آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه اعلام کرد؛
حذف برخي تشريفات دررسيدگي‌ به پرونده‌هاي اخلالگران نظام اقتصادي

رئيس قوه قضائيه با قدرداني ازمقام معظم رهبري گفت: برخي تشريفات درروند رسيدگي‌ به پرونده‌هاي اخلالگران درنظام اقتصادي حذف شده وتغييري درماهيت رسيدگي به جرايم و مجازات‌ها ايجاد نشده است.به گزارش مهر، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با قدرداني ازمقام معظم رهبري به دليل موافقت با پيشنهادهاي مرتبط با نحوه رسيدگي به پرونده مفاسد واخلال درنظام اقتصادي، خاطرنشان کرد: از رهبرمعظم انقلاب که به استجازه ما دراين زمينه پاسخ مثبت دادند تشکرمي‌کنيم. بي ترديد فلسفه و روح حاکم براين استجازه وپيشنهادها، حذف برخي تشريفات رسيدگي بوده وبه هيچ وجه درماهيت جرايم ومجازات‌ها تأثيري ندارد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه براي اتقان دررسيدگي‌ها پيشنهاد کرديم که سه قاضي با حداقل۲۰ سال سابقه کارقضائي به اين پرونده‌ها رسيدگي کنند، اين موضوع را پاسخي به دغدغه مقام معظم رهبري ومردم درزمينه اتقان رسيدگي‌ها وعادلانه بودن آنها برشمرد وتصريح کرد: تاکيد ما براين است که اين قضات ازميان قضات شريفي انتخاب شوند که رويه وسوابق آراي آنها حاکي ازاتقان در رسيدگي هاست وبراين اساس نگراني‌اي ازجهت دقت و صحت رسيدگي‌ها نخواهيم داشت.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه درکناردقت وصحت، بحث سرعت در رسيدگي برايمان اهميت دارد، به برخي مطالب منتشرشده در رسانه‌هاي بيگانه مبني براينکه پيشنهادهاي مذکوردرجهت تسهيل مجازات اعدام بوده است اشاره کرد وگفت: اين ادعا دروغ محض است، زيرا اساساً رسيدگي‌هاي مربوط به جرايم مستوجب اعدام، دومرحله‌اي است وما درخصوص اين جرايم هيچ مرحله‌اي را حذف نکرده ايم.رئيس قوه قضائيه با اشاره به زمان تشکيل شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران درنظام اقتصادي نيزاظهارکرد: ازلحظه موافقت مقام معظم رهبري با استجازه مذکور، دادگاه‌ها با تعيين قضات خبره و واجد شرايط آماده رسيدگي شده اند که ان شاء الله دراسرع وقت کارخود را آغازخواهند کرد وبراين اساس با همه کساني که با اخلال درنظام اقتصادي به اعتبارکشورواعتماد مردم لطمه زده اند و با سوء استفاده ازفضاي ملتهب اقتصادي، آن هم درزماني که مردم نيازبه کمک دارند اقدام به احتکاروسايرفعاليت‌هاي مجرمانه کرده اند، با سرعت وقاطعيت برخورد خواهدشد ورسيدگي‌ها نيزبه اطلاع عموم مردم شريف خواهد رسيد.آيت الله آملي لاريجاني درادامه با اشاره به وضعيت کشورازلحاظ اقتصادي ومعيشتي وچشم طمع دشمن به کشورمان، تصريح کرد: دشمن وارد جنگ اقتصادي تمام عيارشده وعلاوه برآن تمام امکانات وابزارخود را براي يک جنگ رواني فوق العاده سنگين عليه مردم ايران به ميدان آورده است. آمريکايي‌ها و اذناب آن‌ها نه تنها جنگ اقتصادي را به راه انداخته اند بلکه تلاش دارند با نااميدسازي و
بي اعتنا کردن مردم نسبت به آينده، التهاب وآشوب ايجاد کنند.رئيس قوه قضائيه با ابراز تاسف ازهمراهي خواسته يا ناخواسته برخي افراد درداخل کشوربا اين پروژه دشمن، تاکيد کرد: هرکس که آگاهانه موجب تضعيف روحيه مردم وشکستن اعتماد آنها والتهاب درکشورشود وبه اين ترتيب به پيشبرد پروژه دشمن درزمينه نااميدسازي مردم کمک کند، مرتکب خيانت شده است. براين اساس اجازه نداريم هرسخني را که به گوشمان خورد بدون تحقيق در خصوص صحت و سقم آن فوراً منتشر کنيم وموجب تشويش اذهان مردم شويم. هيچ ترديدي نيست که دشمن تلاش مي‌کند علاوه برفشاراقتصادي، با عمليات رواني، مردم را از راه به در کند؛ گرچه دچاراشتباه محاسباتي است.رئيس قوه قضائيه درعين حال خاطرنشان کرد: انسجام ومقاومت مردم نبايد موجب شود که مسئولان وظيفه خود را فراموش کنند بلکه همه بايد به فکرحل مشکلات باشيم. نبايد همه مسائل را نيزبرعهده دشمن بدانيم بلکه بايد با تدبير خود در جهت رفع مشکلات مردم گام برداريم ودرکنار آن از به زبان آوردن سخنان تنش زا نيزخودداري کنيم.آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: خوشبختانه بسياري ازمردم کوچه وبازاردرکشورما تحليل‌شان ازبرخي مسئولان نيز روشن‌تراست و تحرکات دشمن را به خوبي تشخيص مي‌دهند. براين مبنا با اتکا به بصيرت مردم مطمئنيم که دشمن ازاين مجرا کاري ازپيش نخواهد برد، اما مسئله اين است که دشمن صرفاً از يک مسير وارد نمي‌شود. چنين وضعيتي ايجاب مي‌کند که همه بويژه مسئولان کشوردردولت، مجلس ودستگاه قضائي به راه‌هاي خاصي که دشمن ازطريق آنها قصد ضربه زدن دارد توجه جدي داشته باشند وفراموش نکنند همان گونه که دشمن پيش ازاين در کشورما کودتا به راه انداخت تا ثروت اين کشور را به غارت ببرد، امروزنيزدرتلاش است از طرق ديگري اين کشور را با همه امکانات آن ببلعد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9288/1/32825/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha