آرشیو
انتخاب نشریه


دادستان تهران: عده اي براي کساني‌که بي حيايي را ترويج مي کنند، دل مي سوزانند

دادستان تهران با انتقاد ازاقدام افرادي که درقضيه مائده هژبري ازموضوع دفاع کردند، اظهارداشت: کار به جايي مي‌رسد که معاندين ودشمنان خارجي به نظام حمله مي‌کنند وافرادي نيز درداخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضي نسبت مي‌دهند وازعباراتي همچون «رقص کمربه قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد» استفاده کردند وموجب تأسف است که عده‌اي براي کساني که بي‌حيايي را درفضاي مجازي ترويج مي‌کنند دل مي‌سوزانند. به گزارش تسنيم به نقل ازروابط عمومي دادستاني تهران، جعفري دولت‌آبادي درچهارمين نشست دادستاني تهران با مديران مسئول تعدادي ازرسانه‌ها، با يادآوري چند خبرکه ظرف روزهاي اخيرافکارعمومي را تحت تأثيرقرارداده وازجمله اجراي حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مأمورنيروي انتظامي، اظهارداشت: دراين خصوص به‌نحوي وانمود شد که گويي اويک فرد بي‌گناه بوده؛ درحالي که عامل شهادت سه نفرازمأمورين بود.کشف دوتن سکه طلا ازيک متهم وپرونده اتهامي مائده هژبري، ازديگراخبارمورد اشاره دادستان بود.دادستان تهران با بيان اين که اين سه خبروجوه مشترک دارد، دراحصاء اين وجوه، اظهارداشت: هرسه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هايي رخ داده وگزارش‌هايي به دادستاني ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نيزاين که پس ازاعلام اين نوع اخبار، موج خبري سنگين عليه جمهوري اسلامي شکل مي‌گيرد؛ درحالي که زماني که جرم رخ مي‌دهد، انتظارمي‌رود که رسانه‌هاي داخلي
يا معاند درپردازش خبرمتفاوت عمل کنند که نه‌تنها تفاوت نمي‌بينيم، بلکه اشتراک بياني را شاهد هستيم.دادستان تهران درباره اجراي حکم محمد ثلاث تأکيد کرد: دادستاني نه‌تنها تسليم اين فضاسازي‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحيح بوده؛ وعده‌اي هم تصميم داشتند با کارشکني مانع از اجراي حکم شوند؛ اما دستگاه قضائي اجازه نداد آنان دررسيدن به اهداف‌شان موفق شوند.دادستان تهران با اشاره به خبردستگيري سلطان سکه ونحوه اعلام آن توسط پليس اظهارکرد: واقعيت اين است که گردش پولي متهم مظلومان سنگين است. وي با افتتاح حساب‌هاي متعدد واستفاده ازعوامل خود، وجوه زيادي را درگردش دارد.جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال که چرا اعلام آن به يک بمب خبري تبديل شد، افزود: بزرگ‌نمايي موضوع موجب اين امرشد؛ زيرا انتشاراين‌گونه اخباربدون ارائه عملکرد محسوس براي مردم نتيجه عکس خواهد داد وآثارمنفي به‌جاي خواهد گذاشت.وي تأکيد کرد اين پرونده در حال رسيدگي است‌ و پس از تکميل تحقيقات اطلاع‌رساني خواهد شد.دادستان تهران درمورد ماجراي مائده هژبري وپخش مستند «بيراهه»، گفت: دراواخر ارديبهشت‌ماه تعدادي ازفعالان فضاي مجازي اينستاگرام ازجمله نامبرده که تصاويروعکس‌هاي نامناسب ازخود را منتشرمي‌کردند، توسط پليس شناسايي شدند واين پرونده مانند سايرپرونده‌ها براي رسيدگي به دادستاني تهران ارسال شد.وي افزود: ازآن‌جايي که متهمه 17ساله بود، پرونده همان روزبه دادسراي نوجوانان ارجاع شد ودرهمان روزهم آزاد شد وبازداشت نشده بود.جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: قاضي پرونده با توجه به اين که افرادي دراينستاگرام ازخود عکس وفيلم منتشرمي‌کنند، به پليس اطلاعات وامنيت ناجا پيشنهاد کرد دراين زمينه اقدام پيشگيرانه انجام گيرد ودرمورد نحوه اين اقدامات نيز تأکيد کرد که انتشارهرگونه مستند يا اجراي طرحي دراين زمينه بايد با تأييد قاضي پرونده باشد، بنابراين قاضي پرونده نه درساخت ونه درانتشارمستند نقشي نداشته است.دادستان تهران افزود: پليس اين دستوررا به بخش معاونت اجتماعي ناجا ارسال کرد و با همکاري صدا وسيما مستند مذکورتهيه وپخش شد، بنابراين قوه قضائيه درتهيه وپخش مستند مذکورنقشي نداشته است وقاضي پرونده صرفاً به پليس دستورداده بود که براي جلوگيري ازفعاليت‌هاي مشابه، اقدام پيشگيرانه انجام گيرد.وي تصريح کرد: دستورقضائي قاضي شامل دوبخش است؛ اول تهيه طرح پيشگيرانه که تأکيد شده بود قاضي پيش ازاجرا، آن را ببيند؛ اما طرح مذکوربه‌رؤيت قاضي نرسيد.جعفري دولت‌آبادي با انتقاد ازاقدام افرادي که درقضيه مائده هژبري ازموضوع دفاع کردند، اظهارداشت: کاربه جايي مي‌رسد که معاندين ودشمنان خارجي به نظام حمله مي‌کنند و افرادي نيزدرداخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضي نسبت مي‌دهند وازعباراتي همچون «رقص کمربه قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد» استفاده کردند وموجب تأسف است که عده‌اي براي کساني که بي‌حيايي را درفضاي مجازي ترويج مي‌کنند دل مي‌سوزانند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9265/1/29096/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha