آرشیو
انتخاب نشریه


محسني‌اژه‌اي: پرونده برادر رئيس‌جمهور بدون ملاحظه رسيدگي مي‌شود

معاون اول قوه قضائيه بابيان اينکه قوه قضائيه نسبت به صاحب منصب‌ها کوتاه نيامده است، گفت: رسيدگي به پرونده برادر روحاني وبرادرجهانگيري ادامه دارد. به گزارش فارس،حجت الاسلام محسني اژه‌اي درجمع دانشجويان درپاسخ به اين سوال که بحث شفافيت درقوه قضائيه جزءمطالبات دانشجويي بوده است. چرا درپرونده برادررئيس جمهوروبرادرآقاي جهانگيري شفافيتي وجود ندارد؛ به طوري که اخيرا برادرآقاي جهانگيري را درپخش زنده تلويزيون نشان مي‌دهند؟ گفت: دربيان واژه‌ها نبايد اختلاف برداشت وجود داشته باشد. اينکه مي‌گوييم شفافيت قضائي، منظورمان ازاين حرف چيست؟ اگرمنظوراين است که يک پرونده با تمام جزئيات براي مردم بازشود، بايد بپرسيم که آيا اين کارخوب است يا بد.وي تصريح کرد: اگرتوقع ايجاد کنيم که هرپرونده‌اي جزئياتش، چه ثابت شده وچه ثابت نشده وهرآنچه مطلب درآن است، توسط هرکسي مطرح شود، آيا اين شفافيت است وآيا اين کارجزءارزشهاست که به نظرم جزءارزش‌ها نيست وبراي جامعه امرمفيدي نيست. بله اگرپرونده خاصي درمورد خاصي باشد، بيان آن اشکال ندارد. مثلا درپرونده‌هاي ارزي اخيرما مي‌گوييم بياييد کمک کنيد. من خودم مي‌گويم مطالب اين پرونده بيان شود تا شما، وکلا، حقوقدانان وافراد ديگربه ما کمک کنيد که چکارکنيم.معاون اول قوه قضائيه اظهارکرد: اما اينکه همه پرونده‌ها بازشود، آيا مسبوق به سابقه درهمه دنيا هست يا نه؟ يا مثلا درپرونده آقاي دري، وقتي هرکسي چيزي مي‌گويد ونظري مي‌دهد، اينکه وزارت اطلاعات چه گفته است، سازمان اطلاعات سپاه چه گفته است، متهم چه گفته است، آيا لازم است همه اينها گفته شود؟ گاهي اگربخشي ازمسائل يک پرونده در يک مقطع زماني گفته شود، ديگرادامه تحقيقات آن ممکن نيست. مثلا برايتان ازيک پرونده جديد بگويم: درباره شهرام جزايري حدسيات وسوالات وابهامات زياد است؛ اما آيا من مي‌توانم همه چيز را بگويم؟ گاه با اين کارادامه رسيدگي ديگرميسرنمي‌شود. گاهي اصلا اين کارازنظراخلاق اجتماعي درست نيست؛ چون ممکن است فرد وخانواده‌اش بيشترازحد اتهامش لطمه بخورند. حتي اگرجرم فرد ثابت شود واومحکوم شود آيا اين کاردرست است؟ سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: بنابراين اگرمنظورازشفافيت بيان همه چيز از ابتدا تا انتهاست، اين کارنه منطقي است ونه شرعي ونه به نفع جامعه وفرد است؛ البته اين کاردرموارد خاص امکان پذيراست؛ مثلا بگوييم درمورد فلان پرونده توضيح داده شود.وي درپاسخ به سوالي درباره اتهام برخي اعضاي اسبق جنبش عدالتخواه دانشجويي واينکه آيا با دانشجويي که به دنبال مبارزه با فساد است، اينطوربرخورد مي‌شود، گفت: اگربخواهيم از طريق غلط يک کارصحيح را دنبال کنيم، اين‌ها همه عارضه دارد. ما نمي‌توانيم بگوييم که مي‌خواهيم ازيک مجراي خلاف عدالت بورزيم. نمي‌توانيم بگوييم مي‌خواهيم عدالت را محقق کنيم، اما ازراه توهين، افترا و اقداماتي که صحيح نيست وجرم است وخلاف قانون مي‌باشد. اما اگراحيانا يک دانشجويا غيردانشجويک کارخلافي کرد، حتما انگيزه اولحاظ مي‌شود.وي ادامه داد: درقانون پيش‌بيني شده است که اگرانگيزه اوخوب ودرست باشد، به اوارفاق شود. به همه کساني که عنوان فرموديد نهايت ارفاق شده است؛ البته عده‌اي نسبت به اين افراد شاکي شده‌اند؛ چرا که خلاف گفته‌اند و نسبتي داده‌اند که نتوانسته‌اند ثابت کنند وکذبي گفتند که نتوانستند اثبات کنند و شاکي خصوصي دارند وطبيعي است که دادگاه رسيدگي مي‌کند؛ اما به دليل دانشجو بودن وجوان بودن وداشتن انگيزه خيرخواهانه، حکمي که صادرشد، درچند مرحله درخود دادگاه بدوي تخفيف داده شد. دادگاه تجديد نظرنيزهمان حکم دادگاه را تخفيف داده وتعليق کرد. محسني اژه‌اي با اشاره به ماده۱۳۴ قانون آيين دادرسي کيفري متذکرشد: قبلا اين قانون را نداشتيم ودست قاضي درتخفيف دادن بازبود. اين قانون اين است که اگرکسي سه جرم يا بيشترداشت، با کسي که يک جرم دارد، متفاوت است. کسي که يک جرم دارد، دست قاضي براي تخفيف دادن به اوبازاست؛ مثلا فرض کنيد کلاهبرداري، خيانت درامانت يا افترا؛ مجازات‌هاي تعزيري حداقل وحداکثردارند که دراينجا دست قاضي بازاست که حداقل حد وسط يا حداکثررا بگيرد؛ اما مطابق اين ماده‌اي که مجلس سال۹۲ تصويب کرد وسال ۹۴اجرايي شد، اگرکسي سه جرم داشته باشد، قاضي الزام دارد که هرکدام ازاين‌ها را حداکثربدهد. يعني اگرخيانت درامانت، کلاهبرداري وتشويش اذهان عمومي داشت، مجبور است که حداکثرمجازات را براي هر کدام ازاين‌ها بدهد؛ البته درمقام اجرا هم همه مجازات‌ها جمع نمي‌شود؛ بلکه فقط يک مجازات که مجازات اشد است، اجرا مي‌شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9278/1/31369/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha