آرشیو
انتخاب نشریه


پرويز سروري در گفت‌وگو با رسالت: از انقلابي‌گري استعفا داده‌اند اما پست‌هاي انقلابي دارند!

دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي گفت: عده اي از انقلابي گري استعفا داده اند اما از پست هاي انقلابي استعفا نداده اند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند، سهم آنها از انقلاب است. 
پرويز سروري ادامه داد: نقطه آفت انقلاب اسلامي همينجاست زيرا فلسفه وجودي انقلاب، از بين بردن تبعيض و بي عدالتي و رانت و فساد بود، اما امروزبعضي از افرادي که مديريت کشور را بدست گرفته اند، به اشرافي گري روي آورده و به نوعي خودشان را در منزلت و جايگاه ويژه اي مي بينند.
وي ادامه داد: اين ها تصور مي کنند بايد ميزان برخورداري شان از موقعيت هاي 
اجتماعي و اقتصادي نسبت به ديگران بيشتر باشد و در واقع اين همان آفتي است که انقلاب رسول الله را در برگرفت.
وي تاکيد کرد: کساني بودند که با زحماتشان انقلاب پيامبر را ياري کردند، مثل طلحه ها و زبيرها و بي ترديد فداکاري آنها در تاريخ زبانزد است، اين ها اصحاب صفه بودند و در مسجد نبي براي جهاد آماده بودند و همه امکانات مادي و معنوي را ترک کردند، براي اينکه به اسلام و دين خدمت کنند.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي ادامه داد: همين ها وقتي اشرافيت بروز و ظهور پيدا مي کنند و زمينه برخورداري از موقعيت هاي مناسب اجتماعي برايشان فراهم مي شود، به همان افرادي تبديل مي شوند که اتفاقا با آنها مبارزه مي کردند.
سروري تصريح کرد: ما مي بينيم کساني که در کنار پيغمبر بودند، در مقابل جانشين پيامبر مي ايستند و شمشير مي کشند و چه جنايت هايي به واسطه اين مسئله صورت مي گيرد و شکاف و اختلاف در بين امت اسلامي شکل مي گيرد.
وي بيان کرد: در حال حاضر هم يک عده که در مناصب جمهوري اسلامي قرار دارند و به تعبيري جايگاه هايي از انقلاب اسلامي را اشغال کرده اند، در مقابل کساني ايستاده اند که يک روز در کنارشان بودند و در کنار کساني قرار گرفته اند که يک روز با آنها مي جنگيدند و مبارزه مي کردند.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي گفت: اين ها مي خواستند نظامي را شکل دهند که فاصله طبقاتي نداشته باشد اما امروز خودشان عامل به وجود آمدن فاصله هاي طبقاتي هستند، به نظر من اين سرنوشت محتومي است براي کساني که غفلت پيشه کرده و خوي اشرافي گري را در درون خود و خانواده هايشان شکل مي دهند.
وي با تاکيد بر اينکه امروز تاريخ دوباره تکرار شده، افزود: همان طور که خليفه سوم اقوام و آشنايانشان را سرکار مي آورد، امروز همين کساني که خوي اشرافي گري در درونشان هست، اقوام و دوستان و فرزندان و برادران خودشان را در مناصب مختلف قرار داده و به آنها قدرت و ثروت مي دهند و در مقابل تخلفاتشان با انعطاف برخورد مي کنند. 
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا  اشرافي گري از زمان دولت سازندگي آغاز شده، عنوان کرد: ما يک فرصت طلايي را در دوران دولت سازندگي از دست داديم، مردم ما هشت سال جنگ ديده بودند و براي ساخت کشورشان آماده بودند اما متاسفانه در آن موقع شاهد شکل گيري طبقه آريستوکرات بوديم.
سروري اظهار کرد: اين آريستوکرات ها به نوعي فاصله طبقاتي را نه تنها مذموم بلکه ممدوح و بسيار قابل قبول مي دانستند و نتيجه اين شد که ما با وضع قوانيني خاص، حفره هاي فاصله طبقاتي را دائما گسترده تر کرديم.
وي افزود: يکي از اين قوانين مربوط به مباحث حقوق و مزاياست و هر سال مي گويند، 10 يا 15 درصد به حقوق کارمندان افزوده مي شود اما آن مديري که 10 ميليون حقوق مي گيرد، رقم حقوقش يک ميليون افزايش مي يابد اما آن کساني که يک ميليون حقوق مي گيرند، رقم حقوق شان صد هزار تومان مي شود. 
وي با بيان اينکه هر سال فاصله ميان مردم و مديران بيشتر مي شود، گفت: همين مسائل حقوق و مزاياست که يک نفر را به اوج قله مي رساند و يک نفر در زيرفشار طبقاتي و گراني و تورم له مي شود بنابراين اين مسئله از همان زمان دولت سازندگي شکل گرفته است. 
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي تصريح کرد: سال هاست فرهنگ جهاد و شهادت و مديريت جهادي جاي خودش را به فرهنگ اشرافيت داد و در حال حاضر مديران طبقه اي شده اند که هر روز فاصله آنها با طبقات بعدي افزايش پيدا مي کند.
سروري گفت: ديوار بي اعتمادي مردم هر روز کوتاه تر مي شود و احساس مي کنند مسئولين حق آنها را دارند مي بلعند، اين مردم در روزهاي جنگ مسئولين را در عرصه هاي مختلف از خودشان جلوتر مي ديدند اما امروز قضيه برعکس شده است. 
وي يادآور شد: بسياري از کساني که امروز در مناصب مختلف قرار دارند، همان کساني بودند که اين قواعد تبعيض آميز را فرهنگسازي کردند و گفتند براي توسعه کشور چاره اي جز تن دادن به اين قواعد مغاير با انقلاب اسلامي نيست.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي بيان کرد: امروز نتيجه اين شده که آقازاده ها رشد کرده اند و هر روز بر ثروت هاي آنها افزوده شده و مي شود و متاسفانه آنها هستند که بذر نااميدي و بي اعتمادي را هر روز در جامعه مي پاشند.
سروري با تاکيد بر اينکه کساني که ادعاي انقلابي گري داشته و اشرافي زندگي مي کنند، درک عميقي از انقلاب ندارند، گفت: در حال حاضر همانند صدر اسلام شاهد هستيم، مقدادها، سلمان ها، ابوذرها و عمارها به اشرافي گري روي نياورده و با ارزش هاي پيامبر همراه هستند.
وي عنوان کرد: اين ها همچنان بر سر تعهد خودشان با شهدا مانده اند و دارند در سادگي مطلق سپري مي کنند و آن خوي انقلابي را حفظ کرده اند اما در مقابل کساني که در عرصه انقلاب جزء مدعي ترين افراد بودند و تحت عنوان انقلابي با هرگونه تبعيضي مخالف بودند، با گذر زمان از انقلابي گري استعفا دادند اما از پست هاي انقلابي استعفا ندادند.
وي افزود: آنها پست ها را حفظ کردند، اما خوي انقلابي را رها کردند و به مديراني تبديل شدند که خودشان را برتر از ديگران مي ديدند و حق و سهم بيشتري براي خودشان قائل بوده و هستند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند سهم آنها از انقلاب است و مي بينيم که اين ها در مجلس و دولت هستند و به شدت دارند اعتقادات غيرانقلابي  را تبليغ مي کنند. 
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي تصريح کرد: امروز وزيري بدون اينکه احساس حيا و ناراحتي داشته باشد، ثروت هزار ميلياردي خودش را به قوه قضائيه اعلام مي کند و يا وزير ديگري خيلي با طمانينه اعلام مي کند اتومبيل مسافرتي اش پورشه است و مشخص است که اتومبيل هاي مختلف شهري و برون شهري دارد.
وي عنوان کرد: حتي ما با مسئولاني روبه رو هستيم که حاضرند 2 ميليارد پول پرداخت کنند براي اينکه اسم شان در ليست باشد، اين ها کجايش با فرهنگ انقلاب اسلامي سازگاري دارد و به طور طبيعي چنين افرادي تلاش دارند در پوشش انقلاب ريشه انقلاب را بزنند تا از اين اتقلاب پوسته اي باقي بماند که مغز و هسته آن توسط عده اي که با اين فرهنگ بيگانه هستند، تخليه شود.  
سروري يادآور شد: در دولت هستند کساني که با اين نگاه به مسئوليت چشم دوخته اند و مسئوليت را فرصت و طعمه اي براي خودشان مي دانند و اين براي انقلاب اسلامي يک فاجعه است و حتما بايد انقلاب اسلامي بتواند دوباره به روزهاي اول انقلاب و فرهنگ انقلابي خودش برگردد تا بتواند اين فاصله عميق را کوتاه کرده و اين ديوار بي اعتمادي را از بين ببرد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9278/1/31368/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha