آرشیو
انتخاب نشریه


تيره و تبار موسيقي برانداز
پاسخ آهنگ، آهنگ است

محمد عبدالهي
 بخش دوم و پاياني 
اما بال ديگر پهلوي ها نيز عقب نمي ماند و با جذب و ايجاد مافياي هنري موازي و در همکاري با پهلوي ها به عنوان يار کمکي و بال مکمل پروژه براندازي فرهنگي ايران پس از انقلاب وارد ميدان مي‌شود: مجاهدين خلق (منافقين). تلويزيون سيماي آزادي به پهلوي ها ياد مي‌دهد مي‌شود بهتر برنامه هاي سياسي ساخت و نسل سوم شبکه هاي ماهواره اي کپي برداري از سيماي آزادي شکل مي‌گيرند. برنامه هاي ميزگردي که در لابلاي آنها رقص و آواز براي جذب مردم پخش مي‌شود. اين آميختگي هنري پهلوي و منافقين، به حدي است که آندرانيک آساطوريان (آهنگساز و تنظيم کننده ارمني) که رسما از دهه هفتاد به گروهک تروريستي مجاهدين خلق مي‌پيوندد، آهنگسازي و تنظيم بسياري از آلبومها و کنسرت‌هاي خوانندگان لس آنجلسي از گوگوش تا ابي و ويگن و هايده و داريوش و فرهاد و سياوش قميشي، شب پره و هاتف و... را انجام مي‌دهد.  
اين دوره همزمان با عصر اصلاحات در ايران است. به‌تدريج نسل چهارم شبکه هاي ماهواره اي يعني تلويزيون هاي مرداکي شکل مي‌گيرد. فارسي وان، پرشين ام بي سي (متعلق به عربستان) که تمامي تمرکز خود را بر پخش سريال هاي هدفمند آمريکايي معطوف مي‌کنند و نشان مي‌دهند با پخش سريال چقدر آسان مي‌توان جامعه ايران را جذب خود کرد و آن‌را کنترل نمود. نسل پنجم شبکه هاي ماهواره اي با بي بي سي فارسي و برنامه سازي حرفه اي سياسي توانست کار بيست ساله شبکه هاي قبلي را به بسيج سياسي انتخابات 88 بکشاند. نسل پنجم با شبکه من و تو، «جم تي وي» و «وي او اي» اينک پرمخاطب ترين شبکه هاي ضدانقلاب را در برمي گيرد. 
روشن است، کل پروژه موسيقي و هنر فاسد، اگرچه در ظاهر تفريح و فان و سرگرمي، اما پروژه اي باطنا سياسي و ضدفرهنگي است که به زعامت تفاله هاي باقيمانده از رژيم منحوس پهلوي و اپوزيسيون هاي برانداز خارج نشين دست در دست جريان هاي نفوذ مستقر در داخل کشور به تحرکات براندازي خويش ادامه مي دهند. در اين بين، موسيقي برانداز 
و سياه سياسي، بخش عريان و آشکار اين مافياي پير است که تقريبا تم تمامي اين آهنگ‌ها، مشترک و يکسان است: ارائه چهره اي سياه از ايران پس از انقلاب، پر از اعدام و کشتار و تيرباران و زندان و ضدشادي و فقر و گرسنگي و قحطي و سپس با تکيه بر اين تم، دعوت به خيزش و شورش و بپاخاستن! اين ماموريت سياسي مافياي فاسد هنري حتي در اوج جنگ تحميلي، دست از سر انقلاب برنداشت و به کمک دشمن و تخريب روحي انقلابي مردم ايران آمد. حميرا(پروانه افشار)در بحبوحه جنگ تحميلي با آهنگ «بهار بهاره امسال» در قالب دلسوزي براي شهدا تصويري سياه، پر از قتل و کشتار و زندان و نااميدي از ايران عصر جنگ ارائه کرد تا مردم شيفته امام و انقلاب را از انقلاب و جنگ متنفر کند. هاتف، نفر بعدي بود؛ خواننده سرود انقلابي معروف "الله الله تو پناهي بر ضعيفان" که به عنوان خواننده اي سياسي با تطميع جذب مافياي نظامي نادري-اميرقاسمي در لس آنجلس شد، با آهنگ‌هاي سياسي خود به مبارزه با جمهوري اسلامي پرداخت.  ابي (ابراهيم حامدي) از ديگر خوانندگان لس انجلسي دست پرورده همين مافياست که با اشعار برانداز و سياه سياسي، ضديت خود با انقلاب اسلامي و نوکري خود براي مافياي پهلوي را بارها به اثبات رسانده است؛ از جمله ترانه «نون و پنير و سبزي» که باز هم با ترسيم چهره اي سياه و اعدام و زندان مردم را تحريک مي‌کند به جنگ با جادوگر (رهبر جامعه) بروند. توصيفاتي از عصر انقلاب که گويي توصيف واقعي از چنگال آهنين ساواک و عصر سياه شاهنشاهي است. ترانه اي سروده شهيار قنبري فرزند حسن قنبري نوکر معروف دربار محمدرضا پهلوي که با ترانه هاي شيطاني خود لحظه اي از ضديت با حضرت امام و انقلاب اسلامي، فروگذار نکرده و اسفناک آنکه اشعار و کتب اين فرد در دوره خاتمي در داخل ايران مجوز نشر مي‌گيرد و به شکل گسترده منتشر مي‌گردد! شمار اين دست آهنگ‌ها زياد است، آهنگ "هلا" از ابي هم باز درست با همين تم و تنها با کلمات ديگري "همه عاشقان در تبعيدند و به‌جاي نان، در ايران بين مردم گلوله قسمت شد و تشبيه رهبران انقلاب به ديو! و در آخر شکسته شدن شب ترس و ياس و سکوت"! شهرام شب پره (نادري افشار) فرزند زعيم اين مافيا و رانت خوار اعظم دربار پهلوي با آهنگ "ايران": لب‌ها بسته، کمرها خم شده، بهشت ما رنگ جهنم شده، ديار بر باد رفته و.. با همين تم آهنگ براندازي خوانده است! داريوش اقبالي با آهنگ "بچه ها" و "به بچه هامون چي بگيم" و.. باز در همين قالب و تم تکراري، به القاي ويران بودن ايران و استبدادي بودن نظام حاکم  و شعار "آزادي" دين سياسي خود را به اين مافيا ادا کرده است. خوش‌خدمتي داريوش اقبالي به گروه هاي 
سکولار و ضد دين در بين خوانندگان لس آنجلسي زبانزد است. 
حمايتش از شاهين نجفي ملعون (خواننده توهين کننده به اهل بيت عليهم السلام) اوج  خباثت اين مهره مافياي نادري-اميرقاسمي را به اثبات مي رساند. آهنگ مشترک گوگوش و سياوش قميشي که در آن کابوس خود از چهل سالگي انقلاب را برملا کرده اند، دنباله همين بخش موسيقي سياه برانداز است. 
 آنچه پيداست، مافياي آقازاده هاي پهلوي در اين نيم قرن، با پول هاي 
دزدي مردم ايران و با پشتوانه هاي فکري و مالي يهودي، خواننده ها 
و سلبريتي هاي سياه زيادي را پرورش دادند. کساني که در اين مدت حتي ظاهرا از آنها جدا شدند ولي هميشه به عنوان سگ وفادار آن مافيا عمل کرده اند. در اين بين مافياي پهلوي برخي خواننده ها نظير معين را بدليل همراه نشدن با مواضع سياسي بايکوت کردند و خواننده هايي مثل شهرام کاشاني و بازيگراني مثل سعيد کنگراني را به اعتياد و خاک سياه نشاندند تا غذاي خود را از سطل آشغال هاي آمريکا درآورند. 
 در طرف مقابل، ترانه سياسي انقلابي و اسلامي، قدمتي به درازاي چهل سالگي انقلاب ولي لاغر و کم شمار دارد. موسيقي انقلابي به شکل زيرزميني در بحبوحه انقلاب شکل گرفت ولي سالها به اسم "پرهيز از موسيقي" سهوا يا عمدا راکد و مات ماند. فهم نادرست از قدرت موسيقي براي ترويج ارزش‌هاي انقلاب، ممنوعيت نمايش ساز در صداوسيما
به جاي بهره برداري از قدرت موسيقي، نفوذ افراطي ها و تفريطي ها در عرصه هاي هنري، باعث شده پژواک انقلاب، تصويرسازي مثبت از انقلاب و اسلام در بين آهنگها و ترانه هاي ما گم شود و يا حداکثر به اسم "ايران" و نه "انقلاب" خوانده شود. حتي موسيقي مذهبي گاه با شرم و لفافه تداوم داشته است به نحوي که برخي خوانندگان ترانه اي 
براي اهل‌بيت مي‌خوانند اما از ذکر نام مقدس آن امام در شعر خود خجالت مي‌کشند! همان فضاي قبح يا شرم از "وابسته به نظام بودن" ، 
از "مسلمان بودن"، از "شيعه بودن" که درست در سينما هم وجود دارد و يک بار با فرياد انقلابي ابراهيم حاتمي کيا، شکسته و خرد شد. صداي قلم در جاي خود اما تبريک چهل سالگي انقلاب، انقلابي بر دست‌هاي مردم بايد با هنر و صداي موسيقي الهي زمزمه شود. پاسخ آهنگ، آهنگ است، پاسخ هنر، هنر. پاسخ نخبه هنري منفي را بايد نخبه هنري مثبت دهد و اين يعني منتظر حرکت آهنگساز و خواننده و ترانه سراي انقلابي هستيم. بيش از پيش. هنرمندانه تر و پرشهامت تر. 
صدالبته سيماي جمهوري اسلامي بجاي بايکوت کردن نمايش موسيقي، بجاي تاسيس شبکه تلويزيوني خنثايي همچون شبکه شما، لازم است به فکر تاسيس شبکه تلويزيوني موسيقي باشد، پيش از آنکه مافياهاي براندازي همچون مافياي نظامي نادري -اميرقاسمي و ديگر گروه هاي برانداز و اپوزيسيون و خارج نشين به پشتوانه 
پول هاي سرقت شده و صدقه هاي عربستان سعودي و اسرائيل و آمريکا فضا را به جايي ببرند که ديگر نتوان مخاطب خاکستري موسيقي در ايران را حتي جذب کرد.


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9287/1/32758/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha