آرشیو
انتخاب نشریه


ستاري: نخبگان بازگشته به ايران تا يك سال‌حمايت مالي مي‌شوند

معاون علمي فناوري رئيس جمهورگفت: ازلحاظ مالي درسال اوليه فعاليت نخبگان بازگشته به ايران ازآنها درقالب قرارداد‌هاي پست داک حمايت مي‌شود تا ازاين نظرنيزمشکلي نداشته باشند.سورنا ستاري درگفت و گوبا خبرگزاري دانشجو درخصوص تسهيلاتي که به نخبگان بازگشته ازخارج ازکشور ارائه مي‌شود توضيح داد: اين افراد سرمايه انساني کشور ما هستند وبراي آن که بتوانيم ازآنها وحضورشان حمايت کنيم برنامه‌هاي ويژه‌اي درنظرگرفته ايم که اين برنامه‌ها مي‌تواند روند حضوراين افراد را درايران ودرحوزه کسب وکار تسهيل کند.وي افزود: يکي ازبرنامه‌هاي معاونت علمي فناوري براي نخبگان بازگشته به ايران ارائه حمايت‌هاي ازانتخاب وتامين ومحل تشکيلات کسب وکارمي‌باشد که تا يک سال ابتدايي فعاليت اين افراد تحت حمايت معاونت علمي هستند.ستاري درپايان خاطرنشان کرد: ازلحاظ مالي نيزدرسال اوليه فعاليت نخبگان بازگشته به ايران ازآنها درقالب قرارداد‌هاي پست داک حمايت مي‌شود تا ازاين نظرنيزمشکلي نداشته باشند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9280/1/31557/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha