آرشیو
انتخاب نشریه


انتخاب اروپا در خصوص ايران ؛ حفظ ارزش‌ها يا از دست دادن اعتبار

نويسنده :پيمان سعادت (سفير ايران در اتحاديه اروپا )
مترجم: سعيد سبحاني
 اشاره: اتحاديه اروپا قرار است بسته پيشنهادي خود در خصوص برجام را به زودي ارائه نمايد. با اين حال، هنوز مشخص نيست که اين بسته پيشنهادي ، بتواند نيازها و خواسته هاي اقتصادي کشورمان ( مطابق توافق هسته اي ) را تامين کند. بسياري از تحليلگران مسائل بين الملل بر اين باورند که اتحاديه اروپا آزمون سختي را در راستاي حفظ برجام پيش رو خواهد داشت و توانايي يا عدم توانايي اروپا در اين خصوص، عيار و وزن آن را در نظام بين الملل مشخص خواهد کرد. "پيمان سعادت" سفير ايران در اتحاديه اروپا در يادداشتي به زبان انگليسي که در يورو نيوز به چاپ رسيده است، نقش اروپا در حفظ برجام را مورد واکاوي و تاکيد قرار داده است :
ديپلماسي چند جانبه که براي سالها ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده بود، اکنون در معرض خطر قرار گرفته است. در صورت عدم مداخله به موقع و موثر، برجام به کلي از ميان خواهد رفت. جالب اينجاست که دليل  اضمحلال اين قرارداد بين المللي دقيقا اين است که به خوبي موثر واقع شده و البته مفاد آن به صورت تمام و کمال از جانب ايران رعايت شده است. در واقع دولت دونالد ترامپ از روزهاي نخست شکل گيري در صدد نقض  قرارداد هسته اي بوده است. اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري ايالات متحده نه تنهاهيچ مجوزي در رابطه با اين قرار داد صادر ننموده، بلکه به دنبال اعمال محدوديت هاي 
بيشتر نيز بوده است. اينگونه بدخواهي ها از طرف مقامات آمريکايي منجر به عدم اطمينان بانکها و سرمايه گذاران خارجي و در نتيجه بي ميلي آنان به مشارکت با ايران شده است.
به بيان دقيق تر، خروج يک جانبه ايالات متحده از برجام به خودي خود نمي تواند به از بين رفتن اين قرارداد بين المللي منجر شود. اما مسئله اين است که دولت ترامپ سعي دارد تا از طرق مختلف کشورهاي اروپايي و ديگر اعضاي دخيل در قرار داد هسته اي را عليه منافع کشورمان تحريک کند. حال بايد ديد تا چه اقداماتي، خصوصا از سوي اروپا مي بايست براي حفظ برجام صورت پذيرد. 
نخست اينکه بايد بر اصل چندجانبه گرايي بين المللي  به شکلي قاطعانه تاكيد شود. به دلايل تاريخي، سياسي و اقتصادي بسيار، چندجانبه گرايي اصلي اساسي و مهم در هويت و انسجام اروپا به شمار مي آيد، و خروج ترامپ از برجام به بدترين وجه ناقض اين اصل است. لغو توافقنامه پاريس و حرکت سفارت آمريکا در بيت المقدس، 
به خوبي نشان مي دهد که رئيس جمهور آمريکا  در حال حاضر در پي به راه انداختن يک جنگ تجاري تمام عيار است. در اين بين اروپا نميتواند اجازه دهد که يک جنبش يک جانبه بي پروا و آزادانه گسترش پيدا کند.نکته دوم در اين خصوص آن است که اروپا مي بايد بر اساس ارزش هاي اصلي خود عمل کند. از زمان طرح مارشال، روابط ميان دو سوي  آتلانتيک، يک نيروي کليدي در مسير اروپا بوده است. اکنون خروج ايالات متحده آمريکا از برجام منجر به پديد آمدن شکافي در اين روند ثابت شده است. با اين وجود به نظر 
مي رسد که اروپا در اين بين سعي دارد تا رفتار ترامپ را "مديريت" يا "مهار" کند. اين در حالي است که به همگان ثابت شده که چنين رويکردي بي فايده است، چرا که رئيس جمهور آمريکا به ندرت موضع خود را پس از مشاوره با شرکاي اروپايي خويش تغيير اده است. حتي در صورتي که اروپا همچنان به طور استراتژيک و با توجه به ارزشهاي اصلي خود عمل کند، واقعيت اين است که وسعت آسيب هاي وارد شده توسط  ترامپ منجر به ايجاد صدمات غير قابل برگشت مي شود.  وضعيت به شدت بي ثبات خاور ميانه تنها يکي از آثار اقدامات ترامپ است. اروپا در اين بين يک انتخاب دارد و اگر اروپا تصميم بگيرد که در دوران دولت ترامپ، اولويت خود را روابط دوسوي اقيانوس اطلس قرار دهد، آنگاه با خطر حرکت در مقابل ارزشها و اصول بنيادين خود روبه روست که متعاقبا منتج به تضعيف و حاکميت و اعتبار قاره سبز خواهد شد. 
ثالثا اروپا و ديگر کشورهاي عضو قرارداد هسته اي بايد براي حفظ يکپارچگي حقوق بين الملل و سازمان ملل اقدام کنند. اين توافق پس از تاييد به قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تبديل شده است. بايد تصريح کرد که اشتياق ترامپ براي از بين بردن ميراث اوباما به قيمت تضعيف اصل اساسي مسئوليت دولتي در قوانين بين المللي عمومي است.
چهارم اينکه اروپا بايد به منظور صلح و امنيت بين المللي و منطقه اي، ارزش استراتژيک برجام را برجسته نمايد. به نظر مي رسد ترامپ متوجه شده است که از بين رفتن برجام به ضرر امنيت همه مي باشد. سياست هاي 
قلدر مآبانه و ارعابگرانه فقط احتمال اقدامات خطرناک متقابل را افزايش خواهد داد، و احتمال دارد که به مناقشه  اي غير قابل کنترل منجر شود. اين در حالي است که برجام  به طور خاص، همچنان باعث ايجاد انگيزه براي تعامل و گفتگو در جهت نابودي تنش هاي موجود در خاورميانه  است. اروپا و ساير امضاکنندگان باقيمانده قرارداد هسته اي نبايد بدر مقابل سياست هايي 
که به صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي آسيب مي رسانند، تسليم شوند.
نکته پنجم اين است که بند منع گسترش تسليحات در برجام بايد رعايت شود. واقعيت اين است که با وجود بازرسي هاي بسيار دقيق، آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد کرده است که ايران در 11 موقعيت مفاد مندرج در برجام را به طور کامل رعايت کرده است. در چنين وضعيتي تحت فشار گذاشتن رژيمي که در راستاي منع گسترش سلاح گام بر مي دارد، و سوق آن به سمت سقوط اقتصادي تنها مي تواند منجر به فاجعه شود. چنين اقداماتي صرفا موجب تشويقگر کشورها به عدم همکاري، و فراتر از آن تضعيف  اعتبار و صلاحيت هاي 
اصلي ناظر هسته اي، يعني آژانس بين المللي انرژي هسته مي شود. به دلايل استراتژيک، اروپا و اعضاي باقيمانده در توافق هسته اي بايد از بند منع گسترش تسليحات در اين قرارداد حمايت کنند.
ششمين نکته به تعهد و اذعان اروپا در خصوص انطباق با اين توافق مربوط مي شود. ايران شاکي اين پرونده است، نه متهم آن. برجام مي توند با وجود خروج يکي از اعضاي اين قرار داد ادامه حيات دهد، اما در صورت خارج شدن ايران از آن، ديگر چيزي باقي نمي ماند. حقيقت اين است که در شرايط کنوني، تلاش اعضا بايد بر اين باشد که اعتماد ايران را ديگر بار جلب کنند.  بيان شفاهي اين نکته که اعضاي برجام همچنان به آن متعهد مي باشند لازم است و در جاي خود نيکوست، اما ضروري است که ضمانت هاي مورد نياز در جهت تامين منافع اقتصادي ايران، همانگونه که در برجام به آن تاکيد شده، ضميمه اين تعهدات گردد، که اين خود تلاش مضاعف اروپا و ديگر اعضاي  باقيمانده در قرارداد هسته اي را مي طلبد.
نبايد از خودداري ايران تا کنون  تفسير اشتباه کرد. نمي توان 
از ايران انتظار داشت که همچنان در يک قرارداد نامتوازن باقيماند. در صورت عدم ارائه تضمين هاي بنيادين از سوي اروپا و اعضاي باقيمانده،  ايران هيچ گزينه اي پيش رو ندارد مگر اينکه به شيوه خود در جستجوي راهي براي تامين منافع ملي کشور باشد.سند برجام تثبيت 
کننده اي استراتژيک براي صلح منطقه اي و بين المللي است. اما براي نجات و حفظ آن، اروپا و حاميان باقيمانده بايد اقدامات منسجم و به موقعي را انجام دهند.
منبع:يورونيوز

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9250/1/25143/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha