آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: به‌زودي اخبار برخورد با مفسدان مالي را مي‌دهم

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه به زودي اخباربرخورد با مفسدان مالي را به مردم مي دهم، به سودجويان بازار ارزوسکه هشدارداد که دستگاه قضائي با سرعت وقاطعيت به اتهام آنان که برخي نيزمشمول عنوان افساد في الارض است، رسيدگي خواهد کرد. به گزارش ميزان به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با اشاره به التهابات اخيربازارارزوسکه، تصريح کرد: حسب گزارش‌هاي بانک مرکزي وبراساس اطلاعاتي که درزمينه دارايي‌هاي کشورازلحاظ ارز وطلا وجود دارد، منشاء تلاطم‌هاي اخيربازار ارزوسکه، واقعي نيست.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: تامين ارزبراي نياز‌هاي واقعي وعمده کشوردرزمينه کالا‌هاي اساسي و ارزاق عمومي، ازسوي دولت تضمين شده ومشکلي دراين مورد وجود ندارد؛ بنابراين چنين تلاطم‌هايي دربازار ارزوسکه، شبهه ناک است واحتمال اينکه برخي دست‌هاي ناپاک درپشت پرده اين التهابات دخيل باشند، کاملاً وجود دارد.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه عده‌اي سودجوبه دنبال دامن زدن به اين التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بيروني نيزهمواره درکمين است و با هروسيله ممکن درپي بحران سازي وبرهم زدن آرامش کشوراست، اما نبايد فراموش کنيم که بيش از۱۰ ميليارد دلار ارزبراي واردات کالا‌هاي اساسي تخصيص يافته وپاره‌اي ازنياز‌هاي ارزي مطرح شده درسطح جامعه، درواقع نياز‌هاي کاذبي است که به واسطه اقداماتي نظيرسفر‌هاي خارجي بلاوجه پديد آمده است؛ چنانکه ميزان اين سفر‌ها نسبت به ماه‌هاي گذشته وحتي مدت مشابه سال قبل، رشد داشته، زيرا برخي به دنبال سودجويي ازطريق فروش ارزمسافرتي واستفاده ازمابه التفاوت قيمت ارزآزاد ودولتي بوده اند.آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد براينکه دادستان کل کشورودادستانهاي مراکزاستانها خصوصا تهران بايد به اين موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي ودستگاه قضائي قطعا درجايي که برخي با ايجاد تلاطم دربازار ازپول مردم ثروت‌هاي کلان و بادآورده انباشت مي‌کنند، ورود خواهند کرد وتمام همّ خود را مصروف ممانعت ازچنين اقداماتي خواهند نمود.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات دستگاه قضائي دراين زمينه وگزارش‌هاي معاون اول قوه قضائيه به مردم، اظهارکرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضائي هيچگونه تسامحي با مفسدين اقتصادي واخلالگران بازارمالي نخواهد داشت. درقانون نيزتکليف اخلالگران روشن شده ودربرخي موارد نيزاقدامات آنان مشمول عنوان افساد في الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضائيه دراجراي اين مجازات ترديد نخواهد کرد وبه سراغ کساني که ازاين التهابات سوء استفاده مي‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلي برخورد با کساني است که پشت پرده اين التهابات هستند وبه عنوان مثال با کارت ملي افراد ديگر، اقدام به خريد ارزوسکه درسطح وسيع کرده اند.رئيس قوه قضائيه دربخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به هجمه‌هاي سخيف سردمداران آمريکا عليه ايران درايام اخير، تصريح کرد: رئيس جمهوري و وزيرخارجه ايالات متحده، سخنان وتهديدات بسيارنازلي را عليه نظام جمهوري اسلامي و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب مي‌کند که چگونه مسئولان يک کشورمدعي پيشرفت وقدرت، مي‌توانند به اين سخافت مبتلا شوند. رئيس جمهوري اين کشور، انسان متوهمي است که رفتارش غيرعقلاني است ومدام مشغول تهديد وارعاب است. نفس خروج آمريکا ازبرجام، غيرمعقول بود وگمان مي‌کنند که با چنين اقداماتي مي‌توانند جمهوري اسلامي را به زانو درآورند.آيت الله آملي لاريجاني گفت: وزيرخارجه آمريکا نيزاتهامات ونسبت‌هاي سخيف وسراسرکذبي را متوجه مسئولان جمهوري اسلامي ومراجع معظم تقليد کرده، سخناني که درسطح منحط‌ترين سايت‌هاي ضد انقلاب خارج نشين بوده است. همه اين سخنان واظهارات نازل، ناشي ازضعف واستيصال کشوري است که فاقد اقتدارواقعي است وخود را درتحولات غرب آسيا وهزينه‌هايي که براي پيشبرد اهدافش دراين منطقه کرده بود، بازنده مي‌بيند.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه وضعيت آمريکا ورژيم صهيونيستي ازحيث امنيت نسبت به چند سال قبل بسياربدتراست، خاطرنشان کرد: امروزجمهوري اسلامي مقتدرتر ازهر زمان ديگري پشت مرز‌هاي اسرائيل حضوردارد وبه همين دليل آمريکا با چنين استخفاف واستعجالي دنبال به زانو درآوردن ملت ايران است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9276/1/31175/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha