر نفت هر بشکه ۲۰۰/۳۰۰ دلاري باشند.
بنابراين ما از اهرم هايي استفاده خواهيم کرد تا آنها از نفت به عنوان يک حربه سياسي سوء استفاده نکنند، اروپا بايد اين تضمين را به ما بدهد که در فروش نفت خللي ايجاد نمي شود و پول نفتي که مي گيريم در اختيار خودمان است و مي توانيم هر کالايي که نياز داشتيم بخريم، البته ما کالاي تحريمي نمي توانيم بخريم و اصلا قصد خريد چنين کالاهايي را هم نداريم.
اما اگر ما در دارو و کالاهاي اساسي خود با مانع روبه رو شويم آن زمان ما حتما تلافي مي کنيم، بنابراين اين مذاکره بهتر است به نتايج خوبي برسد، اروپايي ها بايد موقعيت را بسنجند که منافع و مضراتشان در حمايت از برجام چيست و من اميدوارم که همه تلاش خودشان را بکنند که بي عقلي ترامپ براي عدم حضورش در برجام را جبران کنند. 
از آن جايي که اقتصاد و سياست اروپا به شدت به آمريکا وابسته است، فکر مي کنيد چه تضميني وجود دارد که اروپا هم مثل آمريکا زير توافق نزند؟
در حال حاضر نياز نيست ما کار جددي براي حفظ برجام انجام دهيم، يکسري تعهدات را در برجام قبول کرديم،اگر چندين ماه هم طول بکشد ما چيزي از دست نمي دهيم ، اگر تا ۶ ماه ديگر مشخص شد که اروپا هم پايبند نيست، ما هم مي توانيم از برجام خارج شويم.
اروپا و آمريکا به دنبال کاهش قدرت نفوذ ايران در منطقه هستند و مي خواهند برجام موشکي را به ايران تحميل کنند؛ شما چطور فکر مي کنيد؟
ما هيچ مذاکره اي در اين موارد با اروپا و آمريکا نخواهيم داشت، مذاکره اي که مي کنيم فقط در مورد برجام است، قدرت موشکي و دفاعي ما هيچ وقت مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت، هر زماني که اروپا بخواهد از برجام خارج شود چه 6 ماه چه دو سال ديگر، ما هم از اين توافق خارج خواهيم شد. 
در حال حاضر ضرورت ندارد که از برجام خارج شويم اما اگر کار به جايي برسد که نتوانيم از منافع برجام استفاده کنيم ما هم خارج مي شويم. اروپا بايد بفهمد که اگر منافع برجام براي ما تامين نشود، ديگر به اين توافق پايبند نخواهيم ماند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9289/1/32936/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha