آرشیو
انتخاب نشریه


حکم مطهري درباره خودش چيست؟

سيد مسعود علوي
علي مطهري در مصاحبه با سوره سينماي مهر گفته است: «شوراي نگهبان افراد حر و آزاده را رد صلاحيت مي کند 
و صلاحيت افراد چاپلوس را تأييد مي کند.» او سه دوره است که نماينده مجلس است و از فيلتر تأييد شوراي نگهبان عبور کرده است. او بايد به اين سؤال پاسخ دهد که آيا حضورش در سه دوره قانونگذاري، از زاويه تفسير او از کارکرد شوراي نگهبان چيست؟
با اين تفسير، او حر و آزاده نيست. اگر بود، شوراي نگهبان او را رد مي کرد. همچنين او فرد چاپلوسي است چون شوراي نگهبان، چاپلوسان و فرصت طلبان و متملقين را تأييد صلاحيت مي کند. آيا او اين داوري را در مورد خود قبول دارد؟! آيا آقاي مطهري چنين حکمي را در مورد خود صادق مي داند؟! کارکرد او در مجلس و دفاع او از اهالي فتنه و حرکت در مسير وکيل الدوله اي نشان مي دهد خيلي پر بيراه نگفته است! او در حالي که مردم ده ها مشکل معيشتي دارند، نشان نداده است بر سبيل سوگند نمايندگي، از حقوق مردم دفاع مي کند. او از اصحاب قدرت حمايت کرده و نتوانسته است تصويري از يک نماينده تراز قانون اساسي از خود نشان دهد. بالأخره بايد مطهري به اين سؤال پاسخ دهد که خود را حر و آزاده مي داند يا فرصت طلب و چاپلوس؟ اگر حر و آزاده مي داند، در مجلس چه 
مي کند؟ چرا شوراي نگهبان او را تأييد کرده است؟ و اگر خود را متملق و چاپلوس مي داند، کدام آدم عاقلي است که چنين حکمي را براي خود صادر کند؟!
ورود او به مجلس از آنجا شروع شد که به اصرار احمدي نژاد در فهرست اصولگرايان جاي گرفت، اما در اواخر دولت احمدي نژاد، بر او شوريد و نمايندگاني را که از دولت حمايت مي کردند وکيل الدوله ناميد. اکنون او با قرار گرفتن در فهرست 
اصلاح طلبان، کمترين نقد به دولت را برنمي تابد و عملاً به 
وکيل الدوله مجلس تبديل شده است و کمترين صدايي از او در مورد مطالبات مردم در اين اوضاع سخت معيشتي شنيده نمي شود. آيا اين بي صدايي نشانه حر بودن اوست يا نشانه چاپلوس بودن و 
فرصت طلبي؟ اين سؤالي است که بايد او پاسخ دهد.
آقاي مطهري مي گويد؛ «عنصر تصميم گير در شوراي نگهبان، آقاي جنتي است و بقيه معمولاً به احترام ايشان اظهار نظر نمي کنند. دافعه آقاي جنتي بيشتر از جاذبه ايشان است، به جاي اينکه دل ها و قلب ها را نرم کند، سخت و دلگير 
مي کند.» اين گونه اظهار نظر در مورد کارکرد و نقش شوراي نگهبان هم تابعي از متغير داوري مطهري در مورد هويت واقعي اوست که بين فرصت طلبي و چاپلوسي و حر و آزاده بودن در نوسان است. 
نسبت دادن اين نظر که اعضاي شوراي نگهبان تابع نظر يک نفر، آن هم آقاي جنتي هستند، نوعي جفاست. مجتهدان فقهاي شوراي نگهبان که از لحاظ سابقه و هويت، ريشه در شناخت امام و مقام معظم رهبري دارند و در حوزه هاي علميه شناخته شده هستند، چطور مي توانند در مأموريت هاي 
خطير اين نهاد مقدس، تابع يک نظر باشند؟ حقوقدان هاي شوراي نگهبان که منتخب مجلس هستند نيز چگونه مي توانند تابع نظر يک نفر باشند؟ آنها بر اساس تشخيص خود عمل مي کنند و يکايک آنان در برابر خدا و مردم، مسئول هستند و قطعاً دين و دنيا و آخرت خود را براي خوشايند يا عدم خوشايند يک نفر در معرض حراج نمي گذارند. اگر حرف مطهري درست باشد، بايد پذيرفت آن نظر حتماً صائب است که مي پذيرند. بي مبالاتي در اظهار نظرهاي مطهري که از فقد يک ديدگاه نظري و حقوقي و اخلاقي رنج مي برد، صلاحيت اعضاي شوراي نگهبان را زير سؤال نمي برد، بلکه صلاحيت کسي را زير سؤال 
مي برد که به فتواي خودش حر و آزاده نيست و چاپلوس و متملق است! او به اجراي نظارت استصوابي در شوراي نگهبان ايراد مي گيرد و 
مي گويد: «به استعلامات چهارگانه، گاهي توجه نمي شود و افرادي از سپاه و بسيج، تحقيقات محلي مي کنند و در زندگي خصوصي مردم تجسس مي کنند. روشن است در اين رويه امکان بروز فساد و دخالت 
خصومت هاي شخصي و سياسي زياد است. بايد صرفاً فساد مالي يا اخلاقي مهم، ملاک رد صلاحيت باشد، آن هم فسادي که آشکار و ثابت شده باشد نه آنکه در حريم خصوصي کانديداها تجسس شود.»
اين حرف هاي آقاي مطهري، مسموع است و بايد دقت شود حق کسي ضايع نشود، اما اگر آقاي مطهري يک عضو شوراي نگهبان بود و اعضاي خانواده يک نامزد بيايند و به او بگويند اين فردي که تأييد کرده ايد در منزل مشروب مي خورد و نماز هم نمي خواند، علي رغم تأييد مراجع چهارگانه، او را تأييد مي کرد؟ اگر تأييد کند، التزام عملي به اسلام که جزء شروط اوليه تأييد صلاحيت هاست، چه مي شود؟ اگر تأييد نکند، ممکن است متهم به مسائلي شود که اکنون آقاي مطهري به آقاي جنتي نسبت مي دهد. چه بايد کرد؟ بايد خدا را داشت يا خرما را؟!
اي کاش مطهري مي فهميد نظارت چيست، نظارت استصوابي کدام است و کسي که از سوي مردم و حکومت چنين مأموريتي دارد، در چه جايگاه خطير الهي و مردمي نشسته است!

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9266/1/29210/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha