آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس‌جمهور: مذاکره همزمان با تحریم معنا ندارد

رئيس‌جمهور با ‌اشاره به دشمني آمريکا با ملت ايران و مواضع منافقانه واشنگتن تاکيد کرد قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و مردم با يکديگر همدل و همراه هستند و با اتحاد خود از تحريم‌ها عبور کرده و سياست ضدايراني آمريکا را به شکست مي‌کشانند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم در پاسخ به پرسشي درباره ارائه پيشنهاد مذاکره بدون پيش شرط از سوي رئيس‌جمهوري آمريکا، اظهار کرد: مذاکره همزمان با تحریم معنا ندارد.کسي که ادعا مي‌کند و مي‌گويد من تمايل به مذاکره دارم بايد بداند مذاکره مبنايي دارد و اولين آن صداقت است که دو طرف بايد به صداقت باور داشته باشند، دومين مبناي مذاکره به نتيجه رسيدن مذاکره است. کسي که امروز ادعاي مذاکره مي‌کند کسي است که بدون مذاکره از تعهدات بين‌المللي از معاهده پاريس گرفته تا ديگر معاهدات تجاري خارج شده است.
روحاني ادامه داد: مخاطب اين حرف‌ها دولت ايران نيست که بخواهد به اين پيشنهاد جواب دهد. آنها نيز به ما در اين مذاکره خطاب نمي‌کنند به دليل اينکه آنها از نتيجه مذاکره خارج شدند و کسي که ادعاي مذاکره مي‌کند بايد نشان دهد که واقعا مي‌خواهد با مذاکره مسئله حل شود؛ همزمان با تحريم، مذاکره چه معنايي مي‌خواهد داشته باشد.
رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه کسي که ادعاي مذاکره مي‌کند اگر ادعايش اين است نبايد چاقويش را در بياورد و در بازوي طرف فرو برد، گفت: مخاطب آنان که در پي اين هستند تا ما را به پاي مذاکره بکشانند اين است که مي‌خواهند جنگ رواني را ايجاد کنند و مردم ما را دچار ترديد کنند يا براي انتخابات خودشان در ماه‌هاي آينده در آمريکا مي‌خواهند از اين موضوع استفاده کنند، بنابراين هدف آنان از طرح موضوع مذاکره اين است که جنگ رواني براي مردم ايران ايجاد کنند يا اينکه با مصرف داخلي، اين موضوع را براي انتخابات خودشان مورد بهره‌برداري قرار دهند.
روحاني در پاسخ به اين پرسش مجري برنامه که صداقت آمريکايي‌ها را چطور مي‌توان مورد ارزيابي قرار ‌داد، اظهار کرد: حداقلش اين است که تحريم کردن معني ندارد و کسي که چنين مي‌گويد و دم از مذاکره مي‌زند، نبايد عليه بزرگسالان و کودکان ايراني دست به اعمال تحريم بزند. کسي که ملت ايران را تحت فشار مي‌گذارد و ساير شرکت‌ها را نيز تشويق مي‌کند که با ايران تعامل نداشته باشند کاري کرده که نشان مي‌دهد ادعاي مذاکره با اعمالش با يکديگر سازگاري ندارد.
رئيس‌جمهوري با بيان اينکه اگر دولت آمريکا آماده مذاکره است ما هم با آنان درباره پرداخت غرامت‌هاي 60 ساله‌شان به کشورمان مذاکره مي‌کنيم، اظهار کرد: آمريکا از سال 32 و با کودتايي که انجام شد بايد به جهت دخالتش در امور داخلي ايران غرامت پرداخت کند. آمريکا عليه ملت ايران عمل کرده و ما آماده‌ايم که با آنها مذاکره کنيم که چگونه مي‌خواهند غرامت مداخلات اين سال‌ها را پرداخت کنند. آمريکا بدهکار ملت ايران است و هم بايد از ايرانيان عذرخواهي کند و هم غرامت دخالت‌هايش را پرداخت نمايد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با يادآوري اينکه آمريکايي‌ها از ابتدا به دنبال اين بودند که ساير کشورهاي 1+5 را هم در مقابله‌شان با ايران با خود همراه کنند، ‌اظهار کرد: ترامپ در 22 دي ماه سال گذشته از شرکاي خود خواست که بيايند و باب مذاکره مجدد براي برجام را باز کنند که البته کسي به وي پاسخ مثبت نداد و او مجبور شد تنها از برجام خارج شود در واقع هدف آمريکا اين بود که با خروجش از برجام، ما هم از برجام خارج شويم تا پرونده ما را به شوراي امنيت ببرد.
وي با ‌اشاره به اعلام فرصت ايران به اروپا براي تصميم‌گيري درباره ادامه برجام، اظهار کرد: مهلتي که ايران به اروپا و ديگر کشورهاي عضو 1+4 داد بر اين مبنا بود که بتوانند فشار آمريکا را جبران کنند و با آن برجام حفظ شود.
رئيس‌جمهوري در پاسخ به اين پرسش که آيا رفتار اين کشورها تاکنون قابل قبول بوده است؟ با بيان اينکه از نظر سياسي اين کشورها سنگ تمام گذاشتند، خاطرنشان کرد: اين کشورها موضع‌گيري کردند، حرف زدند و مقررات وضع کردند و به صراحت کار آمريکا را غيرقابل قبول دانستند، اما در مقام عمل بايد برنامه‌ريزي کنند که چگونه مي‌خواهند خروج آمريکا را جبران کنند.
روحاني گفت: تاکنون گام‌هايي را در اين زمينه برداشته‌اند. من در سفر به اروپا و چين و روسيه در مذاکره‌اي که با آنها داشتم مشاهده کردم که همه قول‌شان بر اين مبناست که ما به تحريم اعتنا نخواهيم کرد اما مشکل آنها شرکت‌هايي است که تحت فشار آمريکا تحت تاثير تحريم‌هاي اين کشور قرار مي‌گيرند.
وي افزود: ما هنوز منتظر اقدامات عملي اروپا هستيم. در اين زمينه نيز جلسه‌اي در اواخر ماه جاري ميلادي قرار است ميان ايران و کشورهاي 1+4 به ويژه اتحاديه اروپا در اروپا برگزار شود، همچنين بناست در حاشيه سازمان ملل در سطح وزرا جلسه‌اي در اين زمينه تشکيل شود.
رئيس‌جمهوري با بيان اينکه اساس تحريم مربوط به سه ماه آينده است، تصريح کرد: طي سه ماه آينده آمريکا مي‌خواهد در تحريم نفت و مبادلات بانکي وارد عمل شود. در اين زمينه قولي که اروپا، چين و روسيه به ما دادند اين است که بتوانند هم براي فروش نفت و هم براي حفظ روابط بانکي ما با دنيا ايستادگي کنند.
روحاني همچنين در پاسخ به پرسشي درباره سياست‌هاي ارزي دولت و التهاباتي که از اواخر سال گذشته در اين بازار ايجاد شد، خاطرنشان کرد: يک‌سري مشکلات و بيماري‌هاي اقتصادي وجود دارد که مزمن است.
وي با بيان اينکه مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباري از جمله مشکلات مزمن سال‌هاي مختلف در کشور است که در شرايطي بروز و ظهور پيدا مي‌کند، افزود: نقدينگي از جمله اين مشکلات مزمن است، همچنين روابط بانکي ما با دنيا، دسترسي ما به ارز، مسئله ورود اسکناس به کشور يا طلا و موارد ديگر همچنين توقعات و انتظاراتي که براي آينده وجود دارد از جمله مسائلي است که دست به دست هم مي‌دهند و مشکلاتي در اقتصاد به وجود مي‌آيد.
روحاني با طرح اين پرسش که مشکل ارزي از چه زماني آغاز شد؟ افزود: به جز مسائل و مشکلات مزمني که در اقتصاد وجود دارد، دو عامل باعث ايجاد مشکلات ارزي در کشور شد که هر دوي اين عوامل در دي ماه سال قبل آغاز شد؛ در پنجم دي ماه سال قبل اعتراضاتي از شهري در ايران آغاز شد و بعد به شهرهاي ديگر سرايت کرد. اين اعتراضات شرايط خود را داشت؛ مردم مي‌دانند در آن اعتراضات برخي معترض بودند و برخي به دنبال اغتشاشات و سوء استفاده بودند، هر چه که بود اين اغتشاشات مهار شد و مردم احساس کردند که اگر اعتراضاتي دارند عده‌اي در حال سوء استفاده هستند، بنابراين کاملا آمدند و با دولت همکاري کردند.
رئيس‌جمهوري با بيان اينکه آمريکا فکر مي‌کرد با فشار بيشتر مي‌تواند ما را وادار به تسليم کند، اظهار کرد: شاهد بوديم که ترامپ در 22 دي ماه اعلام کرد که اگر کسي قبول نکند و همراه من از برجام خارج نشود به تنهايي اين کار را خواهم کرد، در واقع او بعد از حوادث دي ماه بود که از برجام خارج شد.
وي افزود: ما در فروردين ماه شاهد التهاب بزرگ و جهشي بوديم که اقداماتي هم براي کنترل اين التهاب انجام شد و به نظرم در مجموع اين موضوع قابل کنترل بود. اگر که همه با هم همکاري مي‌کردند يعني از صراف، صادرکننده و خريدار ارز گرفته تا بانک مرکزي و سايرين. ما به مردم هم گفتيم که اگر مي‌خواهيد وارداتي انجام دهيد با قيمت مناسب به شما ارز مي‌دهيم اما ديديم که متاسفانه عده‌اي در اين ميان آمدند و از ارز و عرضه آن به اين صورت 
سوء استفاده کردند يعني بخشي از ارز را صرف واردات کردند و بخش عمده‌اي از آن را در بازار فروختند که اين در مجموع يک فساد به وجود آورد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9283/1/32279/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha