آرشیو
انتخاب نشریه


دستاوردها و دلمشغولي هاي مجلس دهم

محمد عبدالهي 
پس از 2 سال از روي کار آمدن مجلس دهم، اينک وقت آن رسيده که عملکرد اين مجلس در ترازوي سنجش و نقد قرار گيرد. ارزيابي عملکرد مجلس در حوزه نظارت و تقنين مشخص مي کند نمايندگان تا چه حد دغدغه حل مشکلات مردم را در حيطه وظايف نمايندگي خود 
داشته اند. بدين منظور، مهم ترين قوانين مصوب مجلس دهم، مصوبات معطل مانده و نيز حوزه ها و مصوباتي که مجلس دهم به سراغ آنها نرفته و بدانها بي توجه بوده، در ذيل بررسي شده است:
1. مهم ترين قوانين مصوب مجلس دهم
مجلس دهم در طول دو سال گذشته، کمتر از ده مصوبه مهم و اساسي داشته است. از 85 قانون مصوب مجلس دهم، تنها 22 قانون بر اساس طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان تصويب شده و بقيه آن لوايحي است که دولت به مجلس فرستاده و يا طرح‌هاي باقي مانده از مجلس نهم بوده که در اين مجلس به تصويب رسيده است. اين مصوبات عبارتند از: 
 تخفيف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر
-اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان (مصوب مجلس نهم)
-تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان (ارسال شده به قوه قضائيه)
-مصوبه مجلس براي تعيين سقف حقوق مديران (سقف حقوقي مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان)
قانون برنامه ششم توسعه
-قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط خاص (معلوليت، فرزند زير 6 سال و...) از 44 ساعت به 36 ساعت! 
قانون شعاري و غيرتاثيرگذار «مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا در منطقه» 
اين چند مصوبه، مهمترين مصوبات مجلس دهم طي دو سال گذشته بوده است. در واقع مي توان گفت، مجلس دهم، سالانه تقريبا 3 مصوبه مهم و قابل ملاحظه داشته است. هر 4 ماه يکي!
نکته بعدي، تقلا و جديت عجيب مجلس براي تصويب لوايح سوال برانگيز و با رنگ و بوي استعماري و تعهد به بيگانگان است. به عنوان مثال تلاش مجلس براي تصويب 3 لايحه «گروه ويژه اقدام مالي» FATF يعني:  سه لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي "پالرمو"»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT» از اين جمله است.
علت اين تلاش و تقلا، پافشاري دولت است يا منافع فردي و حزبي، جاي بحث دارد.
2. قوانين معطل مانده 
اما طي اين دو سال، طرح هاي زيادي چه بازمانده از مجالس قبلي، چه طرح هاي کميسيون هاي مختلف تاکنون ناکام و ابتر مانده است. از جمله اين طرح ها: 
- طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.
- طرح منع به‌کارگيري دوتابعيتي‌ها در دستگاه‌هاي حساس دولتي.
از جمله مهم ترين اين قوانين معطل مانده هستند که مجلس با وجود اهميت، آنها را پشت گوش انداخته است. 
3. عدم ورود مجلس به چالش ها و اولويت هاي اصلي کشور
اما کم تحرکي و انفعال مجلس، صرفا در عقب انداختن طرح ها و لوايح مختلف نيست. مجلس به امور متعددي که از اولويت و ضرورت فوري برخوردارند، اصلا ورود نکرده است. 
سکوت و انفعال در بحران هاي اقتصادي، آشکارترين مصداق اين انفعال و بي تحرکي است.
مجلس دهم در مواجهه با جنگ اقتصادي و تجاري دشمن منفعل بوده است. وضعيت موسسات مالي و اعتباري، نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملي، تعلل دولت در واردات بي رويه و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسائل و مشکلات مهم اقتصادي کشور طي دو سال اخير بوده که هيچ يک باعث نشده مجلس به خود تکاني بدهد، مصوبه اي براي آنها تقنين کند و رئيس جمهور يا وزرا را به سوال يا استيضاح واقعي بکشاند. 
مجلس در برابر تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي و کارخانه‌ها، افزايش بيکاري، حمايت از اشتغالزايي، حمايت از کارگاه هاي زودبازده و حمايت از کالاهاي ايراني، برنامه اي درخور نداشته است. مجلس حتي قانوني براي مقابله با 
سنگ اندازي سازمان هاي متعدد بر سر راه افرادي که اقدام به تاسيس يک واحد توليدي يا خدماتي ميکنند، انجام نداده است. 
ناکامي در استيضاح وزراي ناکارآمد
علي رغم ضعف و ايجاد بحران هاي متعدد توسط برخي از وزرا خصوصا وزراي مسکن، کشاورزي و کار و رفاه، سازمان محيط زيست، سازمان گردشگري و... مجلس دهم توان استيضاح هيچ وزيري يا يک سوال از رئيس جمهور را نيافته و افکار عمومي را نسبت به استقلال و کارايي مجلس بدبين کرده است.  
انفعال مجلس در موضوع هسته اي
رفتار مجلس در حساس‌ترين بزنگاه هاي هسته‌اي يعني "بدعهدي آمريکا و اروپا و اعمال تحريم عليه ايران پس از برجام" و "لغو برجام توسط آمريکا" و "شرط گذاري اروپايي ها براي ماندن در برجام" منفعل و منجمد بوده است. مجلس حتي در ارائه گزارش هاي 6 ماهه از اجراي برجام که تکليف آن بوده، هر بار با ماه ها تاخير به ملت گزارش کرده است.
مجلس دهم نه تنها در جنگ اقتصادي و سياسي عليه کشورمان، دچار سندروم بي توجهي بوده که حتي در مسائل اجرايي و فرهنگي نيز دچار سکون و بي عملي بوده است. به عنوان نمونه، مجلس هيچ مصوبه و برنامه اي براي حمايت از فرزندآوري نداشته است. با وجود آنکه مادران باردار و شيرده، از کمترين استراحت شغلي و حقوق مادي در مقايسه با ديگر کشورها برخوردارند و سياست افزايش جمعيت، از ضروري ترين سياست هاي بلندمدت کشور است، مجلس در اين خصوص بي تفاوت و بي انگيزه بوده است. 
مجلس مصوبه يا برنامه اي براي بهبود آلودگي وضع هوا در سطح کشور، يا مقابله با خشکسالي و ريزگردها در مناطق و استان هاي وسيعي از ايران نداشته است. مجلس دهم با وجود گسترش مشکلات آب و هوا و برق، نشانه اي از دغدغه مندي براي رفع آنها را نداشته، چه رسد به 
ريشه يابي موضوع و مطالبه  و مواخذه از وزرا براي اجراي سياست هاي غلط در حوزه آب و هوا. (سدسازي بي رويه، کشاورزي سنتي، بالا کشيدن حقابه رودها و درياچه هاي ايران توسط ترکيه و افغانستان و...)
مجلس دهم برنامه اي براي کوچک کردن دولت و لاغر کردن بدنه فربه و چاق اجرايي کشور و خيل عظيم کارمندان کم بازده نداشته است. قانون مديريت خدمات کشوري بدون تغييري در 5 سال گذشته تمديد شده و مشکلات اين حوزه همچنان پابرجاست.
اين گزاره ها نشان مي دهد اکثريت نمايندگان مجلس دهم، در تشخيص اولويت‌ها و بررسي و حل مشکلات و معضلات اساسي کشور ناتوان و ناکارآمد بوده اند.
بدتر آنکه مجلس دهم اين بي تحرکي و انفعال خود را با حاشيه سازي و درگير شدن برخي نمايندگان با امور فرعي و بي ارزش، مي پوشاند. نطق هاي 
تخريبي برخي نمايندگان مجلس دهم، توئيتربازي و مصاحبه هاي 
پرسرو صدا و... بيش از هر چيز يادآور کارنامه سياه اصلاح طلبان در مجلس ششم و خوراک سازي براي بيگانگان به جاي خدمت به مردم  و حل مشکلات آنهاست.  مجلسي که با سلفي موگريني و فيش نجومي خانواده هاي ليست اميد شناخته مي شود، بيش از دغدغه داشتن براي رفع مشکلات اصلي جامعه خصوصا ايجاد اشتغال و مقابله با بيکاري، با نزاع هاي جناحي بر سر مارک توالت هاي آستان قدس يا جنجال بر سر استفاده از تلگرام يا پيام رسان هاي داخلي، ورود زنان به ورزشگاه و رفتن نمايندگان به جام جهاني و... بيشتر ماموريت "سرگرم سازي" و "آدرس غلط دادن" و سرپوش گذاشتن بر بحران ها 
و معضلات واقعي کشور را دنبال کرده است. مجلس دهم نه تنها مجلسي حامي دولت که در واقع به تابعي از دولت تبديل شده است. همين همراهي و حتي تبعيت مجلس از دولت، بهترين دليل براي دروغ بودن ادعاها درباره کارشکني قوا در کار يکديگر است. بنابراين مجلس دهم را مي توان مجلسي دانست که با نداشتن ابتکار عمل  و جسارت و قاطعيت و عدم درک صحيح از اولويت هاي کشور، استقلال و تاثيرگذاري و تفکيک قوا را مخدوش نموده و دولت را به قوه اي رها شده و مهارناپذير تبديل کرده است. كاركرد دوسال بعد مجلس مي تواند اين كاستي‌ها و انفعال‌ها را جبران كند . 


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9261/1/27850/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha