آرشیو
انتخاب نشریه


در گفت و گو با دکتر احمد به ‌پژوه، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مطرح شد؛
استاد موفق کيست؟

دکتر احسان الله محمدي
اشاره:
آنچه در پي مي خوانيد، گفت و گو با دکتر احمد به ‌پژوه، عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تهران (دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي) پيرامون نقش ها و وظايف و ويژگي هاي استاد موفق است. با تشکر از دکتر احسان الله محمدي که اين گفت و گو را انجام داده اند، ماحصل آن تقديم حضورتان مي شود؛
* اساتيد به اين پرسش ها بينديشند:
با اين باور که «استاد خوب، خوب به دنيا نمي‌آيد، بلکه خوب ساخته مي‌شود»، لطفا به پرسش‌هاي زير بينديشيد:
1- يک استاد موفق و کارآمد چه کسي است؟
2- يک استاد موفق و کارآمد داراي چه ويژگي‌هايي است؟
3- يک استاد موفق و کارآمد چه نقش‌هايي را بايد ايفا کند؟
4- يک استاد موفق و کارآمد چه وظايفي به عهده دارد؟
5- براي اينکه يک استاد بتواند نقش ها و وظايف خود را به خوبي ايفا کند، به چه دانش‌ها، شناخت‌ها و مهارت‌هايي نياز دارد؟
6- شما خود را به عنوان يک استاد، چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
7- آيا شما استاد موفقي هستيد؟
8- در صورت بلي، شما تا چه ميزان ويژگي‌هاي يک استاد موفق را احراز کرده‌ايد؟
* مقدمه: 
نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق هدف‌هاي انقلاب اسلامي و تداوم آن ناگزير است که به نظام دانشگاهي و آموزش عالي توجه کند و نظام دانشگاهي و آموزش عالي براي تحقق هدف‌هاي خود بايد به تامين و تربيت نيروي انساني عالم، لايق و شايسته براي عصر حاضر و آتي بينديشد. در اين راستا، اعضاي هيئت علمي و استادان دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي، مهم‌ترين عامل يک نظام آموزشي محسوب مي شوند. يک عضو هيئت علمي همان قدر که دانشجويان را تعليم مي‌دهد، آنان را تربيت مي‌کند، زيرا تعليم و تربيت لازم و ملزوم يکديگرند. انسان است که سرنوشت انسان را رقم مي‌زند و استاد، امانتداري است که امانتِ او غير از همه امانت‌ هاست. انسان، امانت اوست. از اين رو، همه استادان به عنوان الگو و قهرمان دانشجويان قلمداد مي شوند و نقش بسيار مهمي در توسعه کشور و رشد همه جانبه دانشجويان ايفا مي کنند 
و گاهي ملاحظه مي شود رفتار استاد، منش استاد، صداي استاد، نفوذ نگاه و چهره او بر دانشجويان اثر تربيتي دارد. بديهي است استادان چه بخواهند و چه نخواهند، نخست زير نظر خداوند سبحان بوده و سپس زير نظر دانشجويانشان هستند و آنان از طريق الگوبرداري و همانندسازي از اساتيد ياد مي‌گيرند و آنان را الگوي خود قرار مي‌دهند. بدون شک، دانشجويان بيشتر تمايل دارند خود را با استادان موفق و محبوب، همانند سازي کنند، در نتيجه قبل از «درس شيرين رياضي! «استاد شيرين رياضي» مطرح است! از اين رو ضرورت دارد در نظام جمهوري اسلامي ايران هر قدر که امکان دارد استادان، مورد احترام و تکريم قرار گيرند و به نيازهاي آنان توجه شود. از سوي ديگر شايسته است مکانيسم‌هاي مادي، معنوي و اجتماعي به کار گرفته شود تا باهوش‌ترين، لايق‌ترين، نجيب‌ترين، عالم‌ترين و عاشق‌ترين و شايسته‌ترين افراد جامعه به عنوان استاد، گزينش و تربيت شوند و به سوي شغل شريف استادي در دانشگاه روي آورند. استادي، کار عشق است و عشق است که حرکت مي‌آفريند و هر که عاشق باشد، استاد مي شود.
* نقش ها و وظايف و ويژگي هاي استاد موفق:
بي‌شک، هدف‌هاي نظام دانشگاهي و آموزش عالي به طور عمده توسط يکايک استادان، تحقق مي‌يابد. از اين رو، اهميت و عظمت نقش استاد در جوامع بشري به حدي است که از سويي پيامبران الهي عليهم السلام، خود را معلم معرفي مي‌کنند و از سوي ديگر ملاحظه مي شود که تاريخ، اغلب به دست استادان بزرگ، رقم زده مي شود. با اندک تامل در سيره و زندگي‌نامه استادان موفق تاريخ، نقش‌ها و وظايف و ويژگي‌هايي به شرح زير در چهار محور مشخص و شناسايي مي شوند:
محور اول: استاد موفق، کسي است که به نقش‌هاي خود آگاهي دارد و به آنها عمل مي‌ کند، نقش هايي از قبيل:
1- در نقش يک مدرس و ياد دهنده
2- در نقش يک فرد متخصص و حرفه‌اي
3- در نقش يک متعلم و يادگيرنده
4- در نقش يک پژوهشگر
5- در نقش يک مربي و پرورشکار
6- در نقش يک الگوي انسان‌سازي
7- در نقش يک هنرمند
8- در نقش يک اصلاح‌گر رفتار
9- در نقش يک اصلاح‌گر جامعه
10- در نقش يک شهروند و عضوي از جامعه
11- در نقش يک ناقل فرهنگي
12- در نقش يک مشاور تحصيلي و تربيتي
13- در نقش يک راهنماي درسي
14- در نقش يک مدير آموزشي
15- در نقش يک تسهيل کننده و راهنماي يادگيري
16- در نقش يک مددکار اجتماعي
17- در نقش يک تکنولوژيست آموزشي
18- در نقش يک راهنماي مطالعاتي
19- در نقش يک مبلغ مذهبي
20- در نقش يک ناظم و انضباطي
21- در نقش يک برنامه‌ ريز درسي و آموزشي
22- در نقش يک قاضي و ارزيابي کننده.
محور دوم: استاد موفق، کسي است که به وظايف خود آگاهي دارد و به آنها عمل مي‌کند، وظايفي به اين شرح:
استاد موفق، کسي است که در رشته تحصيلي خود از تخصص و دانش لازم برخوردار است و به اصول و مباني تعليم و تربيت آگاهي دارد و عاشق دانش و دانشگاه است.
استاد موفق، کسي است که به دانش‌هاي لازم در حوزه روان‌شناسي و تعليم و تربيت و مهارت‌هاي تدريس، روش‌هاي اصلاح رفتار و نظاير آن مجهز است (توانايي، در دانايي است).
استاد موفق، کسي است که الگوي شايسته‌اي است، عاشق کارش است و به کارش علاقه‌مند است. استاد موفق، کسي است که بتواند از نقش «پليس بودن» خود بکاهد و بر نقش «راهنما بودن» خود بيفزايد.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در ارتباط با دانشجويان از به کار بردن روش‌هاي انضباطي افراطي اجتناب کند.
استاد موفق، کسي است که از استادان خود و همکاران خود به نيکي ياد مي‌کند و به دانشجويان اجازه نمي دهد از استادان يا دانشجويان ديگر بدگويي يا غيبت کنند.استاد موفق، کسي است که با استادان پيشکسوت و همکاران خود مشورت مي‌کند و با آنان رابطه مطلوبي برقرار مي نمايد.
استاد موفق، کسي است که رشته‌هاي تحصيلي ديگر را کم اهميت يا بي‌اهميت جلوه نمي‌دهد و بر نياز جامعه به همه معارف بشري تاکيد مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که از کجروي‌‌هاي اخلاقي و اجتماعي اجتناب مي‌کند.
محور سوم: استاد موفق، کسي است که در ارتباط با دانشجويان به وظايف خود به شرح زير آگاهي دارد و به آنها عمل مي‌کند:
استاد موفق، کسي است که بتواند با دانشجويان خود به نحو شايسته‌اي رابطه برقرار کند و ‌آنان را دوست داشته باشد.
استاد موفق، کسي است که به رشد همه جانبه دانشجويان توجه مي‌کند و رشد آنان را در تمام ابعاد تسهيل مي‌نمايد.
استاد موفق، کسي است که به دانشجويان خود درس زندگي و چگونه زيستن را ياد مي‌دهد و آنان را با مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هاي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي آشنا مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند نيازهاي دانشجويان خود را بشناسد و به آنها پاسخ مناسب دهد. استاد موفق، کسي است که انتظارهاي خود را با توان‌هاي دانشجويان تعديل مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند اسامي دانشجويان خود را حفظ کند و آنان را با احترام خطاب کند.
استاد موفق، کسي است که به دانشجويان احترام مي‌گذارد و براي آنان ارزش قائل است و با آنان با احترام و ادب صحبت مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که با دانشجويان با مهر و محبت صحبت مي‌کند. در اين ارتباط گفته‌اند: استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند دانشجويان خود را به انديشيدن دعوت کند و آنان را به سوي مستقل شدن، تفکر انتقادي و نشاط علمي سوق دهد.
استاد موفق، کسي است که با پرسش‌هاي دانشجويان به طور صحيح و تشويق‌آميز برخورد مي‌کند. هنگامي که پاسخ پرسشي را نمي داند، با شجاعت مي‌گويد «نمي ‌دانم!»
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد فعالانه به حرف‌هاي دانشجويان گوش کند و در مواقع لازم با ‌آنان همدردي و هم احساسي نمايد.
استاد موفق، کسي است که:سعي مي‌کند گاهي فرصت‌هايي براي ابراز وجود و خودنمايي مطلوب دانشجويان فراهم کند. استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند ظرفيت و انگيزش يادگيري دانشجويان را افزايش دهد.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند عزت نفس دانشجويان را بهبود و ارتقا بخشد.
استاد موفق، کسي است که به تفاوت‌هاي فردي دانشجويان توجه مي‌کند، تفاوت هاي فردي را مي‌پذيرد، از مقايسه آنان اجتناب مي‌نمايد و ميزان پيشرفت يا پسرفت هر دانشجويي را با خودش و با گذشته خودش مقايسه مي‌کند. استاد موفق، کسي است که به احساسات و عواطف دانشجويان توجه مي‌کند و در صورت نياز با آنان همدلي مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که تلاش مي‌کند هنگام رو به رو شدن با رفتارهاي نامطلوبِ دانشجويان، افت انگيزش و افت تحصيلي، علت‌هاي بروز رفتارها را مورد شناسايي قرار دهد (توجه به اصل علت و معلول).
استاد موفق، کسي است که هنگام رو به رو شدن با رفتارهاي نامطلوب دانشجويان، از کوره در نمي‌رود و با شکيبايي واکنش مناسب از خود نشان مي‌دهد.
استاد موفق، کسي است که رابطه ميان عملکرد تحصيلي و پيامدهاي آن را (رابطه ميان حاصل سعي و تلاش و نمره) به  دانشجويان آگاهي مي دهد و مي‌شناساند. در اين باره گفته‌اند:
نابرده رنج، گنج ميسر نمي‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد دانشجويان را متناسب با ميزان تلاش و پيشرفت‌شان تشويق کند، نه آنکه  در آنان غرور بيجا ايجاد نمايد.
استاد موفق، کسي است که صياد رفتارهاي مطلوب است و به رفتارهاي مطلوب دانشجويان در همه امور (علمي، اجتماعي، اخلاقي، هنري و ورزشي) توجه مي کند و آنها را مورد تشويق قرار مي‌دهد.
استاد موفق، کسي است که به دانشجويان اعتماد مي‌کند و از پيش‌داوري پرهيز مي‌نمايد.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد دانشجويان را با يکديگر دوست کند و مهارت‌هاي اجتماعي و دوست‌يابي را به آنان آموزش دهد.
استاد موفق، کسي است که دانشجويان را همان طور که هستند، مي‌پذيرد.
استاد موفق، کسي است که با دانشجويان صادقانه و با صميميت رفتار مي‌کند و مي‌کوشد بين گفتار و رفتارش هماهنگي باشد.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد در حد امکان خطاهاي کوچک دانشجويان را مورد اغماض و چشم‌پوشي قرار دهد. در ضمن يادمان باشد که قرار نيست به همه رفتارها و گفتارها واکنش نشان دهيم.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد به قول‌هاي داده شده خود عمل کند و از دادن قول‌ها و وعده‌هاي نامعقول خودداري نمايد.
استاد موفق، کسي است که در ارزيابي و قضاوت‌هاي خود درباره دانشجويان عادلانه رفتار مي‌کند و حتي در نگاه کردن به آنان، عدالت را رعايت مي‌نمايد.
استاد موفق، کسي است که: سعي مي‌کند با دانشجويان، تبعيض آميز 
برخورد نکند و ميان آنان به لحاظ وضعيت مالي يا شرايط خانوادگي، ‌تبعيض قائل نشود.
استاد موفق، کسي است که از خجالت دادن، مسخره کردن و تحقير کردن دانشجويان اجتناب مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که از برچسب‌زدن به دانشجويان و پيش‌داوري کردن اجتناب مي‌کند (تفکيک رفتار بد از دانشجوي بد).
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در صورت امکان به منظور شناخت همه جانبه دانشجويان، گاهي در فعاليت‌هاي غير رسمي (مانند شرکت‌ در اردوها و ورزش‌هاي گروهي) شرکت کند.
محور چهارم: استاد موفق، کسي است که در ارتباط با تدريس و کلاس‌داري به وظايف خود به شرح زير آگاهي دارد و به آنها عمل مي‌کند:
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در رشته تخصصي خود تدريس کند.
استاد موفق، کسي است که با مطالعه و آمادگي قبلي سر کلاس حاضر مي‌شود.
استاد موفق، کسي است که براي درس‌هايي که قرار است تدريس کند، پيش‌تر طرح درس کامل خود را طراحي و تهيه مي‌کند و در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند با برنامه‌ريزي و مديريت مناسب، از زمان کلاس به بهترين وجه استفاده کند و زمان کلاس را به بطالت نمي‌گذراند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند به موقع در کلاس حضور يابد و زودتر از موقع، کلاس را ترک نکند.
استاد موفق، کسي است که بتواند فضاي با نشاط، آرام و مناسبي در کلاس ايجاد کند.
استاد موفق، کسي است که گاهي در فرآيند تدريس، براي ايجاد تنوع، لطيفه مناسبي بيان مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند با فضاسازي مناسب، به شرايط فيزيکي کلاس (مانند نور کافي، هواي مناسب و گرمايش و سرمايش کلاس) توجه کند.
استاد موفق، کسي است که، سعي مي‌کند با آشناسازي دانشجويان با واقعيت‌ها، ميان کلاس درس و دنياي واقعي پيوند ايجاد کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند ميان علم و عمل پيوند برقرار سازد.
استاد موفق، کسي است که در فرآيند تدريس، به جاي توجه به «محصول يادگيري» به «فرآيند يادگيري» توجه دارد.
استاد موفق، کسي است که به کميت و کيفيت يادگيري دانشجويان دلسوزانه توجه مي‌ کند.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد براي تدريس اثربخش‌تر، از مواد آموزشي، وسايل آموزشي و فناوري آموزشي مناسب استفاده کند.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد براي تدريس اثربخش‌تر، از مثال‌ها و تجربيات واقعي و آموزنده مناسب استفاده کند.
استاد موفق، کسي است که اگر از نظر علمي، مرتکب اشتباهي شد، صادقانه اشتباه خود را مي‌پذيرد، به آن اعتراف مي‌کند و در مقام رفع و اصلاح آن برمي‌آيد.
استاد موفق، کسي است که از انتقاد نمي‌هراسد و از انتقاد همکاران و دانشجويان استقبال مي‌کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در صورت لزوم از مشاوره فردي و آموزش انفرادي استفاده کند.
استاد موفق، کسي است که به حضور دانشجويان توجه دارد و مي‌کوشد دانشجوياني که به طور منظم در کلاس حضور مي‌يابند را تشويق کند و علت غيبت دانشجويان غايب را جويا شود و پيگيري کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند از طريق دفتر ارتباط با خانواده، با والدين دانشجويان ارتباط نزديک داشته باشد.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در همايش‌هاي علمي و کارگاه‌هاي آموزشي فعالانه شرکت کند.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند نزد استادان ديگر از نکات مثبت دانشجويان صحبت کند.
استاد موفق، کسي است که مي‌کوشد آراستگي ظاهر خود را حفظ کند و لباس مرتب و تميز بپوشد.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند کلاسش را به کلاس آرامش، مهرباني، محبت، صميميت، عشق، پيشرفت و امنيت تبديل کند.
استاد موفق، کسي است که از شخصيتي با اقتدار، استوار و پايدار برخوردار است و شخصيت او آميزه‌اي از مهر، عطوفت، متانت، شکيبايي و تعهد است.
استاد موفق، کسي است که سعي مي‌کند در رفتار و گفتار خود ارزش‌هايي مانند امانت ‌داري، راستگويي، وفاي به عهد، نظم و انضباط، سعي و تلاش را ترويج دهد و ارج بنهد.
* مدرسه عشق: 
سرانجام، استاد موفق کسي است که با عشق تدريس مي‌کند و در اين بخش، به عنوان حسن ختام، مدرسه عشق، سروده زيباي مجتبي کاشاني تقديم مي شود:
در مجالي که برايم باقي است
باز همراه شما، مدرسه ‌اي مي‌ سازيم
که در آن همواره اول صبح، به زباني ساده
ِمهر، تدريس کنند و بگويند: 
خدا، خالق زيبايي و سراينده عشق، آفريننده ماست
در مجالي که برايم باقي است
باز همراه شما، مدرسه ‌اي مي ‌سازيم
که خِرد را با عشق، علم را با احساس
رياضي را با شعر و دين را با عرفان
همه را با تشويق، تدريس کنند
لاي انگشت کسي قلمي نگذارند
و نخوانند کسي را حيوان
و نگويند کسي را کودن
و استاد هر روز، روح را حاضر و غايب بکند
و به جز ايمانش، هيچ کس چيزي را حفظ نبايد بکند
مغزها، پر نشود چون انبار
قلب‌ها، خالي نشود از احساس
درس‌ هايي بدهند که به جاي مغز، دل‌ ها را تسخير کنند
از کتاب تاريخ، جنگ‌ ها را برداريد
در کلاس انشا، هر کس حرف دلش را بزند
«غيرممکن» را از خاطره‌ها محو کند
تا کسي بعد از اين، باز نگويد: «هرگز»
و به آساني «همرنگ جماعت نشود» و نگويد: «امان از حرف مردم!»
زنگ نقاشي، تکرار شود
رنگ را در پاييز تعليم دهد، قطره را در باران، موج را در ساحل
زندگي را در رفتن و برگشتن از قله کوه 
و عبادت را در خدمت به خلق
کار را در کندو و طبيعت را در جنگل و دشت
مشق شب اين باشد که شبي چندين بار همه تکرار کنيم:
عدل، ‌آزادي، قانون، شادي و...
امتحاني بشود که بسنجد ما را
تا بفهمند چه قدر عاشق و آگه و آ‌دم شده‌ ايم؟
* سخن پاياني :
1- به احترام مقام بلند همه استادان، لحظه‌ اي با تمام وجود به پا مي‌ خيزم. 2- به حرمت تأثيري که همه استادان بر فرزندان اين سرزمين داشته ‌اند، هزاران گُل تقديم ‌آنان مي‌کنم. 3- به اميد فرداهاي بهتر، سبزتر، موفق‌تر، مهرافزون‌تر و بهاري‌تر، به يکايک استادان وطنم سلامي گرم و صميمانه تقديم مي‌کنم.
* رفتارهاي نامتعارف برخي از استادان:
در اين بخش به مطالعه کاستي‌ها و رفتارهاي نامتعارف برخي از استادان پرداخته مي‌شود و خود را در آينه مي‌بينيم و مورد بررسي قرار مي‌ دهيم؛
1- استاد، با روان شناسي دانشجو آشنايي ندارد.
2- استاد، به کارش و دانشجو علاقه ‌اي ندارد.
3- استاد، به دانشجو بي‌احترامي مي‌کند و او را تحقير و سرزنش مي‌نمايد.
4- استاد، از آراستگي ظاهري لازم برخوردار نيست.
5- استاد، براي دانشجو وقت نمي‌گذارد و ميزان ملاقاتش با دانشجو کم است.
6- استاد، به طور منظم در جلسه‌هاي گروه آموزشي و دانشکده شرکت نمي‌کند.
7- استاد، چند شغله است.
8- استاد، واحدهاي زيادي تدريس مي‌کند.
9- استاد، مطالعه کافي ندارد و به روز نيست.
10- استاد، لحن صدا و تدريس يکنواخت دارد.
11- استاد، با طرح مسائل غيرعلمي (بيان خاطره‌ها) وقت کلاس را تلف مي‌کند.
12- استاد، سر کلاس با تلفن همراه صحبت مي‌کند.
13- استاد، دير سر کلاس حاضر مي‌شود و کلاس را زود تمام مي‌کند.
14- استاد، بدون دليل کلاس را طولاني مي‌کند.
15- استاد، اوراق امتحاني را با دقت نمي‌خواند و تصحيح نمي‌کند.
16- استاد، بدون توجه به قابليت‌ها و شايستگي‌هاي دانشجويان و با دادن نمره ناعادلانه به آنان (کيلويي نمره دادن)، مي‌خواهد محبوب شود (کسب محبوبيت کاذب به هر قيمتي!)
17- استاد، با تمجيدهاي نابجا، در دانشجو غرور کاذب ايجاد مي‌کند! (دانشجوي دکتري را دکتر خطاب مي‌کند!)
18- استاد، نمرات دانشجويان را دير مي‌دهد.
19- استاد، دانشجو را به درستي کمک و راهنمايي نمي‌کند و کمک‌هاي اندکي به دانشجو ارائه مي‌کند.
20- استاد، به سوال‌هاي دانشجو توجه نمي‌کند يا واکنش خشم‌آلود و نامناسب نشان مي‌دهد.
21- استاد، کار دانشجو را با دقت نمي‌خواند و به موقع باز نمي‌گرداند.
22- استاد، مسائل و مشکلات و بحث‌هاي گروه آموزشي را در کلاس مطرح مي‌کند (عدم رازداري حرفه‌اي).
23- استاد، در برج عاج خود زندگي مي‌کند و در حيات اجتماعي دانشکده و دانشگاه حضور و مشارکت ندارد.
24- استاد، مطالعه مستمر ندارد و دانش او به روز نيست.
25- استاد، ميان دانشجويان تبعيض قائل مي‌شود.
26- استاد، تکاليف غير مرتبط به دانشجويان مي‌دهد.
27- استاد، انتقادناپذير و انعطاف‌ناپذير است.
28- استاد، گاهي براي جذب دانشجو، به دانشجو باج مي‌دهد!
29- استاد، در کلاس از استادان و همکاران ديگر بدگويي و غيبت مي‌کند.
30- استاد، طرح درس مشخصي ندارد.
31- استاد، پاسخ‌هاي غير مستدل به سوال‌هاي دانشجويان مي‌دهد و اگر پاسخ سوالي را نمي داند، با شجاعت نمي‌گويد «نمي‌دانم».
32- استاد، با استادان و همکاران ديگر تعامل لازم، هماهنگي و وحدت رويه وجود ندارد.
* علت ها:
1- استاد، طرح درس کامل ندارد.
2- استاد، مطالعه کافي ندارد.
3- استاد، با روان‌شناسي دانشجويان آشنا نيست و نمي‌داند يا نمي‌تواند با آنان رابطه برقرار کند.
* راهکارها و توصيه‌ ها:
1- توصيه مي شود استادان در باره اهميت درس خود و فلسفه درس خود به ويژه در جلسه اول براي دانشجويان صحبت کنند.
2- توصيه مي شود استادان در کارگاه‌هاي آموزشي گوناگون شرکت کنند.
3- توصيه مي شود استادان، مديريت موقعيت‌هاي بحراني را ياد بگيرند و از بروز رفتارها و رخدادهاي غير متعارف پيشگيري نمايند.
4- توصيه مي شود استادان به طور عملي اصول برقراري رابطه مطلوب با دانشجويان را به کار ببرند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9270/1/30582/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha