آرشیو
انتخاب نشریه


براي مبارزه با فساد آدرس غلط مي‌دهند
صورت مسئله فساد را پاك نكنيد

بيانيه درماني و آسمان را به ريسمان بافتن تنها راهکار جرياني است که ادعا دارد، فساد دامن جريان منتسب به آنها را نگرفته در حالي که آنها مدتهاست به خاطر حقوق هاي نجومي، تشت رسوايي شان از بام افتاده اما هربار به جاي حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده اند. همه مي دانند بايد با فساد مبارزه کرد و فرقي هم نمي کند اين فساد در کجا و توسط چه کساني اتفاق افتاده باشد اما مسئله از آنجا آغاز مي شود که برخي براي مبارزه با اژدهاي هفت سر فساد مي خواهند مسئله را جناحي کرده و با دستمايه قرار دادن واژه هايي نظير «خودي ها» و «غيرخودي ها» و «انتخابي ها» و «انتصابي ها»، آدرس غلط بدهند. 
آدرس غلط دادن مهمترين رويه رفتاري جرياني است که ادعا دارد، فساد دامن جريان منتسب به آنها را نگرفته و مدام با پرونده سازي سعي دارند، جريان مقابل را به اين مسئله متهم کنند، برهمين اساس صادق زيباکلام در تازه ترين اظهارنظر خود، مطرح کرده است: «دربرخورد با مفاسد اقتصادي نوعي تمايز ميان «خودي و غيرخودي» و جريان هاي انتخابي و انتصابي حاکم است». 
فرار رو به جلو
بيان اين عبارت به نوعي فرار رو به جلوست زيرا همه 
مي دانند که حقوق هاي نجومي يکي از مصاديق بارز فساد است، آن هم در شرايطي که سخنگوي  دولت پس از افشاي اين مسئله از افشاگران قدرداني کرد و بعد در اقدامي عجيب و حيرت آور از صفدر حسيني، رئيس سابق صندوق توسعه ملي به عنوان امانتدار و ذخيره انقلاب ياد کرد، در حالي که اين فرد مطابق اسناد موجود به‌طور ميانگين از فروردين تا اسفند سال 94 «حدود 57 ميليون و 400 هزار تومان فقط از صندوق 
توسعه ملي» دريافت کرده است. 
اگر زيباکلام از خودي يا غيرخودي دم مي زند بايد اول از همه با يک بررسي ساده متوجه شود که همان خودي ها و همفکران او حقوق هايي دريافت کرده اند که هنوز هم به خزانه برنگشته است، اين مسئله به صراحت از سوي رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي هم بيان شده است. 
امير خجسته، درباره وضعيت بازگشت حقوق‌هاي نجومي به خزانه، عنوان کرده است: «طبق گفته رئيس ديوان محاسبات، کل حقوق‌هاي نجومي به خزانه عودت داده شده است اما بنده معتقدم که صرفا بخشي از حقوق‌هاي نجومي به خزانه برگشته است. وقتي مديرعامل بانکي ماهانه ده‌ها ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کند، چقدر از اين پول را به بيت‌المال بازگردانده است»؟ 
وقتي پرونده نجومي بگيران مختومه اعلام مي شود
ديوان محاسبات بنا به اظهارات محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس؛ «پرونده تعداد زيادي از مديران نجومي‌بگير را مختومه اعلام کرده است». به عبارت ديگر ديوان محاسبات حدود 400 مدير را در ليست نجومي بگيران قرار داده بود که تنها بيست تن در اين زمينه متخلف شناخته شده و ساير افراد تبرئه شدند.  نکته ديگري که بيش از همه اسباب تعجب بوده، اين است که برخي مديران نجومي‌بگير به رغم پرداخت 
حقوق هاي نجومي خود به دولت، براي بازپس گرفتن پول هايشان به ديوان عدالت شکايت کردند و اين يعني آنها به خاطر فاش شدن اين موضوع چيزي هم طلبکارند پس در اينجا بازهم ادعاي نادرست کساني نظير زيباکلام زير سوال مي رود. 
وي مدعي شده: «اصولگرايان همواره در برخورد با مفاسد اقتصادي صداي بليغ و رسايي داشته‌اند، مشروط بر اينکه مقصرين خودي نبوده و به بخش‌هاي «انتخابي» نظام ازجمله دولت تعلق داشته باشند؛ اما اگر خودي باشند و متعلق به بخش‌هاي «انتصابي»، در آن صورت ترجيح مي‌دهند سروصدايي به راه نيندازند». 
در پاسخ به اين سخنان بايد مطرح کرد، فعلا اين بخش هاي انتخابي هستند که به رغم بروز افشاي حقوق هاي نجومي، به گونه اي رفتار کرده و مي کنند که انگار هيچ اتفاقي نيفتاده و حتي موضوع املاک نجومي را رسانه اي کردند تا به نوعي خود را تطهير کنند، حال آنکه اساسا مشخص شد اين مسئله واقعيت ندارد، بنابراين  بلوا و آشوبي که اصلاح طلبان به راه انداختند به روشني مرز ميان فساد خودي ها و غيرخودي ها را نشان مي دهد و به تعبير بهتر آنچه عيان است، چه حاجت به بيان است. 
آنان با تهمت زدن و پروپاگاندا، مسئله اي غيرواقعي را به سر تيتر رسانه ها کشاندند. در اينجا مي توان به سخنان مقام معظم رهبري درباره فساد استناد کرد. 
رطب خورده کي منع رطب کند؟ 
ايشان فرموده اند:«فساد مالي، مثل خوره، ايدز و سرطان است؛ بايد با آن مبارزه کرد ... بايد با فساد مبارزه‌ جدي کرد. يک پايه‌ مبارزه، شماييد. آن روزي که بنده مسئله مبارزه‌ با فساد را گفتم، البته به قول برادر ظريف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثيف 
نمي‌ شود شيشه را تميز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، بايد در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگيرد. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسيعي که شما داريد، همه چيز را پاک کند». 
حالا اگر آقاي زيباکلام مدافع مبارزه با فساد هستند، بايد مراقب فسادهاي گسترده اي باشند که دامن جريان خودشان را گرفته است، به قول معروف «رطب خورده کي منع رطب کند؟». 
هر فرد يا هر جرياني بايد اصلاحات را از جريان خودش آغاز کند و بعد آن را به ساير بخش ها تعميم دهد. اسم 
حقوق هاي نجومي هم فساد است، نمي توان به خاطر قانوني بودن اين مسئله، به نجومي بگيران ارفاق کرد. اگر در قانون هم اين موضوع تصويب شده، بايد آن را اصلاح کرد. بازبيني و اصلاح قوانين امر تازه اي نيست.
 طبق قوانين موجود، مديران مي توانند حداکثر 7 برابر بيشتر از کارمندان دريافتي داشته باشند، به روايت رئيس کميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي 70 درصد از کارمندان کمتر از 2 ميليون و 500 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند و آنگاه فرد يا افرادي به خاطر مدير بودن، حقوق و مزاياي نجومي را حق قانوني خود مي دانند.  بنابراين افرادي که حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند، حداقل کاري که بايد انجام مي دادند، بازگرداندن اضافه دريافتي ها به بيت المال است اما همين مسئله در مورد بسياري از آنها صدق نمي کند.
حسين راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي، به صورت تلويحي گفته است: اين نوع فساد، اعتماد جامعه را هدف قرار مي دهد، زيرا خواه يا ناخواه عده اي براي دست يابي به منافع شخصي خويش نه تنها فاصله طبقاتي را گسترش داده اند بلکه قبح ارتکاب فساد را شکسته اند.  وي تاکيد کرده است: «مديراني که مرتکب تخلفات مي شوند، وابسته به ساختار قدرت هستند. يعني نظام خويشاوندي را در عرصه سياسي مشاهده مي‌کنيم که مي تواند از جمله دلايل پديد آمدن فيش هاي حقوقي نجومي باشد.البته اين خطر بزرگي است، به اين دليل که باعث مي‌شود مسئولان کشور به تدريج براي چشم پوشي از تخلفات صورت گرفته خودشان نسبت به اين مسائل بي تفاوت شده و جامعه نيز در خصوص فساد حساسيتش را از دست بدهد». 
صندوق بين المللي پول با انتشار گزارشي به اين موضوع پرداخته و در واقع تاثير دريافت حق و حقوق گزاف بر اقتصاد کشورهاي آسيايي را مورد بررسي قرار داده است که مهمترين اثر اين مسئله، افزايش رانت دولتي، فساد و عدم شفافيت است بنابراين اگر دولتي ها 
و يا جريان اصلاح طلب سعي دارد، اين موضوع را يک اتفاق ساده قلمداد کند، سخت در اشتباه است زيرا همين اتفاق به ظاهر ساده زمينه ساز توسعه فساد است و طبعا کساني که مدير هستند بايد خدمت گذار باشند، نه اينکه هر ماه به بهانه حضور در پست هاي مديريتي حقوق هاي چند ده ميليوني دريافت نمايند. 
رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان عدالت و شفافيت با صراحت مطرح کرده است: «مديراني که امين تلقي مي‌شوند وقتي خيانت کنند يعني از موقعيت و جايگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، بنابراين ممکن است هر زد و بند ديگري نيز از آنها سر بزند و حتي ممکن است قرارداد‌هايي که منعقد مي‌کنند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود در نظر بگيرند، بنابراين ضرري که از اين مدير به بدنه دولت و کشور وارد مي‌شود بيشتر از اختلاس است». 
باتوجه به مباحثي که عنوان شد، مي توان به اين نتيجه گيري رسيد که جريان اصلاح طلب بايد قبل از بيانيه درماني و آسمان را به ريسمان بافتن از خودش محافظت کند چرا که مدتهاست تشت رسوايي شان از بام افتاده اما هربار به جاي حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده اند و اين راه برخورد با فساد نيست. 
آن هم فسادي نجومي که حکايت از مدل اداره دولت به سبک اشرافي دارد، دولتي که اين حق را براي خود قائل است تا بسيار بيشتر از يک کارگر يا کارمند دريافتي باشد، دلش براي مردمش نخواهد سوخت و روحيه خدمتگزاري هم ندارد، اين واقعيت تلخي است که نمي توان از کنار آن به سادگي گذر کرد. 
پرويز سروري، دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در اين زمينه گفته است: سالهاست شاهد شکل گيري طبقه آريستوکرات هستيم، اين ها به نوعي فاصله طبقاتي را نه تنها مذموم بلکه ممدوح و بسيار قابل قبول مي دانستند و نتيجه اين شد که ما با وضع قوانيني خاص، حفره هاي فاصله طبقاتي را دائما گسترده تر 
کرديم». 
وي ادامه مي دهد: يکي از اين قوانين مربوط به مباحث حقوق و مزاياست و هر سال مي گويند، 10 يا 15 درصد به حقوق کارمندان افزوده مي شود اما آن مديري که 10 ميليون حقوق مي گيرد، رقم حقوقش يک ميليون افزايش مي يابد اما آن کساني که يک ميليون حقوق مي گيرند، رقم حقوق شان صد هزار تومان مي شود». 
اين فاصله طبقاتي و فاصله بسيار زياد ميان حقوق يک کارمند با يک مدير نه تنها اعتماد را از جامعه سلب کرده بلکه روزنه هاي اميد را مسدود کرده است زيرا برخورد قاطعي با اين افراد از سوي دستگاه هاي مسئول صورت نگرفته است و اينجاست که تفاوت انتخابي ها و انتصابي ها و خودي ها و غيرخودي ها را بيش از بيش احساس مي کنيم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9286/1/32582/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha