آرشیو
انتخاب نشریه


آيت الله آملي لاريجاني درهمايش سراسري قوه قضائيه مطرح کرد:
هشداربه تروريست هاي اقتصادي

آيت الله آملي لاريجاني درهمايش سراسري قوه قضائيه با هشدار به تروريست هاي 
اقتصادي، گفت: اخلالگران اقتصادي مصداق مفسد في الارض هستند.به گزارش فارس، آيت الله آملي لاريجاني درهمايش سراسرس دستگاه قضائي کشور، گفت: مسائل اقتصادي ومعيشتي مردم مسئله مهمي است ومسئله اول کشوراست وبايد بدانيم که دشمن امروزدرفکرحمله نظامي نيست، بلکه قصد رخنه ازهمين طريق را دارد ومي خواهد وضعيت اقتصادي ما را برهم بريزد.رئيس قوه قضائيه گفت: همه مسئولان نظام بايد به اين موضوع فکرکرده وحواسشان به بهبود وضعيت اقتصادي کشورباشد وقوه قضائيه هم نقش اساسي دارد.وي گفت: يک سري موئلفه‌هاي منطقي براي برهم ريختن بازاراقتصادي وجود دارد؛ براي مثال وجود بالاي هزاروپانصد هزارميليارد تومان نقدينگي دردست مردم خودش مشکلاتي را ايجاد مي‌کند درحالي که اين عدد درگذشته تنها هفتصد هزارميليارد تومان بود.آملي لاريجاني به تاثيرمسائل رواني بربازارواقتصاد ايران پرداخت وگفت: دشمن تلاش مي‌کند با جنگ رواني باعث برهم ريختگي اقتصادي شود ومي خواهد وضع کشور را بهم بريزد.رئيس قوه قضائيه گفت: روزگذشته و روزهاي قبل ترديديد که عده‌اي قصد آشوب داشته ومي‌خواستند بازارتهران را به تعطيلي بکشانند که با تلاش نيروي انتظامي اين مهم محقق نشد.وي خطاب به کساني که اخلال دربازاراقتصادي را پيش گرفته‌اند گفت: هرچند افزايش نقدينگي بي‌تاثيرنبوده است اما عده‌اي هم با سرمايه‌هاي کلانشان قصد برهم زدن ثبات اقتصادي را دارند. آملي لاريجاني گفت: اين افراد با ريختن پولشان دربازاروجمع کردن دلاروسکه مي‌خواهند بازار را ملتهب کنند ونيروهاي اطلاعاتي بايد تلاش کنند اين افراد را شناسايي کنند.وي افزود: اين اقدامات خيانت به مردم وخيانت به نظام است وما به هيچ عنوان کوتاه نيامده و با اين افراد برخورد مي‌کنيم وهشدارمي‌دهيم که اين کاربه عنوان اخلال درنظام اقتصادي کشورمجازات سنگيني دارد واگرمصداق افساد في الارض باشد اعدام برايشان درنظرمي‌گيريم وهيچ کوتاهي هم دراجراي قانون نخواهيم داشت.رئيس قوه قضائيه گفت: نيروهاي امنيتي موظفند دراسرع وقت اينها را معرفي کنند تا قوه قضائيه هم به جد با انها برخورد کند واينها نمي‌توانند درآينده بگويند ما خبرنداشتيم ونمي دانستيم! املي لاريجاني گفت: به دولتي ها وغيردولتي‌ها به همه هشدارمي‌دهيم که حواسشان جمع باشد چون دستگاه قضائي حتما با مقصران وآنها که دخيل بوده‌اند برخورد جدي خواهد کرد واينها نمي‌تواند درآينده بگويند که ما قصدمان اين نبود که اخلال کنيم.وي افزود: امروزهمه مي‌دانند که هراقدامي دارد به ضررمردم تمام مي‌شود وقطعا ما هم با اينها برخورد جدي مي‌کنيم.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: همه نيازهاي اساسي کشور را وارد کرده واين اصلا توجيه ندارد که يک شبه هزارتومان روي قيمت دلاربرود هرچند که يک سري بي تدبيري وجود دارد ونبايد مي‌گفتند که هرکسي مي خواهد بيايد هرتعداد سکه بخرد. وي با تاکيد براينکه حکم اعدام و۲۰سال حبس درانتظاراخلالگران اقتصادي است،گفت: افساد 
في الارض درماده286 قانون تبيين شده وهرکس به طورگسترده مرتکب جنايت واخلال درنظام اقتصادي کشوربشود مشمول آن مي‌شود واينها حق ندارند فردا که مورد تعقيب قرارگرفتند بگويند ما نمي‌دانستيم کارمان اخلال درنظام اقتصادي کشوراست. آملي لاريجاني گفت: اينهايي که يک شبه بازار ارز وسکه را بالا وپايين مي‌کنند حتما با آنها برخورد مي‌شود. وي ادامه داد: امروزدردرون کشوراداره کردن کارخانه واداره کردن کارگران کاري جهادگونه است وچرخاندن اين چرخ‌ها کارسختي است اما ضمن تقديرازاينها مي‌دانيم که امروزيک اجماع بزرگ براي حمايت ازتوليد ملي وجود دارد.آملي لاريجاني تصريح کرد: قوه قضائيه حمايت ازتوليد داخلي را وظيفه خود مي‌داند وبه همين جهت ما با تمام توان دراين زمينه تلاش مي‌کنيم وبه روساي دادگستري‌ها اعلام کرديم که يک معاونتي درخصوص حمايت ازتوليد داخلي داشته باشند.وي افزود: درست نيست اگرکارگرها اعتراضي داشتند بلافاصله ازآنها شکايت شود بلکه بايد دراستان ها به صورت مورد به مورد حل شود، استانداري ها هم بايد دراينجا فعال باشند، مشکلات را بشنوند ودرجهت حل آن تلاش کنند.وي افزود: امروزجنگ اقتصادي است ودشمن هرروزيک عمليات رواني جديد دارد، به جهنم که تحريم مي‌کنيد مردم کشورما مردم مستقلي هستند وحاضرنيستند عزت واستقلال خود را پاي ادعاهاي پوچ غرب بدهند، اين‌طورنيست که رزق الهي دردست ترامپ باشد. بازاريان ما متحد ومنسجم هستند و وضعيت کشور را درک مي‌کنند، ما اطلاع وسيع داريم که اين آشوب‌هاي ديروزکارديگران است. با کساني که اخلال مي‌کنند، شيشه مغازه ها را مي‌شکنند وآتش مي‌افروزند برخورد قاطع خواهد شد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9248/1/24919/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha