آرشیو
انتخاب نشریه


وزير كشور: 60 ميليارد دلار گردش مالي مواد مخدر در كشورهاي اروپايي است

وزيرکشورگفت: گردش مالي مواد مخدردرکشورهاي اروپايي 60ميليارد دلار است. به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي درهمايش نمايندگان جمهوري اسلامي ايران درخارج ازکشور، با اشاره به ادعاي کشورهاي غربي درمبارزه با جرائم پولشويي تصريح کرد: 60 ميليارد دلارگردش مالي مواد مخدردرکشورهاي اروپايي است مگرآنها ادعا نمي کنند که قانون ضد پولشويي را اجرا مي کنند؟ پس چرا حتي کمترين اطلاعات در زمينه برخورد ومبارزه با نقل وانتقالات مالي وپولشويي مرتبط با مواد مخدرارائه نمي کنند درحالي که جمهوري اسلامي ايران به تنهايي به نيابت ازدنيا درحال مبارزه با مواد مخدراست اما هيچ يک ازسازمانهاي بين المللي وکشورهاي اروپايي به وظايف خود دراين خصوص عمل نکرده اند.وزيرکشورحوزه هاي سياست داخلي، امنيت وموضوعات اجتماعي را ازمهمترين بخش هاي کاري اين وزارتخانه عنوان کرد واظهارداشت: ما اکنون دربهترين شرايط سياست داخلي قرارداريم به طورمثال درحوزه احزاب هيچ حزبي وجود ندارد که براي اخذ مجوزپشت درب هاي وزارت کشورمعطل باشد همچنين دوانتخابات فراگيرقانوني وبدون هيچ مشکل خاصي برگزارکرديم که سطح مشارکت ورضايت بالاي مردم درعرصه سياسي بيانگروجود نشاط اجتماعي بالنده درحوزه داخلي هستيم.وي با اشاره به حوزه امنيت داخلي گفت: درحوزه امنيت به معناي خاص درشرايط بسيارمطلوب هستيم ومشکل غيرقابل پيش بيني دراين زمينه نداريم اما با توجه به تلاش هاي بين المللي
ومنطقه اي براي اعمال فشار بيشتربه ايران وبرخي اقدامات نظامي شامل درگيري اشراردرمرزها درکناراعمال تحريم هاي اقتصادي وهمچنين تحت تأثيرقراردادن مسائل اجتماعي به عنوان سه محورمهم فعاليت دشمنان ضرورت دارد براي مقابله با هريک اقدامات جدي وتدابيرلازم را داشته باشيم.وزيرکشوربا اشاره به تاکيدات رهبرانقلاب درمقابله ومبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي گفت: مسائل اجتماعي مورد توجه جدي رهبرانقلاب ورئيس‌جمهورقرارگرفته وآگاهانه و با جديت مسائل مربوط به حوزه اجتماعي را پيگيري مي کنند به طوري که تا کنون 6 جلسه بررسي آسيب هاي اجتماعي درمحضررهبرانقلاب تشکيل شده وهفتمين جلسه آن نيزسه ماه ديگرتشکيل خواهد شد.وي افزود: مقام معظم رهبري مسائلي همچون اعتياد و مبارزه با مواد مخدر، حاشيه نشيني، طلاق و... را ازاولويت هاي 
مقابله ومبارزه با آسيب هاي اجتماعي مشخص فرمودند که با تشکيل سازمان اجتماعي و هم افزايي دستگاه ها 
در اين زمينه شاهد اين هستيم که نهضت عظيمي درمبارزه با آسيب هاي اجتماعي شکل گرفته است.وزيرکشوربا اشاره با آمارمعتادين گفت: درابتداي دولت يازدهم ظرفيت نگهداري معتادين درتهران400 نفربود که اين ظرفيت هم اکنون به8 هزارنفرافزايش يافته است همچنين در سال گذشته نيزميزان1200 تُن انواع مواد مخدرو830 تُن ترياک کشف کرديم که اين اقدامات شامل 2هزاردرگيري نيروهاي ما بوده است واين آمارها را همواره درمجامع بين المللي اعلام مي کنيم که آنها درابتدا تعجب کرده وسپس ازايران تقديرمي کردند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9272/1/30786/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha