آرشیو
انتخاب نشریه


وزير صنعت و معدن تجارت: چهار كميته براي حل مشكل اصناف تشكيل شده است

در جـلسه وزير صنعت بـا نـمايندگـان اتـحاديه هـاي صنفي مـقرر شـد، ۴ کميته متشکل از نـمايندگـان اصـناف بـراي بـررسي و حـل مشکلات پيش روي بـازاريان و اصـناف تشکيل شـود.به گزارش تسنيم، در اين جلسه که عصرروز دوشنبه برگزار گرديد، مقرر شد واحـدهـاي دريافـت کننده ارز 4200 تـومـاني از مـرحـله تخصيص تا عرضه مورد نظارت جدي قرار بگيرند.در اين کميته ها قـرار اسـت بـا هـماهنگي سينکي مـعاون امـور اقـتصادي و بـازرگـاني وزارتـخانـه تشکيل شـود، مـهمترين مـسائل پيش روي اصـناف از جـمله مـوضـوعـات ترخيص کالا در گمرک و ارز پيگيري خواهد شد.محـمد شـريعتمداري وزير صنعت در اين جـلسه، با اشاره به اتـفاقـات اخير در بـازار گفت: هـمراهي اصـناف مي تـوانـد جـلوي اين سـوءاسـتفاده ها را بگيرد.وي افزود: در سـايه حـفظ امنيت و هـمراهي اصـناف آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت.شـريعتمداري بـا تـاکيد بـر اينکه دشـمن از رسيدن بـه مـقاصـد خـود بـايد نـااميد شـود، گـفت: اصـناف هـمواره بـا نـظام و هـمه دولـت هـا همکاري داشـته انـد که اين مـايه افـتخار اسـت.وزير صـنعت، مـعدن و تـجارت در پـايان بـا تشـبيه فـشارهـاي اقـتصادي کنوني بـه فـشارهـاي زمـان جـنگ تحميلي تصريح کرد: لازمه عبور از اين فشارها صبر و تحمل است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9248/1/24920/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha